Нещодавно у Вінниці встановили пам’ятник Симону Петлюрі. У зв’язку з цим розгорівся скандал, оскільки єврейська громада була проти і звинувачувала Петлюру у антисемітизмі, зокрема через Тульчинський погром 1919 року. Так, погром справді влаштували українські отаманські підрозділи. Антиєврейські настрої довгий час підігрівались політикою Російської Імперії, тому в непевний час вилились у це жахливе явище. Натомість сам Петлюра жорстко засудив такі дії своїх солдат.

Ми виявили цікавий документ про постраждалих в тому погромі і вирішили вшанувати їх публікацією цього списку. Потрібно сказати, що документ створювався через 2 роки зі слів постраждалих та їх родичів, тому дані можуть бути не вичерпні або ж неточні.

Документ виявили у фонді Тульчинського громадського комітету допомоги євреям, які постраждали внаслідок погромів. Комітети створені у 1920 р. з метою надання допомоги єврейському населенню, яке постраждало від погромів під час революції та військових дій. Підпорядковувалися Всеукраїнському громадському комітету допомоги євреям, які постраждали від погромів. Ліквідовані після виконання своєї місії у 1923-1925 рр.

Джерело: ДАВіО Ф.Р.-4262 оп.1 спр.12

Реєстраційна книга населення, постраждавшого від погромів по м.Тульчин

Початок: 1 серпня 1921 року

303
Азрилевич Авроум Машкович
506
Айзенберг Хава Бенямивна
590
Айзенберг Иосиф Симхович
574
Аксельруд Сруль Беркович
547
Александровский Сруль-Дувид Эзрович
539
Аптекарь Неха-Иосиф Лейбович
575
Арбетман Иосиф Беркович
515
Арбитман Данил Иосифович
947
Авербух Янкель Иосиф Лейб
11
Аптекар Неха Иосиф-Лейб.
1137
Александровская Этя Ичдковна
243
Акивса Сочбель Ихилевна
335
Бабидгинзер Дувид Гершкович
374
Бабкис Сура Бенямивна
333
Бадреовна Этя Рива Пинкочовна
1214
Бекман Иосель Ицко-Гдешов
744
Бакман Ицек Гдеш-Шмулевич
80
Бакмана Хаим Ицко Геротов.
151
Бакман Меерс Шмулевич
868
Балабан Пинхос Янкелев.
1117
Балтер Эня Ицковна
857
Банчик Рувчен Абрамов.
1219
Барабан Суріа Шлемовна
284
Барер Ципа Вольковна
286
Бартик Реизя Фефуловна
306
Барман Гвшия Мошков.
112
Барон Бинямин Яков-Мошк.
123
Баршак Хаим Шмулевич
265
Безман Йона Дувидовна
893
Бейдореман Месря
441
Бейдер Фейза Гершовна
456
Бейтельман Атрам Ицкович
457
Бейтельман Ицко Срулевич
377
Бекенштейн Ита Шаевна
771
Бекенштейн Рухель Хаимовна
1171
Бекеньштейн Шая Хаимович
792
Бекеньштейн Шмуть Хаимович
1010
Бекельман Двойра Лейбовна
1008
Бекерман Шлема Янкелев.
1101
Бельзер Янкель Авроум
1086
Береза Рогезя Мошковна
791
Берчан Лейб Шмулевич
Билянская Злата Мош.
382
Билянский Ицко Месрович
1985
Билянская Злата Ароновна
654
Билянский Медя Юкелев
287
Биндерман Гитля Дувидович
777
Биндерман Чарна Григориевич
643
Биншток Израил Цалев
554
Бланк Фридель Иосиф.
579
Блихман Пиня Борезков
620
Блиндеерс Эстер
980
Блувштейн Бреуха Палевн.
383
Бочоковская Рухеля Мошковна
316
Блувштейн Френдель Меерович
1018
Богомольная (Бочаковская?) Бося Шульковна
379
Бочаковская Ита (Ципа) Моисеевна
739
Боксереман Шлеа Янкел.
384
Боретникер Ита Мошковна
388
Бравереман Хайка Абрамовна
630
Бреанделис Геринг Моисеевич
375
Бреанделис Мойша Мирович
Бреанделис Рухля Абовна
1155
Бреанделис Хава Иделевна
723
Бреанделис Шева Лейбовна
493
Бреанделис Шева Львовна
768
Бреанделис Шейва Шимовна
807
Брацлавер Берко Давидов.
113 (345)
Брацлавер Идес Гдалевна
719
Брацлавский Ицко Мошкович
555
Брацлавский Лейзер Юрович
Брацлавер Мойше Мендел
Брацлавер Малка
126
Брацлавская Туба Альт.
364
Браверман Арсон Мошк.
545
Браверман Дувид Машков.
511
Браверман Ереахим Янкелев.
85
Браверман Моисей Хаимов
1011
Браверман Мотель Ихилевич
334
Браверман Мордко Лейб.
40
Браверман Нухим Моисеевич
357
Брейтман Янк Меерович
720
Бренер Бреана Хуновна
1208
Бренер Ита Шукмовна
238
Бренер Нухим Ханатьев.
676
Бренер Сруль
11455
Бренер Сруль Ханантьев.
737
Браверман Фавель Авр.
255
Бромберг Гереш Абрамов.
1146
Брандзиль Арон Янкел
902
Брандберг Хайкель Хаим.
454
Бранфенмахер Эйда Айзиковна
381
Брундоман Бася Хаимов.
1145
Брунштейн Бобко Берковна
45
Брунштейн Герш
43
Бруншштейн Менахем Абр.
222
Брунфман Бася Хаим-Лейб.
251
Брунштейн Пинхос Герцович
940
Брунфман Мойша Геркович
696
Брунфман Ройзя Львовна
924
Брундфман Сруль Гершкович
851
Брухис Альтер Абр.
580
Будман Мойше
836
Булис Хуна Нахманов.
952а
Бурбан Шулим Янкелев.
183
Бурдман Борух Иосиф.
763
Бурдман Хаим Машкович
668
Бурдман Сруль Мойше Иос.
1148
Бурштейн Герш Хаимович
464
Бутман Меер Ицков.
1049
Быстрицкая Маня Лейбовна
340
Браверман Хая Ита Сан.ц
644
Билянская Лея Ареон.
1257
Берменсан Сура Шуммов.
1298
Берчан Злата Бенямин.
1281
Брейтман Хава Меер.
1272
Бендерский Авр. Мар.
1284
Бренер Лея Иос
1319
Бачаковския Ноех Шулим.
1343
Бартик Янкель
1347
Бортнецкая Рейзя Ицковна
1353
Бронштейн Иосиф Хаимов.
1364
Бердичевский Ареон Мейдел.
Браверман Ноих
Бродский
Бурван Рувин Янк.
Блажко Абрам Шмерков.
