Структура документу:

  1. Про систему виборів в Державну думу
  2. Частина списку – перший з’їзд міських виборців (розміщена на окремій сторінці) 
  3. Частина списку – другий з’їзд міських виборців, розміщена з посиланнями на окремі сторінки, відповідно алфавітного порядку
  4. Таблиця з розширеним списком

 

Про систему виборів в Державну думу

Система виборів в Державну Думу Російської Імперії 1912 року ґрунтувалась на «Положенні про вибори в Державну Думу від 3 червня 1907 року», яке було прийняте після розпуску ІІ Думи. Положення сприймали як антидемократичне, оскільки щойно прийнятий виборчий закон збільшував кількість виборців від землевласницької курії (так офіційно називались списки виборців), заможних міщан, скорочував від селянської, особливо зменшував виборчі права робітників, суттєво врізав представництво деяких окраїн імперії. Все це посилило непропорційність у виборчій системі. До виборчих списків також не входили особи жіночої статі, особи, молодші 25 років, особи, які навчались в навчальних закладах, військові чини армії і флоту, які перебували на дійсній військовій службі, «бродячі інородці» та іноземні піддані. Загалом було 5 основних курій: волосна (сільська), землевласницька, 1-ша міська (вищий виборчий ценз), 2-га міська (нижчий виборчий ценз) та робітнича.

     По Подільській губернії було сформовано наступні  списки:

  1. Списки осіб Подільської губернії, які мають право участі у виборах на з’їздах землевласників та міських виборців (вказано прізвища, імена, по батькові, національність, розміри земельних ділянок і місце проживання осіб):

–  на основі п.1 ст. 28 Положення про вибори в Державну Думу («В з’їзді землевласників беруть участь: 1) особи, які володіють не менше одного року в повіті на праві власності чи довічного володіння обкладеною збором на земські повинності землею в кількості, визначеній для кожного повіту до цієї статті») – 63 особи, росіяни та поляки.

– на основі п.4 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу («В з’їзді землевласників беруть участь: … 4) уповноважені від осіб, які володіють землею (п.1) чи іншою нерухомою власністю (п.3), якщо кількість такої землі або вартість такої власності не досягає розмірів, які дають право безпосередньої участі в з’їзді землевласників») – 1032 особи, росіяни та поляки.

– на основі п.5 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу  («В з’їзді землевласників беруть участь: … 5) уповноважені від настоятелів церков і молитовних домів всіх віросповідань, якщо церква або прихід або молитовний дім володіють в повіті землею») – 116 осіб, серед яких православного духовенства – 110, римсько-католицького – 6.

  1. Список осіб, які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії (вказано прізвища, імена, по батькові, національність, виборчий ценз і місце проживання осіб):

– в першому з’їзді міських виборців на основі Статті 32 Положення про вибори 3 червня 1907 року («В першому з’їзді міських виборців беруть участь: 1) особи, які володіють не менше року, в межах міських поселень повіту, на правах власності або довічного володіння, нерухомою власністю, що стоїть на оцінці, визначеній для зняття земського або міського збору: в містах губернських, обласних чи тих, що входять в склад градоначальств, і рівно й в тих, в яких населення перевищує двадцять тисяч душ, – не менше тисячі рублів, а в інших міських поселеннях – не менше трьохсот рублів і 2) особи, які не менше року володіють в межах повіту потребуючим вибірки промислового свідоцтва торгово-промисловим підприємством, торговим – одного з перших двох розрядів, промисловим – одного з перших п’яти розрядів чи пароплавним, з якого оплачується основного промислового податку не менше п’ятдесяти рублів в рік») – 1067 осіб (росіяни, поляки, євреї).

– в другому з’їзді міських виборців на основі Статті 33 Положення про вибори 3 червня 1907 року («В другому з’їзді міських виборців беруть участь: 1) особи, які не менше року володіють в межах міського повіту на правах власності або довічного володіння, нерухомим майном, яке стоїть на оцінці, визначеній для зняття земського або міського збору: в містах губернських, обласних чи тих, що входять в склад градоначальств, і рівно й в тих, в яких населення перевищує двадцять тисяч душ, – менше тисячі рублів, а в інших міських поселеннях – не менше трьохсот рублів, 2)  особи, які не менше року володіють в межах повіту потребуючим вибірки промислового свідоцтва торгово-промисловим підприємством, за виключенням тих, хто бере участь в першому з’їзді міських виборців, 3) особи, які платять в межах повіту не менше року державний квартирний податок, 4) особи, які платять в межах повіту не менше року основний промисловий податок на особисті промислові заняття, 5) особи, які не менше року займають в межах міських поселень повіту на своє ім’я окрему квартиру, 6) особи (за виключення нижчих служачих і робочих), які не менше року проживають в межах повіту і не менше року отримують певне утримання або пенсію по службі державній чи по службі в земських, міських або станових організація або на залізничних дорогах») – 5990 осіб (росіяни, поляки, євреї). 


 

 

Списки виборців, м. Вінниця 1912 року

 

 

 

Список осіб,

які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії

 

Прізвища, імена, по батькові, національність, виборчий ценз і місце проживання

І.

В першому з’їзді міських виборців

(Стаття 32 Положення про вибори 3 червня 1907 року)

 

Перейти на сторінку зі списком

 

ІІ.

Список осіб,

які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії

 

В другому з’їзді міських виборців

(Стаття 33 Положення про вибори 3 червня 1907 року)

 

А-В

Г-Є

Ж-І

К-Л

М-О

П-С

Т-Ф

Х-Я

 

Списки осіб Подільської губернії,

які мають право участі у виборах

на з’їздах землевласників

та

міських виборців

 

