Cześć. Jeśli trafiłeś na naszą stronę, najprawdopodobniej interesują Cię informacje o swoich przodkach. Firma "Ancestor" od 2011 roku zajmuje się badaniem rodowodów i historii rodziny. Świadczymy pełen zakres usług genealogicznych, od poszukiwania zaginionych faktów po drukowanie plakatów rodzinnych.
Usługi
Kompleksowe badania genealogiczne - opracowywane są wszystkie znalezione dokumenty dotyczące osiedli, z których pochodzą przodkowie klienta oraz tworzony jest schemat z maksymalną liczbą przodków we wszystkich liniach. W rezultacie otrzymujesz pełne drzewo genealogiczne i dowiadujesz się, z jakimi rodzinami masz relacje rodzinne.
Badania nad pewnym nazwiskiem - opracowywane są wszystkie znalezione dokumenty dotyczące osady, z której pochodzi przodek o danym nazwisku oraz sporządzany jest schemat rodzaju, w którym sporządzono wszystkie gałęzie nosicieli nazwiska od przodka ogólnego do dnia dzisiejszego.
Wyszukiwanie archiwalne materiałów - wyszukiwanie w archiwum potwierdzenia określonego faktu zainteresowania klienta.
Projekt drzewa genealogicznego - montaż w jednolitym schemacie wszystkich znanych przodków, rejestracja przez projektanta i prasę w formie zdjęcia lub plakatu.
Ustalanie zaginionych faktów - W rodzinie często krążą opowieści lub legendy, możemy je potwierdzić lub obalić za pomocą dokumentów.
Potwierdzenie polskiego pochodzenia - szukaj dokumentów wskazujących na polską narodowość Twoich przodków w celu uzyskania legitymacji Polaka.
Wczasy rodzinne - zorganizowanie i zorganizowanie wczasów rodzinnych, na których można przedstawić opracowany rodowód. W wakacje na życzenie klienta mogą być obecni prawdziwi Kozacy, bandurowcy, chóry ludowe, pokazy ognia, narodowe zabawy dla dzieci.
Tworzenie stron rodzinnych - tworzona jest otwarta lub zamknięta (na życzenie klienta) strona rodzinna, na której przedstawiciele klanu mogą być zapraszani do wymiany informacji i wspólnego studiowania historii rodziny.
Archiwizacja historii rodziny - przechowywanie historii rodziny i uzupełnianie jej o nowe fakty, prowadzenie rodzinnej strony internetowej.
Czy myślałeś kiedyś o tym, że każdy z nas ma 2 rodziców, 4 dziadków, 8 pradziadków itp. wykładniczo? A już w 10. pokoleniu jest to 1024 osoby, czyli 1024 klany, których przedstawiciele oddali swoich potomków, aby można było żyć dzisiaj. Jak pokazuje praktyka, 10 pokoleń to zaledwie 300-350 lat temu. Może wśród twoich przodków są znane rodziny szlacheckie lub szlacheckie? Ale jeśli nie, to bycie potomkiem ukraińskich Kozaków, czyli rolników, nie jest gorsze. W końcu, gdzie byłyby uprzywilejowane majątki bez większości rolników?
Genealogia wszystkich mieszkańców wsi jest badana za pomocą różnych splotów różnych rodzajów między sobą i jest uzupełniana przez historię wsi. Efektem końcowym jest książka, która zawiera listę genealogiczną każdego tubylca z wioski i pokazuje jego powiązania z każdym innym tubylcem. Pozwala to na automatyczne odnalezienie wszystkich możliwych bezpośrednich przodków z tej miejscowości i pokazanie ich powiązań z innymi rodzinami. Prezentacja książki może zostać zrealizowana jako festyn rodzinny w Twojej miejscowości, z pokazem wielkich intryg plemiennych, opowieścią o historii wsi i jej mieszkańców, kuleszem, pokazem ognia z prawdziwych Kozaków i grą na bandurze.
Z przyjemnością będziesz z nami współpracować, bo genealogia to nasza pasja!

  Jeśli jesteś gotowy, aby wyruszyć w podróż do historii swojej rodziny, wypełnij formularz:

  Dlaczego drzewo genealogiczne?

  Ten, kto nie zna swojej przeszłości, nie jest wart swojej przyszłości.
  M. Rylski

  Dobry prezent dla rodziców na rocznicę, dla dzieci na ślub lub na narodziny dziecka, dla partnera biznesowego.

  Aby zainteresować dzieci historią poprzez historię ich rodziny. Pokaż, że ich bezpośredni przodkowie byli uczestnikami procesów historycznych.

  Na zjazd rodzinny.

  Aby zaspokoić zainteresowanie: „Kim w ogóle są moi przodkowie? Czy są wśród nich szlachta, szlachta?

  Z psychologicznego punktu widzenia do opracowania programów generycznych.

  O odrodzenie duchowego związku z ziemią przodków, rodziny, klanu, ludzi.

  Z chrześcijańskiego punktu widzenia musisz znać siedem pokoleń swoich przodków, aby móc modlić się o przebaczenie ich grzechów i uwolnienie siebie i swoich dzieci od ich konsekwencji.

  Pierwszym etapem jest badanie klienta w celu poznania jego potrzeb i ustalenia wstępnych informacji, od których można zacząć (miejsce urodzenia przodków, najstarszy znany przodek, religia, status społeczny).
  Drugim etapem jest analiza dostępnych materiałów w archiwach, w których można przechowywać dokumenty z danego obszaru. Obejmuje to pracę z inwentarzami funduszy związanych z danym obszarem, analizę perspektyw dokumentów i tworzenie listy dokumentów dla każdego interesującego archiwum.
  Trzeci etap to tak naprawdę poszukiwania w archiwum. Obejmuje to zamawianie dokumentów do wydania, pracę z dokumentami (korekta, wydobywanie niezbędnych informacji), zamawianie cyfrowych kopii niezbędnych stron.
  Czwarty etap to analiza informacji znalezionych w archiwum i ich zestawienie w jeden ogólny schemat, z wprowadzeniem wszystkich informacji do jednej bazy danych.
  Uzupełnienie znalezionych informacji o informacje, które zna klient i jego bliscy. Wprowadzanie do drzewa współczesnych przedstawicieli rodzaju.
  Szukaj potomków rodzaju, z którymi utracono łączność. Na przykład potomkowie braci dziadka lub pradziadka. (na życzenie klienta)
  Wykonanie drzewa genealogicznego w formie plakatów, księgi rodzinnej lub rodzinnej strony internetowej.
  Ostateczny wynik
  Dzięki pełnemu badaniu genealogicznemu otrzymasz szczegółowe informacje na temat maksymalnej liczby swoich przodków, zwykle do 8-10 pokoleń, w kopii cyfrowej, którą można wyświetlić na komputerze lub opublikować na stronie internetowej. Dostajesz również plakat swoich bezpośrednich przodków. Plakat potomków twojego najdalszego przodka po stronie ojcowskiej (drzewo rodzaju). W razie potrzeby wynik pracy można wydać w księdze rodzinnej. Plakat może być wydany w formie obrazu, który może służyć jako wspaniały prezent.
  Opinie

  Winnica,
  ul. 600 rocznica, 66G, kv.2.

  Telefony:
  +38 (093) 799-68-97

  © Prashchur - centrum badań genealogicznych
  © Marker Advertising Workshop
  © 2013 - 2023