Бжилянская Бася
Брейтман Ривка
Бортникер Ривка
1230
Баксер Бейла Кайлевна
1235
Вайнблат Юсь Тойвалев
228
Вайнблат Меер Вольде Гених
Вайнблат Мойше Дувид Эйкел.
160
Вайнблат Морук. Мойше Дув.
213
Вайнблат Фейга Хаимовна
880
Вайнблат Хана Ицков.
1040
Вайнблат Шмуль Иосевич
654
Вайнштейн Зусь Дувидович
1210
Вайнштейн Миндя Як.Меер
1159
Вайнштейн Алтер Дувидович
960
Вайншток Яша Мошкович
1114
Вайсбрют Хаим Ицкович
823
Вайсман Аврум Лейбов.
799
Вайсман Лейбов.
958
Вайсман Зельман Зельм.
832
Вайсман Гершко Лейбов.
Вайсман Сруль Авр. Гуш.
685а
Вайсман Сруль Ушерович
459
Вайсман Руля Ушерович
1051
Вайсман Хава Срулевна
894
Вайсман Фроим Гершкович
1028
Вайсман Шая Ароновна
295
Вайсман Шумми Ицков.
460
Вайсман Янкель Ушерович
605
Вайсман Яша Ицкович
227
Ванстик Моня Айзик.
597
Василевская Ушер Аврумов.
669
Ватрик Бася Янкел.
841
Ватрик Шахна Мошк.
1020
Вейберман Мойшла Ицк.
399
Векслер Сруль Мееров.
1080
Вербель Герм Аронов.
1017
Вербель войра Абрам.
1201
Вербель Ицко Арон-Лейб.
995
Вербель Некля Абрам.
449
Вербель Ривка Гертов.
785
Вербель Шлема Аврум.
407
Верхивкер Анчель Мошков.
649
Верхивкер Мойше Срулев.
73
Вилихер Рейзя Хаимовна
1119
Вилькис Хая Фроимовна
44
Вилькис Цак Жулев.
544
Виник Хая Фейга-Авр.
544
Виник Шулим Нафтул.
1183
Виноград Лейб. Нухимов.
Винокор Юдко Беркович
327
Витягаславская Герш Нухимов.
896
Вишкевич Герш Иосифов.
1176
Вишковецкий Шлейма Ицкович
860
Влановская Эня Айзик
660
Вовчик Шлема
356
Водовоз Ита Аврум.
332
Волошер Хана Иделевна
990
Вольник Волько Герш.-Лейбов.
1211
Волошин Мошко Юдков.
1115
Вольников Шлема Вольков.
420
Вольф Рива Мошиковна
476
Воскобайник Яхед Янкелев.
414
Вумихшер Ноих Ицков.
613
Вумихшер Рана Евшиев.
139/584
Вургафтман Хая Аврамовна
199
Вумихшер Хана Мееровна
919
Вумихшер Инна Фроимов.
825
Вулькис Мошко Шимонов.
139
Вурштман Хая Абраимов.
327
Вытянайловский Герш Нухимов.
585
Вытянайловский Иосиф Дув.
73
Вылхер Рейзя Хана
1252
Винокур Борко Мойша Лейб.
224
Вольф Рива Моисевна
391
Василевская Хана Шаевна
553б
Видовоз Ита Аврумовна
131
Василевская Хая Янк.
132
Вайсман Ханця
820
Вумихшер Фейга Нукимовна
1259
Вербель Иосиф Ицкович
1275
Ваксман Лейб Хаим.
1340
Винокур Нухим Лейбов.
1359
Вайнзоф Меер Авроумов.
395б
Вайсман Сура Лейбовна
1377
Верхивкер Фейга
Велькер Ципа
Вайнблер Циля
Вакс Бейлы
46
Габа Арон Абрамович
336
Габа Замвель Шлемов.
672
Габа Лейбыш Срулев.
292
Грабер Рухиль Шлемович
1151
Гайсин Маня Мошкович
602
Гальперин Ольта Пинькус.
1232
Гальперин Янкель Ицков.
658
Гальперин Янкель Шлемов.
568
Галерман Шейва Яль-Меер.
114
Галерман Этель Давидовна
988
Галерман Янкель Айзиковна
814
Гарбатья Шейва Накман.
509
Гарбер Абрам Гершковна
484
Гарбер Герш Абрамович
767
Гербер Залмен Гершкович
457
Гербер Шепуль-Хаим Абрам.
Геллер Арон Маневич
361
Геллер Викель Аронович
Гельберт Симха Израилл.
743
Гельфер Фишель Левиев.
1168
Генендер Сура Фувидел.
94
Гензон Сруль Арон.
792
Герович Шмуль Рефун.
1157
Герман Хаим Германов.
1248
Гершелис Герш Аврум.
776
Гершелис Жойра Цукавна
145
Гершелис Хвойра Цукавна
614
Герштейн Мендель Фалн.
1025
Герцберг Дина Шмулевна
Гинцбург Иосиф Хаимов.
396
Гинзбург Иосиф Саулевич
101
Гинзбург Шойль Хаимов.
1071
Гиржман Айзик Менделев.
450
Гитерман Аврум Янкелев.
Гитерман Сура Янкелевна
527
Гитерман Фейга Мееровна
1924
Гитис Аврум Берков.
Гитис Аврум Сруль-Лейбов.
Гитис Мотя Израилев.
Гитис Хана Срулевна
Глейзерман Эсфира
1050
Гликман Бруха Шнеерович
193
Гликман Ицко Мордкович
119
Глух Менахим Гершков.
1220
Говшиевич Янкель Ицкович
249
Гойхберг Ехивед Давичдович
1225
Гойхберг Ехивед Ицкович
1144
Гойхерман Голда Мойше-Лейб.
631
Гольденбойм Либа Хаскеллевна
1007
Голденшлуцл Вигдор Ицкович
52
Голденшлуцл Нахман Иосифов.
90
Гольденштейн Фрима Иосифовн.
503
Гонтмахер Бейзи Волькович
885
Гонтмахер Иосиф Ихилевич
136
Гонтмхер Пая Вольфовна
881
Гонтмахер Ривка Фроимовна
82
Гонтмахер Хаим Иделевич
979
Гонтмахер Фейга Альтеровна
541
Горенгерш Янкель Ицкович
1130
Горбатый Дувид Нахманович
164
Горбатый Шая Беркович
36
Горбатая Шейва Нахманович
215
Городецкий Берко Шмулевич
445
Городецкий Ицко Менделевич
635
Грабак Ноех Беркович
900
Грименгер Чорна Нухимовна
1094
Гринберг Аврум Волькович
71
Гринберг Мордко Лейбович
447
Гринфельд Марул Григорович
749
Гриншпун Азриил Залменович
1093
Гриншпун Зельман Срулевич
59
Гриншпун Малка Хаим-Иосифовна
566
Гриншпун Яков Сруль-Вольфович
1032
Гринштейн Мойше Ихилевич
933
Гринберг Яня Ицковна
366
Гройсман Рейзя Абовна
99
Грузлин Дувид Волькович
636
Грузлин Меер Фишелев
595
Гун Рухля Пиньковна
600
Гун Этля Нухимовна
599
Гуполь Зися Гершковна
10
Гуполь Ривка Зусевна
24
Гуполь Шмуль Фриделевич
1169
Гуральник Иося Шулимович
725
Гуральник Шулим Альтерович
91
Гурвиц Вият Наумовна
570
Гуровиц Эстер Хаимовна
969
Гут Герш Мошкович
562
Гут Мойше Рувинович
290
Гут Этля Нухимовна
687
Гутермакер Айзик Иделевич
172
Гитис Хана Израиловна
673
Греннберг Лейб Шулим
1217
Гоникман Дувид Морд.