№ п/пПрізвище, ім’я, по батьковіНаціональністьВласницький цензМісце проживання
Десятини
 На основі п.1 ст. 28 Положення про вибори в Державну Думу   
1.Вальков Людвік ФедоровичРос.1070,94м. Калинівка
2.Василевський Михайло Євменьєвнч (по довірен, батька)Теж582Потоки
3.Гейден граф Дмитрій ФедоровичТеж2905Сутиски
4.Гижицький Олександр СтепановичТеж295,5Носківці
5.Грабовський Амвросій МихайловичТеж328,28Ступник
6.Давидович Степані ФеофіловичТеж163,26Кропивна
7.Деменчук Матвій АртемовичТеж1319,14Коханівка
8.Длусський Костянтин МихайловичТеж434,78Кудіївці
9.Добровольський Євграф Іванович (по довір. дружини)Теж348,7Носківецька Слобода
10.Добротворський Даниїл ІсидоровичТеж184,89Жуківці
11.Єленєв Рафаіл ФедоровичТеж2277,74Гущинці
12.Зозуля Мефодій ПетровичТеж159,28Косаківка
13.Куксин Василь СеменовичТеж526,45Радвіка
14.Михнов Олексій ДмитровичТеж160,42Нападівка
15.Михнов Сергій ДмитровичТеж150,29Теж
16.Михнов Павло ДмитровичТеж192,34Теж
17.Пихно Дмитро ІвановичТеж1814,68Заливанщина
18.Рейн Георгій ЄрмолайовичТеж549,27Гулівці
19.Репенкампф Павло МиколайовичТеж227,52Носківецька Слобода
20.Спасович Євгеній КипріяновичТеж1420Лемошівка
21.Стамеров Микола ВасильовичТеж418,5Дзялів
22.Станкевич Емануїл ДіонісовичТеж193,49Маянів
23.Станкевич Микола ДенисовичТеж158,09Теж
24.Тарутин Микола АндрійовичТеж798,64Бохоники
25.Тихомиров Ігор Михайлович (по довір.матері)Теж246,59Павлівка
26.Шабанов Семен ПетровичТеж303,93Зарванці
27.ШургаєвичЄвгеній олександровичТеж167,28Приборівка
28.Бельзецький Януш ІгнатієвичПоляк208,3Пеньківка
29.Бондаржевський Віктор КалікстовичТеж227,9Дзялів
30.Бондаржевський Казимір КалікстовичТеж227,9Дзялів
31.Борейко Ксаверій ВолодимировичТеж1034,54Писарівка-Гулевецька
32.Букраба Владислав ЙосиповичТеж705,61Жуківці
33.Биковський Болеслав АдольфовичТеж228,84Витава
34.Грохольський граф Здислав СтаніславовичТеж4095,54Пятничани
35.Грохольський граф Фаддій ГенріховичТеж7661,88Стрижавка
36.Добровольський Олександр ОлександровичТеж2195,07Станіславчик
37.Жабоклицький Ярослав КазиміровичТеж422,65Ввасилівка
38.Жабоклицький Едмунд КазиміровичТеж422,65Ввасилівка
39.Здзиховський Фелікс АдамовичТеж2903,88Черепашинці
40.Качановський Микола ЙосиповичТеж635,51Кордилівка
41.Кнотте Вацлав ВільгельмовичТеж167Сідава
42.Кнотте Іван ВільгельмовичТеж167Сідава
43.Красицький граф Іван ЄвстафієичТеж400,6Ворошилівка
44.Красицький граф Еразм ЄвстафієичТеж400,6Ворошилівка
45.Лехно-Васютинський Антон ЛюдвиковичТеж646,41Немиринці
46.Маквецький Михайло-Федір ГеоргійовичТеж445,06Коханівка
47.Менцинський Михайло МихайловичТеж535,6Писарівка
48.Ольшевський Антон АдольфовичТеж407,34Мончинці
49.Оскерко Рафаїл ІвановичТеж491,11Глинськ
50.Подгорський Вітольд ЦезарієвичТеж201,88Попівка
51Позюмський Едуард ГенріховичТеж294,01Махнівка
52.Пеньковський Казимир ЛюдвиговичТеж426,06Б.Острожок
53.Пеньковський Сигизмунд ЛюдвиговичТеж399,03Теж
54.Пеньковський Станіслав ЛюдвиговичТеж416,01Теж
55.Раковський Леон ОлександровичТеж627,76Козинці
56.Рокицький Яків АвгустиновичТеж548,56Олексіївка
57.Руссановський Артур КаетановичТеж991,61Будьки
58.Смульський Карл СтаніславовичТеж453,63Королівка
59.Старжа-Якубовський Едуард КарловичТеж1598,31Люлинці
60.Старжа-Якубовський Цеслав СевериновичТеж257,72Шерієвка
61.Урбанський Антон СигизмундовичТеж915,77Рижавка
62.Холоневський граф Андрій ЙосиповичТеж3572,08м.Янів
63.Ярошинський Франц ЙосиповичТеж3010,86Гнівань і Селище
 б)  На основі п.4 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу   
1.Абрамов Потап ВарфоломійовичРос.3,47Борсків
2.Абрамов Афанасій МихайловичТеж5,53Теж
3.Абрамов Микита ЗіновєвичТеж1Теж
4.Абрамов Григорій ФедоровичТеж5,84Теж
5.Абрамов Зіновій ВарфоломійовичТеж2,02Теж
6.Абрамов Петро ФедоровичТеж2,72Теж
7.Адамович Онисим ЙосиповичТеж3,51Уладівка
8.Алексин Лаврентій СтепановичТеж21,06Пеньківка
9.Александров Павло МиколайовичТеж53Кудіївці
10.Андрієв Євстигній ОнисимовичТеж2,88Борсків
11.Андрієв Афанасій БоніфатійовичТеж4,75Теж
12.Андрієв Іван БоніфатійовичТеж8,88Теж
13.Антохов Архип ІвановичТеж9Кудіївці
14.Антохов Гавриїл ІвановичТеж6Теж
15.Артемчук Іван СавовичТеж86,67Кропивна
16.Архипов Петро СисоєвичТеж0,05Борсків
17.Архипов Кузьма СисоєвичТеж0,15Теж
18.Архипов Іульян ІвановичТеж1,46Теж
19.Астанцев Федів НаумовичТеж24,75Павлівка
20.Афанасьєв Дорофей ГавриїловичТеж15Потоки
21.Афанасьєв Дементій СеменовичТеж15Теж
     
