В своїй діяльності ми помітили, що більшість сімей, які мешкали в межах певної території, об’єднані родинними зв’язками. Виходячи з цього виникла ідея створити родове дерево не окремої родини, а всіх прихожан цілого костелу.

    Чому саме костел? Прихожанами костелів в переважній своїй більшості була чиншова шляхта у 18 -19 століттях. Ця група населення мала свободу пересування і часто змінювала своє місце проживання, але зазвичай їх міграція була сконцентровано навколо одного приходського костелу. Виникло бажання з’ясувати ступінь родинних зв’язків безземельної та земельної шляхти, та відслідкувати шляхи пересування чиншової шляхти. Цей проект також дасть можливість встановити точну кількість цієї групи населення.

        Об’єднавши в одну базу дані всіх наявних метричних книг за період 1793-1917 років. І поєднавши персон родинними зв’язками, ми отримаємо колосальну базу знань про всі родини католиків, що жили на цій території. Наступним етапом може бути доповнення бази інформацією із інших архивних документів (ревізійних переписів населення, різних реєстрів, тощо).
3KkrFFU6WKE
       Цей проект може бути цікавий з точки зору: генеалогії, історії, демографії, статистики. Також він буде цікавий нащадкам польської шляхти, які походять з околиць містечка Погребищ, та різним польським організаціям, які займаються історією східних кресів.

     Хто хоч раз працював із архівними документами, той зрозуміє наскільки цей проект трудомісткий. Тому ми шукаємо партнерів та спонсорів для його успішного завершення. По завершенню планується написання та видання книги про прихожан Погребищенського костелу. Також буде опублікована методологія цього проекту для можливості її використання в інших костелах України.

         Пропонуємо всім небайдужим долучитись.

        Період дослідження: 1793-1917 роки

   Костел: Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Діви Марії м-ка Погребище Бердичівського повіту Київської губернії

   Географія дослідження: м-ка Погребище, Плисків, сс.Білашки, Босий Брід, Бурківці, Васильківці, Гопчиця, Іваньки, Круподеринці, Кулешів, Левківка, Ліщинці, Люлинці, Малинки, Наказне, Павлівка, Педоси, Попівка, Розкопане, Саражинці, Сахни, Соколівка, Спичинці, Степанки, Талалаї, Хмелівка, Черемошне, Чернявка, Ширмівка та ін. 

       По питанням співпраці звертайтесь:

       Керівник проекту: Долецький Віктор.

       Тел. +380977050124; +380631417602

Звіт по проекту за 2015 рік

——————————————————————————————–

       Drzewo genealogiczne wiernych Kościoła katolickiego

     Centrum PRASZCZUR zajmuje się badaniami genealogicznymi. Podczas prowadzonych dotychczas poszukiwań zauważyliśmy, że większość mieszkających na pewnym obszarze rodzin jest ze sobą spokrewniona. Tak oto narodził się pomysł stworzenia drzewa genealogicznego nie jednej rodziny, ale wszystkich wiernych z terenu parafii.

    Dlaczego kościуł ? W XVIII i XIX wieku wierni reprezentowali szlachtę czynszową. Ta część lokalnej ludności posiadała swobodę podrуżowania i często zmieniała swoje miejsce zamieszkania. Jednak migracje te były na ogуł skoncentrowane wokуł obszaru jednej parafii. Pojawiła się zatem potrzeba zbadania stosunkуw pokrewieństwa szlachty bez ziemi oraz szlachty gruntowej, a także rozpoznania szlakуw migracyjnych szlachty czynszowej. Realizacja projektu stwarza rуwnież możliwość określenia dokładnej liczby przedstawicieli tej grupy społecznej.

        Łącząc – w obrębie jednej bazy danych – informacje z wszystkich ksiąg metrykalnych pochodzących z okresu 1793-1917 oraz określając poszczegуlne osoby w obrębie związkуw rodzinnych (rodowych, stosunkуw pokrewieństwa), otrzymamy ogromna wiedzę o wszystkich rodzinach katolickich żyjących na tym obszarze. Kolejny etap prac to uzupełnienie bazy o informacje pochodzące z innych źrуdeł (spisy ludności, rejestry oraz dokumenty archiwalne, umowy handlowe, akta notarialne itp.)

    Wartość poznawcza projektu zarуwno w kontekście genealogii czy historii, ale także demografii, statystyki oraz socjologii to nie wszystko. Bez wątpienia może okazać się interesujący dla potomkуw polskiej szlachty (pochodzącej z okolic miasta Pohrebyszcze) a także polskich organizacji zajmujących się dziejami kresуw wschodnich.

3KkrFFU6WKE

    Każdy, kto chociaż raz pracował na podstawie dokumentуw archiwalnych, rozumie jak bardzo trudne i czasochłonne jest to przedsięwzięcie. Dlatego też – mając na uwadze udaną i kompleksową realizację – szukamy potencjalnych partnerуw oraz donatorуw.

           Po zakończeniu badań planujemy opracowanie i publikację monografii pohrebyszczyńskiego Kościoła katolickiego. Zamierzamy rуwnież opublikować założenia metodologiczne projektu, aby umożliwić ich wykorzystanie do podobnych badań w przypadku innych kościołуw Ukrainy.

        Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wspуłpracy – włączenia się i wsparcia naszego projektu.

         Okres objęty badaniami: 1793-1917

        Kościуł parafialny: Rzymsko-Katolicki Kościуł Niepokalanego Poczęcia N. M. P. miasteczka Pohrebyszcze, pow. berdyczowski guberni kijowskiej.

       Zasięg geograficzny badań: Pohrebyszcze, Pliskуw, wioska Bilaszki, Bosy Brуd, Burakowce, Wasylkowce, Hopczyca, Iwanki, Kurpoderyńce, Kuleszуw, Lewkiwka, Leszczyńce, Lulińce, Malinki, Nakaźne, Pawłуwka, Pedosy, Popiwka, Rozkopane, Sarażyńce, Sachny, Sokołуwka, Spiczyńce, Stepanki, Talalaji, Chmeliwka, Czeremoszne, Czerniawka, Szyrmуwka i inne

      W sprawie współpracy, prosimy o kontakt:

       Project Manager: Dolecki Victor.

       Tel. +380977050124, +380631417602

       Email. prashhur@gmail.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

3 thoughts on “Проект “Родове дерево прихожан Погребищенського костелу”

  1. Можливо, туди ходили мої прапра і пра – Kurczyński. Можливосты перевырити, на жаль, не маю. НаВынничину приъхали перед 1СВ.

  2. Добрый день,мой дед Вишневский Степан Константинович примерно 1905/1910 года рождения, в Погребищах. Возможно у вас есть какая либо информация.Спасибо

    • Не зовсім зрозуміла Вас,можете уточнити?

Loading Facebook Comments ...