1216
Гильцер Арон Срулев.
1270
Рарбер Ида Лейб.
1286
Горшензон Зельман Пиньк.
1253
Горшензон Мордко Зельм.
1267
Гузинянов Иосиф Абр
1266
Греннберг Мирля Морок.
1261
Гальдендреут Шлема Лахем.
1321
Греу Менаша Гершкович
Гельзонд Лея Ицковна
1370
Городецкая Тыла Лейбов.
1372
Гойхман Ицкок Янкел.
188
Гринворг Рейзя Гаврил.
Грузминг Т.
238
Гонтмахер Лейзер Мошков
Галчицкий Вольф Фишелов
Гершунова Низория Владимировна
Гойхман Фейга
Гельфер Тоди
Гродский Дувид
Гершунин Мойше
Гельмон
1116
Дашевский Мойше Янкелевич
510
Дегтяр Иосиф Волькович
385
Дегтерман Крейнця Абрам.
321
Дейг Лейви Мошкович
875
Дегтерман Хаим Беркович
492
Десятник Аврум Рувинович
39б
Десятник Этыл Янкелевна
3
Дехтерман Бруха Боруховна
478
Дехтерман Шлема Гершович
733
Дизинфельд Марьям Менделевна
521
Диновицер Борух Ицкович
760
Дихтерман Ицко Беркович
89
Доктор Сура Берковна
166
Донская Хая-Рухля
57
Домский Жюри Срулевич
992
Дрох Рейзя Хаимовна
843
Дубович Блюма Симховна
304
Десятник Сура Вольковна
313
Дума Бруха Либеровна
1320
Дехтерман Дувид Моть-Берков
1990
Дворкис Сося Гершквна
Дуклер Бейла
Дубештер Сима Пинкасовна
Дудман Неся Бенедихт.
710
Ейкалис Мойше Меерович
673
Ейкалис Хайка Хаимовна
697
Ейкалис Хаим Фроимов.
1077
Ейкалис Хаскель Ейкелевич
150
Ейкалис Берко Мошкович
886
Ейкалис Перля Мееровна
1192
Ейкелис Пыня Хаим-Лейбович
1244
Ейкелис Хая Хаим-Берковна
1167
Ейшпер Мойше Беркович
48
Елский Герш Шимонович
47
Ерихемзон Иось-Герш Хаимович
263
Ейкалис Лейка Фроимовна
Ейкалис Бенямин М.
сторінки 28 нема
525
Жирендовский Шлойме Срулевич
985
Жорницкий Шмуль Срулевич
1227
Жорницкая Єтля Срулевна
731
Жулутка Песя Мойсеевна
137
Жураливская Шева (Мошковна?)
874
Журинский Мойше
184
Журинский Хайкель Срулевич
873
Журинский Шиман Хаймов.
125
Жорницкая Эня Сруль-Иосифовна
402
Жубков Хана Юкелевна
35б
Жуков Иосиф Яковл.
701
Залезняк Ицко Меерович
474
Залкин Даниил
966
Зальцберг Герш Эликовер.
926
Зальцман Абр. Матусев.
308
Зальцман Берко Юбкович
1157
Зальцман Берко Зей-Леков.
694
Зальцман Злата Абр.
149
Зальцман Реил Аронов.
68
Зальцман Перля
1072
Замаховский Хаим Фроимович
912
Зарха Яня Нутовна
130
Збаржер Арон Лейбович
986
Закельман Ципа Гершовна
458
Зельдович Борух-Яня Гершович
772
Зельфман Хая Машковна
103
Зельцер Абрам Фроимович
471
Зельцер Фроим Иосифович
418
Земельштерн Симхо Янкелевич
551
Земельштерн Янкель Лейбович
190
Зильбердрут Лейзр Беркович
707
Зильманович Мошко Иосифович
208
Зильберг Хая Азриловна
1108
Зильберт Шлойма Ицкович
235
Зингер Малка Ицковна
135
Зингерман Сура Шлемовна
981
Зиселек Малка Мойковна
950
Зисер Борух Меерович
921
Зисер Герш Хаскелев.
629
Зисер Гетце Хаскелев.
1034
Зисер Зисель Гдалевна
564
Зисер Зисля
311
Зисер Сруль Зисевич
1233
Зисер Меер Янкелевич
766
Зискель Иось Саневич
1112
Зискель Сура Шимоновна
973
Зискель Фишель Мошкович
350
Злотник Мошко Борухович
1305
Задель Ицко
1274
Зисман Хана Ицк.
1322
Збаржар Нехама Ар.-Лейбов
1355
Зальцман Милка Гетцевна
1365
Зильберт Мойсей Самуил.
747
Зильберт Хая Эзровна
1044
Зичюк Сура Иосифовна
Златкис Мошко Идел.
14
Иделис Мойше Гершков.
761
Иделис Рейзя Пинхасовна
1147
Иделис Сурко Рефулевна
1055
Изяков Вольф Меерович
168
Интилигатор Перля Шаевна
395а
Иревич Рахмил Мелих.
778
Иринов А.С.
593
Иткис Мошко Борухович
159
Ицкан Рива Нисановна
237
Ицкан Роберт Борисович
611
Ицкович Дувид Говшиевич
976
Кабокий Зелик Шаевич
619
Казачинер Рухель Ицковна
1014
Казачинер Фейга Яковна
828
Каликман Ита Мордковна
946
Кплан Цаль Мошкович
1179
Каплун Иосиф Хаимоч
367
Каплун Либер Ицкович
417
Капцан Саня Ангелевна
147
Кариспольская Сура Нахманов.
1184
Карлик Арон Зисевич
1165
Кардинер Аврум Ицкович
684
Каретник Ицко Саневич
69
Карытник Хаим Лейбович
117
Катниковник Арон Беркович
499
Каушанский Шмуль Волькович
173
Кац Сруль Мошкович
1237
Кац Цирля Рувиновна
877
Квотерман Дувид Энихович
106
Квотерман Рухель Мехелевна
425
Кельманович Рафаил Лейбович
610
Кельманович Этля Шлемовна
1243
Кельманский Ушер Аронович
757
Кержнер Нусык Волькович
1074
Кержнер Сарра Вольфов.