22.Бакулин Клим СеменовичТеж2,29Людавка
23.Бакулин Федот ЄфремовичТеж1,42Теж
24.Бакулин Фома ГригоровичТеж0,77Теж
25.Бакулин Яків МикитовичТеж2,67Люлинці
26.Бакулин Кирило СеменовичТеж0,72Людавка
27.Бакулин 1-й Іван КипріяновичТеж2,12Борсків
28.Бакулин Єгор ЄфремовичТеж4Людавка
29.Бакулин Трофим ЄгоровичТеж1,14Теж
30.Бакулин Панфіл КириловичТеж0,72Теж
31.Бакулин Євтихій КириловичТеж0,72Теж
32.Бакулин Лука КириловичТеж0,72Теж
33.Бакулин Власій МефодійовичТеж1,78Теж
34.Бакулин Феоктист ГригоровичТеж0,21Борсків
35.Бакулин Федот КлимовичТеж1,07Людавка
36.Бакулин Іван КлимовичТеж2,5Борсків
37.Бакулин Іван АртемовичТеж0,38Теж
38.Бакулин Логгін ПилиповичТеж3,74Теж
39.Бакулин Павло ПилиповичТеж3,74Теж
40.Бакулин Ігнатій ЄфремовичТеж1,5Людавка
41.Бакулин Іван ГавриловичТеж1,91Теж
42.Бакулин Сергій ФилимоновичТеж1,14Теж
43.Бакулин Клим ФилимоновичТеж1,14Теж
44.Бакулин Пантелеймон ЯковичТеж2,27Теж
45.Бакулин Іван ДемидовичТеж2,57Теж
46.Бакулин Філарет ІвановичТеж2,2Борсків
47.Барановський Євфимій АнтоновичТеж7Новоселиця
48.Басюк Трофим ПавловичТеж9Кудіївці
49.Березов Костянтин ЛаврентійовичТеж6,29Борсків
50.Березов Карпо МикитовичТеж0,78Теж
51Березов Прокопій МикитовичТеж0,3Теж
52.Березов Іван СеменовичТеж0,02Теж
53.Березов Яків ОлександровичТеж2,9Теж
54.Березов Григорій НикифоровичТеж3,19Теж
55.Березов Йосип КлимовичТеж3,54Теж
56.Березов Харитон ОнисимовичТеж0,89Теж
57.Березов Федір КлимовичТеж1,48Теж
58.Березов Дрефій КлимовичТеж1,48Теж
59.Березов Федір ВасильовичРос.5,72Теж
60.Березов Фома ЛаврентійовичТеж2,46Теж
61.Березов Мартин ЛаврентійовичТеж4,93Теж
62.Березов Григорій ЛаврентійовичТеж3,8Теж
63.Березов Андрій ТерентійовичТеж2,23Теж
64.Березов Парфеній ТерентійовичТеж0,02Теж
65.Березов Лазар СеменовичТеж5,54Теж
66.Березов Василь СергійовичТеж7,5Теж
67.Березов Максим ФедоровичТеж1,39Теж
68.Березов Іван ЄгоровичТеж1,73Теж
69.Березов Іван ГригоровичТеж2,98Теж
70.Березов Єлисей ПавловичТеж3Теж
71.Березов Прокіп МикитовичТеж0,06Теж
72.Березов Іов МикитовичТеж0,39Теж
73.Березов Фома ФедоровичТеж0,5Теж
74.Березов Харитон ФедоровичТеж1,29Теж
75.Березов Ювеналій ФедотовичТеж1,29Теж
76.Березов Кіндрат ЯковичТеж6,6Теж
77.Березов Харитон ОнисимовичТеж0,11Теж
78.Березов Гавриїл ФедоровичТеж1,39Теж
79.Березов Іван ЙосиповичТеж0,6Теж
80.Березов Антон ЙосиповичТеж0,6Теж
81.Березов Іван ТихоновичТеж3,46Теж
82.Березов Степан ПавловичТеж0,87Теж
83.Березов (Маслов) Сергій ВасильовичТеж0,02Теж
84.Березов Петро ЄгоровичТеж1,73Теж
85.Березов Самсон ЄгоровичТеж1,73Теж
86.Березов Андрій АнтоновичТеж5Кудіївці
87.Бернасовський Афанасій ГеоргійовичТеж8Медвеже Вушко
88.Беша Феодот ПавловичТеж9Кудіївці
89.Беша Микита ПавловичТеж3Теж
90.Бобров Антон ОсиповичТеж0,09Борсків
91.Бобров Іустин СергійовичТеж1,76Теж
92.Бобров Сергій МихайловичТеж2,92Теж
93.Бобров Арефа ВасильовичТеж2,3Теж
94.Бобров Семен ВасильовичТеж2,78Теж
95.Бобров Порфирій СавелійовичТеж0,06Теж
96.Бобров-Кравцов Іуланій АндрійовичТеж6,17Теж
97.Бобров Іван ЛаріоновичТеж0,51Теж
98.Богданов Артем КононовичТеж2,07Людавка
99.Богданов Євстафій КононовичТеж2,08Теж
100.Богданов Федір ГригоровичТеж0,64Борсків
101.Бородулин Тит ГордієвичТеж2,14Людавка
102.Бородулин Денис ГордієвичТеж2,14Теж
103.Братанич Никифор СеменовичТеж8,67Зарванці
104.Братанич Артемій НикифоровТеж8,95Теж
105.Бруханов (Жупанов) Давид АндрійовичТеж1,06Борсків
106.Бруханов (Жупанов) Олексій АндрійовичТеж1,06Теж
107.Бруханов Йосип ПанфіловичТеж1,05Теж
108.Бруханов Киріяк ПанфіловичТеж1,05Теж
109.Бубела Олексій ПавловичТеж12,03Вишенька
110.Бубела Степан ІвановичТеж21Хомутинці
111.Буров ОлександрТеж4,66Людавка
112.Буров Іван ТерентійовичТеж2,76Теж
113.Білоножка Михайло МартиовичТеж6,36Борсків
114.Білий Олексій КарповичТеж9Кудієвці
     
115.Василинич Климентій ІоновичТеж6Олександрівка
116Василинич Кіндрат КалениковичТеж4Теж
117Величко Петро МаксимовичТеж9Теж
118Власов Савелій ІвановичТеж0,69Людавка
119Власов Варфоломей ІвановичТеж0,7Теж
120Вусатюк Максим КарповичТеж7Олександрівка
121Вусатюк Іван ВасильовичТеж6Теж
122Вусатюк Микита ПорфировичТеж5Теж
123Гадасюк Іван МаксимовичТеж4Кудіївці
124Гажук Роман ДмитровичТеж7Теж
125Гайдамака Макарій СавничРос.3Теж
126Галух (Малий) Іулан СтепановичТеж4Теж
127Галух (Малий) Євфимій МатвійовичТеж5Теж
128Галушка Михайло МикитовТеж8,69Дашківецька Слобідка
129Галушка Іван МикитовТеж8,3Зарванці
130Глазков Федір ТимофійовичТеж0,1Борсків
131Глухов Созоп ФомичТеж1,63Людавка
132Глібов Яків МикитичТеж3,2Борсків
133Глібов Яким МикитичТеж2,2Теж
134Глібов Федір ЯкимовТеж1Теж
135Глібов Матвій МикитичТеж0,3Теж
136Глібов Варфоломій ЙосиповичТеж6,74Теж
137Глібов Василій МихайловичТеж3,52Теж
138Глібов Киріяк ОнуфрієвичТеж0,41Теж
139Глібов Тимофій ЄвдокимовичТеж1,7Теж
140Глібов Дій ЙосиповичТеж4,2Теж
141Глібов Кузьма ЯкимовичТеж2Теж
142Глібов Семен АндрійовичТеж1,75Теж
143Глібов Пилип АндрієвТеж0,37Теж
144Глібов Петро ВарфоломійовичТеж0,12Теж
145Глібов Матвій ЯкимовичТеж0,37Теж
146Глібов Євстигній ВарфоломійовичТеж0,03Теж
147Глібов Яким ТимофійовичТеж0,85Теж
148Глібов Сидір ТимофійовичТеж1,85Теж
149Гнидюк Маркіян ЙосиповичТеж5,5Новоселиця
150Голованенко Захарій КосмичТеж6,18Теж
151Голованенко Трифон ІвановичТеж10,72Теж
152Гончарук Кіндрат ГрогоровичТеж0,03Хомутинці
153Горкун Павло ЕмельяновичТеж21Кропивна
154Горкун Григорій ЕмельяновичТеж21Теж
155Горкун Василь ЕмельяновичТеж21Теж
156Горкун Антон ЕмельяновичТеж21Теж
157Грабовський Йосип ГрогоровичТеж0,88Погоріле
158Грепачевський Антон МиколайовичТеж56,44Медвеже Вушко
159Грибенюк Іван КузьмичТеж8Кудіївці
160Гринаковський Матвій ІвановичТеж0,49Демидівка
161Гринюк Андрій ФодосійовичТеж5Кудіївці
162Грищенко Василь СтепановичТеж3,97Кропивна
163Гродецький Іван ІвановичТеж32Дашківецька Слобідка
164Гродецький Фома ВікторовичТеж2,5 
165Гродецький Лука ІвановичТеж7,1Медвеже Вушко
166Гуссаков Микола АрсеновичТеж120Слобода Дашківецька
     