987
Кержнер Хаскель Волькович
711
Кеслер Голда Шимоновна
683
Килимник Даниел Лезерович
171
Килимник Лейзур Вол. Мошкович
217
Кипнис Аврум Рефуилов.
913
Кипнис Песя Лейбовна
1004
Кирнасовский Велвел Беркович
645
Кицис Рейзя Срулевна
182
Клейман Лейб
236
Клейнман Пахман Гершкович
133
Клейтман Лейзер Шлемович
189
Кленерман Альтер Менашович
530
Кнайфель Рефул Исрулевич
818
Кнефнер Аби Шебеелев.
58
Княжер Аба Шабсович
1043
Княжер Мойше Аович
1127
Княжер Шабса Абович
1188
Кобеливкер Лейб Срулевич
700
Кобиливкер Вольф Беркович
929
Кобиливкер Вольф Беркович
762
Кобиливкер Песя Акивовна
318
Коболивкер Сура Мордковна
819
Кобоцкий Сруль Шаевич
467
Кобоцкая Фейга Аврумовна
1182
Ковальчук Янкель Мордкович
102
Ковнер Атр. Кус. Зельман
389
Каган Читель Аронов.
967
Коган Зельман Зелик.
180
Качановский Хаим Фроимов.
55
Казачикар Стыся Берловна
53
Казачинер Фойга Як. Иосиф.
639
Казикман Пыня Мордкович
1175
Койман Аврум Тойвиевич
856
Калинская Рухля Срулевна
198
Калкер Эля Иосифовна
81
Колодеккер Брана Шаевна
1196
Колодеккер Мойше Хаимов.
625
Кентр Хая Янкелевна
331
Кекман Мойше
154
Канн Мехель Неанелев.
155
Кордон Брака Шишковна
27
Кордон Герш Самуилович
705
Кордонская Лея Запвековна
70
Кордунер Ицко Мошкович
852
Коренблит Зельман Янкелев.
1189
Коренблит Ита Авроумов.
422
Коренблит Шая Хаимович
Кордон  Раця Аврум.
1237а
Кособурд Эня Срулевна
281
Котлерман Рувин Гвишевич
322
Котлер Авр. Шулимович
559
Котлер Дувид Абрам.
1079
Котлер Шмуль Борух.
1185
Кочеровский Нусик Беням.
328
Кравец Лея Львовна
210
Краковский Аба Грешков.
826
Краковецкий Оримит Юдков.
280
Краснер Гифилд Хаимов.
307
Краснер Нехама Иделев.
218
Краснер Шлема Янкел.
1229
Краснер Герш Лейбович
646
Краснер Янкель Дувидович
471
Краснопольский Дувид Мошкович
246
Красноштейн Двойра Сруль.-Лейб.
1021
Крейчман Мойше Хаимов.
507
Крейчман Рухля Моруковна
1247
Кринский Арон Мордковна
940-б
Криштейн Дувид Янколев.
575
Криштейн Хайка Зеликов.
346
Крупник Зисель Ицко.-Рув.
351
Крупник Лейб Ицкович
775
Крутоголовый Мотель Аронов.
355
Крутанский Мордко Шуль.-Ар
1139
Крымская Сура Мисевна
402
Ксанский Заммин Срулевич
623
Ксендзовский Шулим Шлеимович
394-б
Кузьминская Броня Гетцевна
1134
Кузьминская Перля Пинкоусовна
1236-а
Купершляк Нартуля Берух.
984
Купершляк Сура Авроумовна
86
Кузьминский Шмойляк Шмулев.
332
Кузьминский Шмуль Шлемович
76
Кукис Лазер Янкел.
604
Купивкер Ейкел Лейбович
93
Курланд Лейб Лейбович
699
Кушнир Бруха Гершковна
1245
Кушнир Кисил Мошкович
1206
Кушнир Хаим Лейб Хайк.
1067
Кушнирман Шлима Абр.
144
Кардукер Ларна Фроимовна
324
Кравцова Бруха Соколевна
18
Кильманерская Лея Гершковна
220
Кац Маня Иосиф.
756
Креймер Шлема Ишерович
1300
Красберг Ицко Меер.
1299
Кернасовский Фалык Вельв.
1286
Краснер Гдаль Сапев.
1379
Кирнасовский Хаим Вел.
1273
Качаловская Матля Беням.
1271
Колобенкер Авр. Мошк.
1263
Коренцвит Ицко Гдал.
1324
Кейсер Аврум Меерович
1334
Краевский Меер Вольсихнович
341
Кан Сруль Герцович
1342
Клацман Ицко Янк.
1344
Каротник Беня Саневич
1345
Коренфельд Удля Хаимов.
1348
Кацев Шабель Мошкович
1360
Клоцман Ицько Ягкелев.
1361
Кейсер Аврум Мееров.
1331
Калюский Рывка Иосевна
Котляр Аврум Хаим
Кипнис Хава Берковна
Кобыливкер Иосиф Срулев.
Канев Ш.Ш.
Кипнис Франя
Кузьминская Бреана
177
Маверман Майка Шмул.
612
Маданскит Махман Герш.
1102
Майбурд Рувин Аврум.
54
Майбурд Сруль Меерович
264
Майзелас Перля
670
Майкис Беня берк.
360
Майкис Ицко Берков.
806
Макарандя Иося Цалевич
483
Маклер Мошк. Меулов.
294
Маламуд Воля Мехелевна
606
Маламуд Мошко Дувид
879
Маламуд Шмуль Иосиф.
601
Малдавер Аран Фроимов.
952-б
Маляр Рася Гершковна
1013
Маметливер Сура Хуновна
1204
Манелис Лыба Рувиновна
409
Маранц Хая Мошковна
624
Маргулис Евшия Лейбов.
500
Моренис Малке Мошк.
941
Маркиз Мар. Шмул.
Маркиз Мойше Шмулев.
1030
Маркиз Сруль Янкелев.
41
Маркиз Сура Шикновна
418
Марочная Шейва Фроимовна
317
Матранец Циря Янк. Вальд
Медведь Аврум Мошков.
965
Медрыш Борух Абрам.
607
Меерзон Равка Зельман
24
Меклер Ицко Срулевич
127
Мекдель Иганф Мейхелев.
653-а
Менихис Ихил Аврамов.
1061
Мерочник Шейва Фроним.
170
Месентик Абрам Гершкович
878
Мехес Бенпмин Абр.
1126
Мехес Фалык Мошков.
1087
Мижис Сура Марковна
1120
Мизяковский Шимон Янкелев.
19
Миленкая Рыва Хананьевна
273
Милионидик Рыа Хананьевна
Милькис Илья Беркович
Мильвар Элька Янкел.
890
Мильгром Вигдор Ицкович
275
Мильгром Меня Пинькус.
274
Мильгром Мойше Мордков.
97
Миьгром Нафтула Пиньков.
300
Мильгром Эстер Ихилевич
934
Мильгром Бенямин Янкелев.
100
Милькис Сруль Зейликович
1
Милькис Удля Вольковна
526
Мильман Эля Матвеиг.
501
Мильман Дувид Хаимов.
832
Мильман Лея Берковна
260
Мильман Медя Янкел.
853
Мильштейн Волько Хаим.
1063
Мильштейн Дувид Шмул.
573
Мильштейн Шмуль Рельман
429
Минцис Дувид Мортк.
513
Минцис Идил Шмелевич
524
Минцис Фейга
951
Минцис Шлема Ареон.
1006
Михелкис Аба Авроум.
974
Михилкис Соломон Абович
305
Могиловер Шлемка Шулим.
446
Молдавер Мойше Фроимов.
362
Молдавер Эня Аровновна
315
Мамотливая Сура Элкуновна
250
Монастырская Фрима Гершковна
386
Монастырский Шулим Некилев.
212
Мордухович Мордко Шимон.
829
Морейкиа Малка Мошков.
598
Мочман Эня Абрамовна
1083
Муцерман Элка Иосиф.
789
Мучник Аврум Мошков.
482
Милерман Авр. Срулев.
495
Минцуна Фейга Хаим.
671
Маркиз Марьям Иделев.
1066
Мугерман Гитля Дувидовна
709
Милкикна Майка Мошуовна
1302
Могиливер Рухля
1295
Медведь Даниил Янк.
1325
Медник Аврум Мошк.
Милькис Хая Сура
Мейклер Ицько
1019
Мильштейн Сура Вольк.
(Дувид Шмул.)
Мигиливер Хава
437
Лагер Эня Шлемовна
1191
Лангер Бузя Ароновна
325
Лангерман Маня Львовна
724
Лангерш Шмуль Моисеевич
401
Ланда Берко Янк.
477
Ландивер Вичдор Лейбов.
478
Ландивер Идель Лейб. Виг.
258
Ландивер Шмуль Вольф.
942
Лебель Бенямин Мошк.
610
Левин Мотель Шмулев.
1225
Левин Шендля Шмулович
204
Левин Шебсил Абр.
252
Левит Абр. Дав.
1193
Легер Шмуль Мехел.
914
Лейцер Шмуль Мехел.
54
Лейзель Брана Морд.
135
Лейхтман Абра Дув.
962
Лекер Бенямин Авт.
1154-а
Лемберед Авр. Шимон.
702
Лембенский Лейбиш Элевич
1104
Лембенский Сося Альтер.
640
Лендер Мотя Абр.
8
Ленцнер Шоель Занв.
1157
Ленчер Малка Шаевна
854
Ленковер Абр. Гдешк.
954
Лерман Абр. Срул.
60
Лернер Герш Вольк.
1054
Лернер Мошко Вольк.
37
Лернер Нухам Гершков.
588
Лернер Рухля Занвел.
354
Лернер Тойвя Вольк.
179
Лернер Фейга Дувид.
622
Лернер Фроим
831
Лерншан Шмуль Срул.
665
Лефлер Арон Герш Лейбов
991
Лефлер Гут. Лейб. Мошков.
Лефлер Ихил
21
Лехлянокая Рива Шойловна
276
Лехтман Зелик Абр.
240
Лехтман Иосиф Нафтул.
289
Лехтман Нафтула Дув.
1128
Либерман Борух Срул.
104
Либерман Борух Нихил.
679
Либерман Слува Мотвевна
1218
Либерман Туба Иосиф.
578
Либертон Янкель
1031
Либертин Янкль Мошк.
557
Либерштейн Хая Мехоль.-Лейб.
411
Лигер Р. Ицковна
682
Ликсоник Янк. Шлем.
358
Ликсоник Хаим. Шлем.
426
Липес Голда Пиньк.
209
Липес Ицко Пиньк.
421-в
Липес Ютко Пиньк.
650
Липес Берко Лезеров.
16
Липец Мошко
1181
Липовецкий Мотиль Мошк.
839
Липовец Хая Лейбов.
111
Лисер Модлер Нухимович
927
Литвак Герш Шмулов.
1158
Литвак Лида Янк.
415
Литвак Мойше Шмулов.
422
Литвак Шая Янкел.
175
Литовский Янк. Ютк.
66
Лагвинский Ицко Нафт.
560
Ланде Хая Нахман.
968
Любарский Мортко Гершк.
717
Лювирович Ютко Арон.
197
Ледерман Шейва Янкел.
207
Либес Хайка Лейбовна
663
Лейдерман Рейзя Лейбовна
779
Лемберский Ицко Д.
569
Ларнер Боба Срулевна
1252
Лошак Люба Марковна
1252
Левинтонн Фейга Берк.
1276
Лефлер Бейла Ихил.
1269
Ланде Пиня Абр.
1362
Ладыженский Давид Моисеевич
1368
Левентон Дувид Мордкович
Либерман Яша
Литвак Индя
922
Лемперт Арон Шиман.
Логвинской А.
Лехтман Идыс
770
Найдерф Ранета Вольф.
787
Нарочный Евгений Мошк.
436
Нейман Лейб. Нухим.
96
Немировский Рефуль Берк.
284
Нетес Берля? Ицк.
793
Нетес Муныш Ицк.
998
Нидерман Дувид.
587
Нирнберг Занвель Лейб.
759
Нисес Ривка Мордк.
630-б
Нисковолос Фейга Шлемов.
252
Нишиц Пиня Реф.
319
Нудалис Тула Берк.
703
Нудалис Дуба Авр.
118
Нудель Авр. Элев.
412
Нудель Авр. Элев.
706
Нуделис Туба Лейбовна
428
Нисес Двойра Давид.
1278
Неман Нухим Мих.
1339
Николасвский Фроим Б.
Нисесь Ривка Ицковна
Найштут Клара Солом.
1250
Ойвен ихил Иойхенович
794
Ойвен Хая Фроимовна
535
Ойрих Хаим-Ици Лейзер
918
Окнер Мойше Гершк.
542
Паланский Лейб Беркович
764
Паланский Фейга Срелев.
918-а
Палткевич Зельман Лейб.
1132
Парчевский Нухим Ицк.
431
Пасманик Волько Менд.
780
Пекер А.М.
142
Пекер Бейла Моис.
157
Пекер Лейб. Шишк.
758
Перельман Авр. Мейлих.
1095
Перельман Нухим Мошк.
565
Перельройзен Бруха Зисевна
232
Перепелицкий Арон Ицк.
7
Петербург Мониха Фарф.
443
Петрогалин Ицко Ицков.
5
Петрушевский Янк. Дув. Лейб.