167Дажук Лука РомановичТеж3Кудіївці
168Данильченко Тимофій СергійовичТеж6,6Новоселиця
169Дзеба Лука ІвановичТеж0,89Людавка
170Добржанський Пилип ДаниловичТеж0,39Демидівка
171Довбня Авксентій МатвійовичТеж113,27Олександрівка
172Довбня Федір МатвійовичТеж9,17Пеньківка
173Довбня Корній МатвійовичТеж54,86Теж
174Донцов Афанасій ФедоровичТеж2,19Людавка
175Донцов Марк ІвановичТеж0,61Теж
176Донцов Яків ІвановичТеж1,15Борсків
177Донцов Йосип ІвановичТеж3,42Людавка
178Донцов Олексій СеменовичТеж2,8Теж
179Донцов Купріян ІвановичТеж0,05Теж
180Донцов Емельян ІвановичТеж2,05Теж
181Драгунов-Паршин Тимофій ІгнатовичТеж3Кудіївці
182Драчук Євфим ЯковичТеж6Олександрівка
183Драчук Мирон ОлександровичТеж6Теж
184Дробаха Йосип АмвросійовичТеж5,94Теж
185Дробаха Петро АмвросійовичТеж8,76Теж
186Дьяков Кипріян НесторовичТеж8,76Людавка
187Дьяков Сидір ЛазаровичТеж0,97Теж
188Дьяков Євфимій ЙосиповичРос.1,25Борсків
189Дьяков Кирило ТитовичТеж4,75Людавка
190Дьяков Авраам КириловичТеж4Теж
191Дьяков Яків КириловичТеж6,01Борсків
192Дьяков Семен ЙосиповичТеж2,52Теж
193Дьяков Єгор ЙосиповичТеж0,68Теж
194Дьяков Олексій ГригоровичТеж0,26Шершняхи
     
195Єлізаров Феодосій СидоровТеж1,58Борсків
196Єлізаров Йосип ФеодосійовичТеж0,05Теж
197Єлізаров Онуфрій ПетровичТеж5,79Теж
198Єльворський Іван ІвановичТеж5,75Новоселиця
199Єндржієвський Олександр ВальтазаровичТеж2,41Колібабинці
200Єндржієвський Антон ДіонісовичТеж2,42Теж
201Єсаульцев Антон ОлексійовичТеж1,35Борсків
202Єсаульцев Лазар ЯковичТеж3,15Теж
203Єсаульцев Ігнатій ФокичТеж3,6Теж
204Єсаульцев Федір ЯковичТеж3,08Теж
205Єсаульцев Василь МихайловичТеж1,9Теж
206Єсаульцев Єрмолай СидоровичТеж3,67Теж
207Єсаульцев Ізот ІвановичТеж3,21Теж
208Єсаульцев Карпо ОлексійовичТеж1,56Теж
209Єсаульцев Григорій ФеоктистовичТеж5,53Теж
210Єсаульцев Степан АндрійовичТеж6,06Теж
211Єсаульцев Панфіл ОлександровичТеж1,35Теж
212Єфимов Зіновій ПилиповичТеж5,48Людавка
     
213Желіховський Павло МихайловичТеж1В.Жмеринка
214Жуковський Яків ФедоровичТеж0,17Теж
215Жупанов Іван ВасильовичТеж4Борсків
216Жупанов Сидір КипріяновичТеж4,74Теж
217Жупанов Микита ВасильовичТеж4,45Теж
218Жупанов Іван ІвановичТеж5,91Теж
219Жупанов Григорій ІвановичТеж4,35Теж
220Жупанов-Прусаков Михайло ФілатовичТеж5,74Теж
221Жупанов Полікарп КіприяновичТеж1,63Теж
222Жупанов Дій ІвановичТеж1,19Теж
223Жупанов Іван пилиповичТеж3,39Теж
224Жупанов Назар ПилиповичТеж4,76Теж
225Жупанов Микола ДавидовичТеж0,33Теж
226Жупанов Михайло СеверяновичТеж4,43Теж
227Жупанов-Москвичов Онисій СеверяновичТеж2,01Теж
228Жупанов Федір СпиридоновичТеж1,87Теж
229Жупанов Іван АнтоновичТеж3,76Теж
230Жупанов Євфим АнтоновичТеж3,26Теж
231Жупанов Тимофій ЄвфимовичТеж1,91Теж
232Жупанов НазарТеж1,54Теж
233Жупанов ІванТеж1,54Теж
234Жупанов СавваТеж3,13Теж
235Жупанов ТитТеж1,54Теж
236Жупанов ФедірТеж1,54Теж
237Жупанов Мирон НикифоровичТеж3,12Теж
238Жупанов Феодот МихайловичТеж0,24Теж
239Жупанов Кипріян ДмитровичТеж0,3Теж
     
240Завроцький-Зарицький Василь СтепановичТеж9Кудіївці
241Загарій Павло АндрійовичТеж20,28Пеньківка
242Задачин Пахом НиконовичТеж0,07Людавка
243Задачин Панфіл ПавловичТеж15Потоки
244Задоянний Іван АндрійовичТеж8,05Вишенька
245Захаревич Леонтій ВарламовичТеж81,96Ступник
246Зазуля Матвій ЯковичТеж10,13Вишенька
     