485
Печерский Абр.
494
Печерский Вилько Шмул.
1205
Печерский Ицко Вольк.
1162
Печерский Манд. Гершк.
47-а
Печерский Мойше Хаим.
943
Печерский Этля Мотель
821
Пикер Беня Бекерсон.
884
Пикер Сура Хаимов
469
Пекер Хаита Зельман.
592
Пикольц Янк. Мих.
50
Пикис Бенц. Данил.
83
Пинис Лея Давид.
713
Плитман Раця Иосиф.
736
Плитман Фройда Шаев.
864
Плитман Янк. Айзик.
1024
Плутник Берко Нухим.
269
Пайзнер Шмуль Абр.
609
Пийлик Мрдко Менд.
531
Палонская Фейга
635
Памагрин Абр. Янк.
1249
Попелюхар Дув. Янк.
490
Пастернак Иос. Айзик
909
Пох Б. Мордк.
206
Портной (Мордко?) Меер Шулим.
594
Преслер Мойше Хаим Ср.
194
Преслер Песя Срул.
196
Пресер Хайка Г.
121
Пресман Волько Гершк.
279
Птах Шмуль Лейб.
1037
Пустильник Герш Нутов
1216
Пустильник Ицко Иосиф.
444
Петрогонский Нухим (Шулим) Ицк.
595
Преслер Хая Ихилевна
Преймак Борух Говш.
1257
Пекер Мордко Лейб.
1268
Пинис Сруль Мошк.
1265
Порицкий Эс. Ар.
1357
Пехович Рухиль Шмулевна
1363
Папыш Аврум Ихилевич
938
Перельман Хана Ливеровна
1374
Питавецкая Зинаида Давид.
1378
Палант Янкель Лейвив.
1379
Палант Сура Иосиф.
Палтиевич Янкель
Поляк Мозель
1173
Рабей Бася Шлемовна
341
Рабин Аврум Ицк.
195
Рабин Фроим Шим.
523
Рабинович Семен Арканевич
784
Рабинович Вилько Берков.
95
 Рабинович Дувид Вольк.
742
Рабинович Ита Лейбов.
109
Рабинович Неся Иосиф.
61
Райгородецкая Броня Ефим.
449
Райгородецкая Сура Дувид.
450
Райгородецкий Мих. Еф.
451
Райгородецкий Як. Ефим.
270
Райгородецкий Иол. Ихил.
472
Райгородский Ихил Мошк.
79
Рапоперт Арон Мордк.
297
Рапоперт Нухим Абр.
268
Рапоперт Удля Ицк.
1059
Рашковский Ихил Пиньк.
1138
Рацивер Хана Ар. Нис.
923
Рейдер Кельман Вольк.
348
Резник Борух Янк.
507
Резник Зельман  Дав.
448
Резник Зельман Янк.
Резник Сося
1042
Речистер Зуся Муневич
1238
Речистер Лейзер Шмул.
746
Речистер Л. Эл.
752
Речистер Хаим Борух Нусим.
833
Речистер Хаим Элькунов.
1009
Речистер Эль Эльнович
432
Речистер Эстер Мошк. Шул.
387
Ривелис Фрейза Абр.
1027
Рымер Альтер Авр. Их.
637
Рымер Гря Берковна
1023
Ривкис Фалик Мошк.
576
Разенберг Рухля Борух.
330
Розенберг Сима Мосеевна
1213
Розенберг Шмуль Янкел.
895
Розенфельд Добраш Янк.
867
Розенфельд Хая Вольф. Айзер.
430
Розенфельд Маня Моисеевна
547
Сак Хая Г.
22
Самец Рефул Моисеев.
675
Сандлер Борух Герш.
1057
Сандлер Рухля
1098-а
Сандлер Герш Абрам.
1170
Сандлер Иойл
827
Сандлер Меер. Абр.
607
Сандлер Фолик С.
571
Сафра Малко Аврум.
1084
Сафра Мойше Хаим
1113
Сафрон Элка Срул.
822
Сафру Хая Анна Авр.
755
Сахарная Фейга Берковна
1164
Свердлык Майша Кал.
795
Сензовский Сруль Авр.
849
Сидлер Пива Шлемов.
1172
Сидлер Мотель Шлем.
1217
Сидлер Иосиф Шлемов.
347
Сирота Иосиф Ицко-Лейб.
1246
Сирота Ицко Юдков.
309
Сирота Мойше Гул.
477
Сирота Мотель Иосиф.
209
Сирота Нахман Арон.
983
 Сирота Фейга Иосиф.
517
Сирота Хума Янкел.
12
Ситковский Мойше Кунев
481
Скалер Мата Янкел.
572
Скальруд Мойсей Вольк.
1000
Сканор Волько Хаимов.
404
Снитковская Лея Малковна
988
Соколовский Арон Мошков.
233
Соколовский Б.
933
Соколовский Волько Фроим.
876
Соколовский Этля Пиньк.
838
Сайбелисы (Дети) Лейба
828
Сойболь Мойше Срул.
152
Сойфер Ита
1002
Сойфер Рейзя Янкел.
752
Сойфер Фейга Альтер.
729
Сойфурман Иогиль Наумов.
1103
Соломон Мылка Арон
262
Соломяник Иосиф Яковл.
1065
Спагель Абр. Шмул.
1064
Спагель Абр. Шмул.
534
Спектор Беня Шмул.
468
Спектор Беня Шмул.
72
Сирота Исруль Пинк.
804
Сирота Лузер Зусев.
146
Сирота Мойше Ицк.
692
Сирота Хаим Игиф.
972
Сирота Хана Айзик.
1053
Сирота Эстер Лузур.
1082
Спивак Абр. Ноих.
997
Спивак Голда Нахм.
904
Спивак Д. Дувид.
903
Спивак Иосиф. Нухим
1029
Спивак Ицко Пейсах.
533
Спивак Сона Мордух
29
Спивак Хана Хая
1136
Спивак Шмуль Хаим.
911
Степак Берко Тцк.
603
Степанковская Бася Шулим.
408
Столяр Иосиф Зхар.
87
Стиляр Лея Иосифовна
370
Стрицлер Мирля Яковл.
1242
Стрицлер Фейга Янкел.
64-б
Стреужская Лея Борух.
898
Суркис Абр. Вольф.
1202
Суркис Изр.
751
Суркис Песя Юкел.
835
Суркис Хайка Мордк.
722
Сухай Нахман Абр.
989
Сухая Эстер Б.
685-б
Соломон Нахман Аронович
201
Сирота Бруха Гершковна
549
Сирота Витя Ицковна
567
Степанковская Брана Ицко.
1159
Саломович Пиня Авроум.
712
Сапожник Ита Хаимович
1076
Сидлер Фродля
1253
Сухарчук Бруха Иц.
1256
Свердлик Шмуль Горш. Кальм.
1258
Степанковская Рейзя Ицк.