247Іванов (Вареников) Афіноген ІсидоровичТеж0,43Борків
248Іванов Афіноген ІвановичТеж0,36Теж
249Іванов Фома ГавриїловичТеж3,65Людавка
250Іванов ІсаакТеж2,95Борсків
     
251Калеников Архип КузьмичРос.0,29Теж
252Калеников Кіндрат ЄвтієвичТеж0,37Теж
253Калеников Микола ПетровичТеж1,93Теж
254Калеников Феодосій НикифоровичТеж3,1Теж
255Калеников Аверіян ПетровичТеж1,93Теж
256Калеников Євфим ПетровичТеж4,5Теж
257Калеников Логін КіндратовичТеж0,03Теж
258Качановський Іван ЯкимовичТеж4Олександрівка
259Качоровський Леонід ІвановичТеж74,19Носківці
260Ковальов Євсевій МефодійовичТеж4,5Людавка
261Ковальов Яків ЄвдокимовичТеж1Теж
262Ковальов Євфим ЄвдокимовичТеж1Теж
263Ковальов Яким ІвановичТеж1,33Теж
264Ковальов Леонтій ОнисимовичТеж1,31Людавка
265Ковальов Полікарп МефодієвичТеж0,05Теж
266Ковальов Петро МиколайовичТеж0,35Борсків
267Ковальов Іван МиколайовичТеж0,13Теж
268Ковальов Євдоким АнанієвичТеж2,91Людавка
269Ковальов Петро АнанієвичТеж4,22Теж
270Ковальов Яким АндрійовичТеж2,4Теж
271Ковальов Зіновій АфанасійовичТеж3,65Лисянка
272Ковальов Леонтій АфанасійовичТеж1,37Теж
273Ковальов Хризанф АрефовичТеж0,01Теж
274Ковальов Іван АндрійовичТеж0,62Теж
275Ковальов Даниїл МойсейовичТеж1,91Теж
276Ковальов Сергій МойсейовичТеж1,9Теж
277Ковальов Федів МойсейовичТеж1,9Теж
278Ковальов Євфим ЄвдокимовичТеж1Теж
279Ковальов Кузьма ПетровичТеж5,58Теж
280Ковальов Євдоким ПетровичТеж5,58Теж
281Ковальов Єрофей ПетровичТеж0,91Теж
282Ковальов Євдоким АндрійовичТеж0,62Теж
283Ковальов Леонтій АфанасійовичТеж1,12Теж
284Ковальов Кирило ПименовичТеж1Теж
285Ковальов Кипріян ЗіновєвичТеж0,53Людавка
286Ковальов Іван ПетровичТеж1,09Теж
287Ковальов Онисій ПетровичТеж0,55Теж
288Ковальов Михайло МефодійовичТеж0,67Теж
289Ковальов Євфимій 2-й ІвановичТеж0,86Теж
290Ковальов Євфим ІановичТеж0,86Теж
291Ковальов Пимен ІвановичТеж0,76Теж
292Ковальов Ларіон ІвановичТеж2,89Теж
293Ковальчук Володивир ДіонісовичТеж7Кудіївці
294Ковальчук Григорій ДіонісовичТеж12Теж
295Ковбасюк Каленик ТихоновичТеж3Теж
296Ковбасюк Тихан АфанасійовичТеж7Теж
297Козелок Козловський Ілларіон ЕмельяновичТеж32,93Павлівка
298Козел Григорій ПавловичТеж5,4Кропивна
299Козел Андрій ЕмельяновичТеж0,5Павлівка
300Козел Афанасій ЕмельяновичТеж0,5Теж
301Козловський Авдій ОлександровичТеж98,45Шкуринці
302Козубський Дорофей АндрійовичТеж7Кудіївці
303Кокоруза Михайло ТарасовичТеж9Теж
304Комісаров Савелій ЛукіяновичТеж3,56Борсків
305Кондратюк Василь ПилиповичТеж23,56Коханівка
306Коновал Трофим ІвановичТеж3Кудіївці
307Конотоп Іван ФеофілактовичТеж3,96Олександрівка
308Коптелов Михайло ІустиновичТеж4,83Медвеже Вушко
309Копистинський Михайло МартиновичТеж5,41Писарівка
310Королюб Олександр МатвійовичТеж0,49Демидівка
311Костишець Василь ВасильовичТеж5,95Новоселиця
312Кравець Василь МарковичТеж6Кудіївці
313Кравцов Олексій ТерентійовичТеж2,99Борсків
314Кравцов-Калеников Сидір ЄвдокимовичТеж5,11Теж
315Кравцов Василь МикитовичТеж2,85Теж
316Кравцов Лика МикитовичТеж2,99Теж
317Кравцов Микита ОлексійовичТеж0,2Теж
318Кравцов АнтонТеж0,2Теж
319Кравцов Трохим ІвановичТеж0,52Теж
320Кравцов Прокопій ЄгоровичТеж0,45Теж
321Кравцов Єгорій ЙосиповичТеж0,28Теж
322Кравцов Олександр ПилиповичТеж6,08Теж
323Кравцов Малахій МаксимовичТеж2,11Теж
324Кравцов Федір НикифоровичТеж0,89Теж
325Кравцов Феопентій ПанфіловТеж8,11Теж
326Кравцов Трохим СамуїловичТеж2,74Теж
327Кравцов Іван СамуїловичТеж2,74Теж
328Кравцов Павло СамуїловичТеж2,74Теж
329Кравцов Пилип ГригоровичТеж2,35Теж
330Кравчук Сергій ПетровичТеж9,9Кудіївці
331Кравчук Фома ВасильовичТеж9Теж
332Кравчук Василь ПетровичТеж9Теж
333Кравчук Тимофій ГригоровичТеж7,05Вишенька
334Красиловський Федір ЛеонтійовичТеж5Кудіївці
335Красильников Трохим ВасильовичТеж0,2Борсків
336Красильников Євлампій ВасильовичТеж3,32Теж
337Кривонос Іван ДмитровичТеж5,94Олександрівка
338Кривонос Антон ДмитровичТеж4,96Теж
339Кривонос Антон ДмитровичТеж4,96Теж
340Криворука Кузьма ФомичТеж14,51Теж
341Криворука Михайло КузьмичТеж7,93Теж
342Крушинський Северин КаетановичТеж0,65Коханівка
343Крижановський Венедикт ФіліксовичТеж3,51Уладівка
344Крижановський Северіан АфанасійовичТеж2,6Теж
345Крижановський Митрофан ГригоровичТеж0,58Селище
346Кузьмин Наум СеменовичТеж4,98Медвеже Вушко
347Кузьмин Зіновій ФедоровичТеж14Потоки
348Кулик Григорій ІсааковичТеж0,29Вишенька
349Куличенко Емельян ЗахаровичТеж7,83Кропивна
350Куличенко Михайло ЕмельяновичТеж5,47Теж
351Кульчицький Павло ОнуфрієвичТеж4Теж
352Кульчицький Василій ОнуфрієвичТеж4Теж
353Кульчицький Феодор ОнуфрієвичТеж4Теж
354Кульчицький Іван ІосифовичТеж0,68Теж
355Кульчицький Петро ІосифовичТеж0,68Теж
356Кульчицький Іполит ІосифовичТеж0,68Теж
357Кульчицький Роман ІосифовичТеж0,68Теж
358Кульчицький Леонтій ІосифовичТеж0,68Теж
359Кучер Андрій ГригоровичТеж8Кудіївці
     
360Лагадовський Євфимій АркадійовичТеж0,65Пеньківка
361Лєбєдєв Іван МартиновичТеж2Людава
362Лєбєдєв Філарет ТрохимовичТеж6,58Борсків
363Лєбєдєв Іларіон МикитичТеж6,85Лисянка
364Лєбєдєв Гурій АфанасійовичТеж3,9Людавка
365Лєбєдєв Іуліан КостянтиновичТеж2,32Людавка
366Лєбєдєв Мартин КостянтиновичТеж3,73Людавка
367Лєбєдєв Степан ТихоновичТеж3Теж
368Лєбєдєв Яків ІвановичТеж3,49Борсків
369Лєбєдєв Никон АфанасійовичТеж1,94Людавка
370Лєбєдєв Євстратій АристарховичТеж16,91Теж
371Лєбєдєв Сільвестр ІвановичТеж1,75Теж
372Лєбєдєв Панфіл ІвановичТеж1,93Теж
373Лєбєдєв Григорій ІвановичТеж1,92Теж
374Лєбєдєв Андрій ТихоновичТеж2,5Теж
375Лєбєдєв Петро МартиновичТеж3,49Теж
376Лєбєдєв Іван МартіяновичТеж1,92Теж
377Лєбєдєв Лаврентій МартіяновичТеж2,47Теж
378Лєбєдєв Леонтій ОнуфрієвичТеж1,77Теж
379Лєбєдєв Лукіян ОнуфрієвичТеж1,77Теж
380Лєбєдєв Пилип ОнуфрієвичТеж1,77Теж
381Лєбєдєв Федір СамуїловичТеж1,7Теж
382Лєбєдєв Тарас СамуїловичТеж0,79Теж
383Лєбєдєв Прокіп СамуїловичРос.1,91Теж
384Лєбєдєв Пилип МикитовичТеж2,67Теж
385Лєбєдєв Яків МихайловичТеж2,52Теж
386Лєбєдєв Тимофій ІвановичТеж0,75Теж
387Лєбєдєв-Єфремов Зіновій ПилиповичТеж2,96Теж
388Лєбєдєв Іван КостянтиновичТеж8,69Теж
389Лєбєдєв Міхей ЄвфремовичТеж0,46Теж
390Лєбєдєв Яків ЄвфремовичТеж0,46Теж
391Лєбєдєв Анфим ЄвдокимовичТеж1,46Теж
392Лєбєдєв Мартин ЄвстафієвичТеж2Лисянка
393Лемешов Іосиф ПолікарповичТеж2,6Людавка
394Линдрик Михайло АнтоновичТеж4м.Станіславчик
395Ловцов Григоорій МикитовичТеж1,86Борсків
396Ловцо Степан ГригоровичТеж0,01Теж
397Ловцов Семен ГригоровичТеж0,03Теж
398Ловинський Йосиф ІустиновичТеж15В.Жмеринка
399Лукянюк Антон ЯковичТеж2,23Коханівка
400Лукіянов Іван МитрофановичТеж3,37Людавка
401Лукіянов Автоном МитрофановичТеж1Теж
402Луцик Микола ПетровичТеж1,65Пеньківка
403Лучинський Єлисей ІосифовичТеж6Кудіївці
404Люблінський Адам ВалеряновичТеж9Теж
405Люти Ісидор КостянтиновичТеж12,78Новоселиця
     