1323
Ситковский Борух Ицкович
1328
Скляр Хана Хаимовна
1367
Сербин Бейла Хаимовна
Сидлер Двойра
Сидлер Меер
Соломяник
Сирота Перля
Скляр Мехел Айзыков
Степанковский Хаскель
Сегал Элка
Струтин Лея
1096
Табахов Абр. Владим.
77
Табахов Вольф Бухов
23
Табахов Элек Вольф.
163
Табачник Янкель Мееров.
497
Табачник Эшбор. Хаим.
1089
Тобикман Фрима Янк.
1133
Тойбикман Ицко Иосиф.
49
Тальба Смиха Герш.Лейб.
1099
Тарасовская Тема Г.
489
Ткач Ш. Лейб.
678
Талейсник Герш. Шмулев.
433
Талейсник Зися Шмул.
596
Талейсник Сруль Шмул.
824
Тенбойм Зайда Шмул.
963
Тененбойм Нухим Янкел.
805
Тененбойм Шмуль Янк.
626
Тененбойм Эня Иосиф.
964
Тененбойм Янк. Нухим.
994
Тепер Ицек Шмер.
25
Тепер Мендель Абр.
916
Теплицкий Дувид Мордк.
830
Теслер Блюм Мехел.
221
Тетельбойм Иосиф Шмул.
1052
Тетиевская Сура Бен.
815
Тикер Хана Шимон.
1075
Тираспольский Янк. Берк.
883
Тальба Шендля Шосл.
632
Торкивер Алтер Бурих.
1150
Торкивер Р. Бор.
502
Торкивер Рива Кальмон
691
Торкивер  Овний Аронов.
674
Трахтенберг Янк. Ханонвен.
1151
Тростянецкий Туба Меер.
1129
Трінбенд Шойл Срул.
1152
Тулиман Ицко Пинькос.
475
Тульчинский Кельман Герк.
634
Тульчинская Перля Рувинов.
546
Тульчинская Рухля
767
Туриков Янк. Н.
1125
Тираспольская Хана Мошк.
1151
Татарчук Удя Нусевна
622
Толковцова Иойхевер Ицков.
1346
Табачник Рухля
416
Тольба Шоел Ицков.
1186
Тростянецкая Туба Меер.
1380
Тайчер Сура Фишелевна
Тайтчер Боба Шмулевна
337
Урман Мотель Шаев. Берк.
907
Урман Сура Иосиф.
514
Урман Фройка Шмуль Дув.
108
Урман Шмуль Авр.
312
Усач Хаим Гершк.
42
Учитель Хана Иосиф.
944
Ушковецкая Хая Ита Хаим.
800
Улановская Єня Айзенков.
13
Файвелис Хаим Авр.
1012
Файкелис Шимон Мун.
847
Файнберг Перля Срул.
128
Файнерман Бенц. Хаим.
191
Файншвейн Идель Мошк.
192
Файнштейн Шейва Янк.
335
Фарбер Либер Либеров.
529
Фарбер Михель Липов.
212
Фарбер Овши Шмулев.
1045
Фарбер Равка Янкел.
176
Фарбер Шлема Янкел.
887
Фельдман Волько Хаим.
803
Фельдман Мендель Вольк.
735
Фельдман Нехама Мошк.
223
Фельдман Хая Моисеевна
120
Фельдман Шмуль Нухим.
970
Фельдман Эстер
394
Фельдман Ося Волевна
479
Фельдман Янк. Мошк.
169
Фельшер Беня Менд.
664
Фельдшер Лея
769
Фельшер Туба Мошковна
421-а
Финк. Туба Хаим Лейбов.
219
Финкельштейн Авр. Срулев.
1036
Фих Надежда Янкел.
662
Фишбейн Мошко Янкел.
813
Фишман Бина Лейбов
156
Фишман Герш Иосиф.
860
Фишер Мошко Хаим.
435
Флейшман Герш Товьев.
738
Флейшман Мей.Лих Тойв.
812
Флейшман Мордко Гершк.
1015
Флейшман Рами Мошковна
424
Фраорман Иос. Янк. Дув.
419
Фраорман Хая Шейна Янк. Дув
62
Фридман Марк. Арон.
869
Фриман Шендля Нухим.
285
Фрумкис Волько Шмул.
955
Фукс Айзик Мошк.
809
Фукс Симха Хаимов.
661
Фукс Товня Гершков.
863
Фукс Удля Беркович
543
Фукс Янк. Янк. Мошк.
1296
Федман Мордко Гершк.
615
Фурер Беня Дувидовна
726
Фурер Иосиф Хайкел.
621
Фульман Арон Мордк.
65
Фульман Зисель Арон.
405
Фульман Лейка Мошк.
667
Фаерман Ципа Берковна
834
Фавелис Альта Янкел.
882
Фавелис Двойра Дувид.
546
Фавелис Молка Абрамовна
1105
Фуреман Ривка Ицковна
1254
Файнерш Ита Берк.
1293
Фрайнис Гейн Удля Мошк.
1291
Фарбор Зусь Янкел.
1349
Файнгольд Эстер Шмулевна
Фельдман Маня Янкел.
Фурман Ойзер
Фукс Хаим Мошкович
Фельдман Ицько
1194
Фарер Лея Вольфовна
Фрейд Фроим Мееров.
Фельдшер Лина Иосиф.
Фельдман Эстер
Фабрикант Рива
Фридман Броня
Фурман Иссай
Фаерштейн Сруль
555-б
Хазина Бася Гершковна
1051
Хазин Бася Гершковна
1156
Хазин Дина Иосифов.
1177
Хаис Пыня Вельвел.
1197
Хаис Этель Гершк.
937
Хаис Янк. Пиньк.
185
Хаит Беня Абр.
641
Хаит Рося
310
Хаит Фраду Абр.
9
Хаит Ионович
462
Хаитер Вольф
11
Халфин Малка Шмул.
170
Хабчик Дув. Ицк.
118
Халфин Чарка Мордк.
145
Халот Фрыма Янк.
143
Хальфин Рухля Дув.
141
Херонская Мальц. Лейз.
423
Хасис Брана Нухимов.
1060
Херсконский Борух Лип.
538
Хилер Боба Мойсеев.
403
Хинис Этел. Григорьев.
24-б
Хитерман Хая
95
Хитрон Арон Шабсов.
349
Хитрон Борух Арон.
1005
Хитрон Авр. Шойл.
365
Холодивкер Пинкус Гершк.
522
Холоденко Шая Либеров.
948
Холодивкер Шулим Пиньк.
1106
Хубыш Шмуль Ицк.
1199
Хунис Ривка Гдалев.
550
Хигер Мойше Шаевич
Хусид Сарра Натановна
122
Цесин Боба Лезеровна
33
Цессин Шлема Лейзер
801
Цибиливская Лея Цинков.
861
Цирюльник Элка Юдел.
1100
Цукерман Аба Янк.
178
Цукерман Рухля Иосиф.
486
Цукерман Фроим Элив.
897
Цукерман Цирля Янк. Вольк.
1260
Цагрородская Шейва Дув.
1376
Цукерман Иосиф. Мошк.
Ципис Злюким А.Ш.
582
Чашка Хава Мошк.
681
Чичльникер Сура Бизер.
1337
Чермашнюк Арон Сухар.
621
Шаевич Цали Лезер.
326
Шашес Лейб. Дувид.
1068
Шашес Лейб. Давид.
508
Шапиро Бруха Шмулев.
740
Шаршевский Иосиф Меер.
865
Шаферман Арон Зельм.
855
Швоб. Милка Шмул.
845
Шварц Ихил Хаим.
320
Шварц Фройда Рувин.
589
Шварцзонд Елисей Матв.
858
Шварцман Иосиф Срулев.
17
Шварцман Раця
552
Шварцман Хана Айзик.
796
Шварцвельд Лейзер Аврум.
961
Шварцфельд Неся Шлемов.
615
Швебиш Фейга Дав.
786
Швейбиш Фейга Дав.
871
Швец Герш Ицк.
110
Шейденс Пиня Ицк.
788
Шейдерман Урви Лейзер.
1062
Шендалис Мойше Срул.
314
Шерапановский Мотель Шмул.
1039
Шерман Герш Фишелев.
1121
Шерман Мошко Герш. Пер.
811
Шермантюк Мордко Цалев.
465
Шермантюк Цаль Вольк.
1239
Шехтман Шмуль Ш.
1090
Шибер Абр. Рувин.
840
Шибер Гольда Бенд.
1122
Шибер Удя Иосиф.-Лейб.
398
Шибер Овний Рувин.
26
Шиндзовский Мордко Герш.-Абр.
905
Шистерман Ицко Шмулев.
631
Ших Рися Мошк.
765
Шихман Гитля Ушеров.
261
Шихман Мордко Геньх.
1141
Школьник Тыля Лейбовна
993
Шлугман Герш Силухов.
496
Шляхович Симха Бенямов.
1111
Шмойсен Ицко Бердк. Шмул.
286
Шмойсен Лейб Мошк.
773
Шмойсен Хаим Ицк.
734
Шмойсер Дуня Хаске-Левн.
435
Шнайдерман Гитля Беням.
633
Шнайдер Гитля Львовна
245
Шнайдер Лейб. Лузер.
256
Шнайдер Лея Мордковна
253
Шнайдерман Фейга Мошковна
945
Шнайдерман Шеня Гитля-Лейб.
1061
Шнайдерман Кельман Лейб.-Шмул.
647
Шнайдерман Роза Мордковна
837
Шнайдерман Цива Мехелевна
1033
Шнайдерман Абр. Мошк.
1153
Шойхет Лейб. Исрул.
88
Шойхет Лейб. Ицков.
20
Шойхет Рувин Мойсевич.
1190
Шойхет Юкель Палтиевич
998
Шонзовская Бейла Мордк.
542
Шор Айзик Давид.
1058
Шор Мойше Мешк.
797
Шор Сура Шимовна
436
Шор Шлойма М.
534
Шпак Шмуль
134
Шпигель Мордко
908
Шпигель Удоль Фроим.
1131
Шпигель Яков Менд.
35
Шрыйбман Лейб Ионович
1231
Шрыйбман Мнаше
716
Штулазен Ицько Мошков.
617
Штейзер Эстер
708
Штейн Д.Шлемовна
774
Штейнгарт Эстер Хона Зальв.
730
Штейман Бруха Аврум.
1070
Штейман Айзик Яковл.
999
Штельман Фишель Ихил.
78
Штейнберг Арон Гершков.
899
Штейнман Мордко Айзик.
129
Штейннург Сура Мордк.
116
Штернгарц Ицко Арон.
931
Штернгарц Абр. Дув.
1224
Штернгарц Ицко Абр.
1166
Штергарц Нахмен Шахнов.
949
Штернгорц Нахман Дувид.
167
Штралман Герш Иосиф.
1135
Штрамберг Сурка Мендел.
38
Штроидлер Равен Арон.
107
Штут Мойше Иванович
783
Шульман Евгения Моисеевна
1047
Шустер Авр. Хаимов.
1209
Шустер Вельвел Аврум.
214
Шустер Фр. Мордк.
939
Шхизер Рикля
434
Шафир Удель Бен.
626
Шустер Хайка Абр.
615
Тисвейбиш Фейга Дувидов.
689
Шнайдер Ситля Дувидовна
15
Шиховарчер Цирль
67
Шпильберг Малка Лейбов
1376
Шехтман Шмуль Шахн.
1294
Штейнберг Фроим Мордк.
1284
Шойхет Соня Юдковна
1317
Штейнберг Эстер Хаск.
1318
Шварцман Лейзер Лейбов.
1329
Шустерман Хайка Зейликовна
1336
Штейнгорт Дувид Мошк.
1352
Шнайдер Двойра Срулевна
1358
Шиндлер Лейка Беняминовна
1369
Шварц Аврум Лейбов.
1373
Шойхет Герц Гершк.
Шнайдер Иосиф
Шифрин Нахман
Шварц Парна
1234
Щерб Беня Шмул.
413
Щерб Волько Авр.
1092
Щерб Кренця Киевка
1088
Щерб Ицко Шмул.
928
Щерб Мендель Абр.
1241
Юркет Дувид Айзик
536
Юрковецкий Исиф Янк.
272
Юрковецкий Нахман Шмуль Герш.
155
Юрковецкий Хая Доба Хаскел.
32
Юрковецкий Хаим Укерович
844
Юрковецкий Чарка Ян. Лейб.
816
Юревич Хана Дувидовна
1311
Юркет Дувид Айзик.
1274
Юрковецкий Меер Абр. Ицк.
Юрковецкий Меер Хаскелев.
1146
Яхагер Ж.
153
Яхер Берко Нут.
1163
Янкелевич мать Мееров.
1206
Ярошевер Мошко Ицк.
118
Ямпольский Мойше Копал.
283
Ямпольский Дувю Мошк.
1366
Ярошевская Ривка Исаковна
97
Эсперлис Янкель Менд.
427
Эрвиц Ревека Давидовна
Элькис Меер
1142
Эйдельштейн Идася Мошк.

Оцифрувала: Тетяна Наконечна

P.S. Статтю підготовлено спеціально для Пращур.укр
Якщо Ви зацікавлені в дослідженні своїх сімейних коренів, хочете створити генеалогічне дерево, знайти документи про походження для Карти Поляка – звертайтеся до нас. Ми допоможемо

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*

4 комментарии на “Списки населення, постраждалого від погромів в м.Тульчин, 1921 р.

Loading Facebook Comments ...