406Мазуренко Конон КіндратовичТеж8Теж
407Малиников Никифор ЕмельяновичТеж0,02Борсків
408Малиников Феодот СергійовичТеж0,05Теж
409Малиников Сергій ІвановичТеж3,13Теж
410Малиников СпиридонТеж0,03Теж
411Малиников Іван ТитовичТеж0,1Теж
412Малиников Фома ІвановичТеж10,25Теж
413Малиников Архип АфанасійовичТеж0,38Теж
414Малиников-Калеников Архип КузьмичТеж0,69Теж
415Малиников Фаддій ТимофійовичТеж0,42Теж
416Малиников Фаддій ПотаповичТеж2,82Теж
417Мартинов Назар АнтоновичТеж0,22Теж
418Мартинов Фока МаксимовичТеж1,67Теж
419Мартинов Аверіан МаксимовичТеж1,68Теж
420Мартинов Сидір ЛеоновичТеж5,17Теж
421Мартинов Трифон ЛеоновичТеж6,07Теж
422Мартинов Максим ОлександровичТеж0,49Теж
423Мартинов Матвій ЄрофійовичТеж1,33Теж
424Мартинов Ілля ІвановичТеж1,12Теж
425Мартинов Савва ОнуфрійовичТеж0,5Теж
426Мартинов-Жупанов Кузьма ЙосиповичТеж3,95Теж
427Мартинов ЛазарТеж0,52Борсків
428Мартинов ЯкимТеж0,52Теж
429Мартинов Степан КириловичТеж2,67Теж
430Мартинов Кирило ЙосиповичТеж4,34Теж
431Мартинов-Яблочников Азот ПилиповичТеж6,92Теж
432Мартинов Максим КириковичТеж0,64Теж
433Мартинов Онуфрій ЙосиповичТеж5,56Теж
434Мартинов Пилип АнтоновичТеж0,01Теж
435Мартинов Андрій ДемяновичТеж5,53Теж
436Мартинов Авакум АндрійовичТеж0,3Теж
437Мартинов Артем СергійовичТеж1,85Теж
438Мартинов Ксенофонт ВавиловичТеж0,25Теж
439Мартинов Арефа ВавиловичТеж0,25Теж
440Мартинов Михайло ВавиловичТеж0,25Теж
441Мартинов Петро МихайловичТеж6,18Теж
442Масловський Федір ФедоровичТеж6Кудіївці
443Маслов Адріан КіндратовичТеж0,8Борсків
444Маслов Євстигній КіндратовичТеж2,01Теж
445Маслов Хрисанф ЄгоровичТеж5,82Теж
446Маслов Єремій СільвестровичТеж3,77Теж
447Маслов (він же Дяків)Іван ФедоровичТеж5,49Теж
448Маслов Степан ІвановичТеж13,99Теж
449Маслов Никифір ЯковичРос.5,61Теж
450Маслов Петро МихайловичТеж5,43Теж
451Маслов Олексій МихайловичТеж0,05Теж
452Маслов Андрій ІвановичТеж1Теж
453Маслов Авксентій ЛукичТеж1,15Теж
454Маслов Микита ЛукичТеж1,15Теж
455Маслов Автоном ЛукичТеж1,15Теж
456Маслов Микола ВласовичТеж0,28Теж
457Маслов Олексій ОлександровичТеж5,24Теж
458Маслов Онуфрій ВласовичТеж0,28Теж
459Маслов Григорій ГригоровичТеж1,36Теж
460Маслов Іван ІвановичТеж1,47Теж
461Маслов Самуїл КалістратовичТеж2,46Теж
462Маслов Агафен КіндратовичТеж1,19Теж
463Маслов Петро КалістратовичТеж2,46Теж
464Маслов Мина ІвановичТеж4,62Теж
465Маслов Ананій ГригоровичТеж1,36Теж
466Маслов Галактіон ІвановичТеж3,12Теж
467Маслов Євфим ГригоровичТеж1,36Теж
468Матвієв Кіндрат АндрійовичТеж3,41Теж
469Матвієв Йосип АндрійовичТеж3,41Теж
470Матковський Андрій МихайловичТеж8Кудіївці
471Матковський Панфіл МихайловичТеж3Теж
472Мельник Вікор КарповичТеж29,73Дашківецька Слобода
473Мельник Микита ДемяновичТеж7,19Новоселиця
474Мельник Микола ДемяновичТеж4,89Теж
475Мельник Семен ГавриїловичТеж43Хомутинці
476Мойсеєв Ісай АрхиповичТеж3,17Борсків
477Мойсеєв Іван ІсаївТеж0,17Теж
478Мойсеєв Степан ІсаївТеж0,5Теж
479Мойсеєв Яким ПилиповичТеж0,02Теж
480Мойсеєв-Березов Сергій СеменовичТеж1,21Теж
481Молчан Никифір ІосифовичТеж9Олександрівка
482Молчан Євфим ІосифовичТеж6Теж
483Моргун Зіновій ЕмельяновичТеж0,09Людавка
484Моргун Аристарх ОлексійовичТеж3,37Теж
485Моргун Василь СемееновичТеж5,59Теж
486Морозов Семен ТихоновичТеж1,8Людавка
487Морозов Фока ТихоновичТеж0,77Теж
488Москвичов Афанасій ЄвфремовичТеж2Борсків
489Москвичов Іван ІвановичТеж1,46Теж
490Москвичов 1-й Іван ТимофійовичТеж0,16Теж
491Москвичов 2-й Іван ТимофійовичТеж3,02Теж
492Москвичов Єлізар ІвановичТеж5,93Теж
493Москвичов Тимофій ЄлізаровичТеж0,2Теж
494Москвичов Кирило ЄлізаровичТеж0,03Теж
495Москвичов Калістрат ІвановичТеж0,29Теж
496Москвичов Яків ІвановичТеж0,29Теж
497Москвичов Пилип ІвановичТеж0,29Теж
498Москвичов Семен ЛеоновичТеж0,19Теж
499Москвичов Іван ЯкимовичТеж0,48Теж
500Москвичов Карпо ПатрикійовичТеж1,4Теж
501Москвичов Йосип ІвановичТеж3,39Теж
502Москвичов Євтихій ІвановичТеж3,33Теж
503Москвичов Ілля ВарфоломійовичТеж2,56Теж
504Москвичов Михайло АфанасійовичТеж2Теж
505Москвичов Терентій ІвановичТеж2,34Теж
506Москвичов Михайло СидоровичТеж1,34Теж
507Москвичов Мина ІвановичТеж8,01Теж
508Москвичов Іван ВасильовичТеж6,09Теж
509Москвичов Іван ОлександровичТеж3,17Теж
510Москвичов 1-й Феоктист МикитовичТеж3,72Теж
511Москвичов Міхей ЛеонтійовичТеж0,15Теж
512Москвичов Дій ІвановичТеж2,72Теж
513Москвичов Антон ОнисимовичТеж0,73Теж
514Москвичов Борис ІвановичТеж0,45Теж
515Москвичов Міхей ІвановичРос.0,45Теж
516Москвичов Єгор АфанасійовичТеж2Теж
517Москвичов Єлізар ЯкимовичТеж0,48Теж
518Москвичов Євфим ВарфоломійовичТеж1,5Теж
519Москвичов Борис ЛеонтійовичТеж0,37Теж
520Москвичов Антон ІвановичТеж1,72Теж
521Москвичов Сергій ІвановичТеж3,34Теж
522Москвичов 2-й Феоктист МикитовичТеж3,72Теж
523Москвичов Пилип КузьмичТеж0,49Теж
524Мусієнко Петро ДемяновичТеж1Зарванці
     
525Нестеров Кирило ТитовичТеж7,76Людавка
526Нестерук Яків ГавриловичТеж3Кудіївці
527Нефедов Іван МаксимовичТеж1,61Теж
528Нефедов Єфим ФедоровичТеж3,18Теж
529Нефедов Степан ФедоровичТеж4,74Теж
530Нефедов-Прусаков Степан МаксимовичТеж0,23Теж
531Нефедов-Прусаков Йосип МаксимовичТеж3,26Теж
532Нефедов Андрій СтепановичТеж3,06Теж
533Нефедов Порфирій НазарійовичТеж2,99Теж
534Нефедов Яків НазарійовичТеж2,99Теж
535Нефедов Семен КузьмичТеж0,59Теж
536Нефедов Пилип КузьмичТеж0,34Теж
537Нефедов Варфоломій ЛукичТеж4,84Теж
538Нефедов Михайло ЛукичТеж4,84Теж
539Нефедов Андрій ІллічТеж6,7Теж
     
540Онопрієнко Самуїл АндрійовичТеж47,21Кропивна
541Опаченко Іван МихайловичТеж6Олександрівка
542Остапенко Єфим СпиридоновичТеж7Кудіївці
543Ошовський Яків АндрійовичТеж4,31Лозна
     
544Павлов Марк ІвановичТеж0,83Борсків
545Паламарчук Матвій ГалактіоновичТеж9Кудіївці
546Паламарчук Галактіон МихайловичТеж9Теж
547Паршин Павло ІгнатовичТеж9Теж
548Педина Яким ГрогоровичТеж90Олександрівка
549Печенюк Пилип СтепановичТеж3Кудіївці
550Печенюк Мина ПилиповичТеж7Теж
551Пирогов Володимир МиколайовичТеж7,4Теж
552Письменний Олексій АнанійовичТеж6Теж
553Плахотнюк Мирон КлиментійовичТеж7Теж
554Плахотнюк Петро КлиментійовичТеж3Теж
555Подолян Олексій КіндратовичТеж7Теж
556Пожай-Миронюк Мефодій ІвановичТеж5Олександрівка
557Покришка Іван ФедоровичТеж3Кудіївці
558Полубудкін Андрій ВасильовичТеж5,03Медвеже Вушко
559Полубодкін Харитон КирсановичТеж2,48Людавка
560Полуботкін Філарет СавовичТеж1,31Теж
561Полубодкін Максим ІвановичТеж0,04Теж
562Полубодкін Арефа ПетровичТеж3,1Борсків
563Полубудкін Єфим ПетровичТеж3,1Теж
564Полубудкін Ілларіон ПетровичТеж3,1Теж
565Потапов Калістрат ГригоровичТеж0,02Теж
566Праведний Максим МаксимовичТеж0,35Людавка
567Праведний Іван МаксимовичТеж2,12Теж
568Праведний Мартин МаксимовичТеж0,35Теж
569Прибіга Іван ФедотовичТеж5,53Новоселиця
570Присяжнюк Іван ІвановичТеж9Кудіївці
571Присяжнюк Фірс ТрохимовичТеж9Теж
572Присяжнюк Яким МихайловичТеж5,95Коханівка
573Прусаков Акиндин ЙосиповичТеж0,09Борсків
574Пудов Іоаникій ФокичТеж5,03Людавка
575Пудов Євдоким СеменовичТеж4,5Теж
576Пудов Клим МироновичТеж2,78Теж
577Пудов Фома МаксимовичТеж2,36Теж
578Пудов Лазар МаксимовичТеж2,36Теж
     
579Ратов Влас СевастьяновичТеж1,56Борсків
580Ратов Петро ІгнатовичТеж3,87Теж
581Ратов Іван ІвановичТеж5,45Теж
582Ратов Федір ОлексійовичТеж5,48Теж
583Ратов Лаврентій ГермановичТеж11,84Теж
584Ратов Лаврентій ЯковичТеж5,03Теж
585Ратов Сафрон ФеоктистовичТеж5,85Теж
586Ратов Прокіп СільвестровичТеж5,52Теж
587Ратов Олімпій МихайловичТеж2,27Теж
588Ратов Єфрем ОлімпійовичТеж1,12Теж
589Ратов Архип ІвановичТеж0,28Теж
590Ратов Михайло ІвановичТеж0,28Теж
591Ратов Панфіл ІвановичТеж2,38Теж
592Ратов федірТеж0,5Теж
593Ратов-Красильников Феодосій ОлександровичТеж2,35Теж
594Ратов Трохим ТитовичТеж2,31Теж
595Ратов Никифір 1-й ІгнатовичТеж3,87Теж
596Ратов Никифір 2-й ІгнатовичТеж3,47Теж
597Ратов Ілларіон 1-йТеж0,48Теж
598Ратов Ілларіон ІвановичТеж5,03Теж
599Ратов Іван ВасильовичТеж5,92Теж
600Ратов Іван ЄвтихійовичТеж1,51Теж
601Ратов Ілларіон ПанфіловичТеж0,32Теж
602Ратов Феодосій ВасильовичТеж6,08Теж
603Ратов Асей ВасильовичТеж3,86Теж
604Ратов Кипріян ВасильовичТеж2Теж
605Ратушняк Михайло КорнійовиччТеж3Кудіївці
606Ровинський Яків ГригоровичТеж0,8Павлівка
607Ровинський Костянтин ГригоровичТеж1,3Теж
608Ровинський Михайло ІвановичТеж9Кудіївці
609Россохацький Степан ІвановичТеж1,32Борсків
610Россохацький Федір ІвановичТеж1,32Теж
611Россохацький Єлізар ІвановичТеж2,09Теж
612Россохацький Яким ІвановичТеж1,32Теж
613Россохацький Емельян ІвановичТеж0,06Теж
614Россохацький Леонтій ІвановичТеж1,32Теж
615Рудаков Пантелеймон ПантелеймоновичТеж0,39Теж
616Рудаков Михайло СеменовичТеж0,19Теж
617Рудаков Панфіл ІвановичТеж0,1Теж
618Рудаков Яким ОлексійовичТеж0,12Теж
619Рудаков Кирик ФедоровичТеж3,06Теж
620Рудаков Трифон ФедоровичТеж3,06Теж
621Рудаков Афанасій ІвановичТеж0,09Теж
622Рудаков Іван ІвановичТеж0,37Теж
623Рудаков СергійТеж0,73Теж
624Рудаков Антип ПилиповичТеж2,39Теж
625Рудаков Савелій ІлларіоновичТеж0,3Теж
626Рудаков Ілля ЯковичТеж3,8Теж
627Рудаков Феодтот МихайловичТеж0,55Теж
628Рудаков Прокопій ФедоровичТеж3,48Теж
629Рудаков Логін ПрокоповичТеж0,72Теж
630Рудаков Кипріян ОлексійовичТеж0,38Теж
631Рудаков Михайло СеменовичТеж0,82Теж
632Рудаков Євфим СеменовичТеж0,03Теж
633Рудаков Терентій ЄгоровичТеж0,08Теж
634Рудаков Іван ЄгоровичТеж0,08Теж
635Рудаков василь ІвановичТеж0,02Теж
636Рудаков Йосип ІвановичТеж0,36Теж
637Руденко Василь СавичТеж6Кудіївці
638Рудковський Леонтій ГригоровичТеж30Косаківка
639Рудов Платон ЄвстафійовичТеж4Людавка
640Рудов Іван ІвановичТеж4,36Теж
641Рибак Яків СеменовичТеж6Кудіївці
642Римарев Мина ГригоровичТеж2,62Людавка
643Саврасов Сафон ПетровичТеж0,01Борсків
644Сафронов Іван ЯкимовичТеж0,18Теж
645Сафронов  Степан ЯкимовичРос.0,18Теж
646Сафронов Федір СидоровичТеж0,98Теж
647Сафронов Степан ЄгоровичТеж0,02Теж
648Сафронов Пимен ЄгоровичТеж0,02Теж
649Сафронов Степан СафроновичТеж3,26Теж
650Сафронов Пимен СафроновичТеж3,26Теж
651Свинар-Бондар Пагел ТимофійовичТеж7Кудіївці
652Свинар-Бондар Семен ПавловичТеж3Теж
653Селезньов Дмитро ТихоновичТеж10Потоки
654Селезньов Іван АндрійовичТеж1,03Теж
655Семенов Кузьма АфанасійовичТеж0,21Людавка
656Семенов Гавриїл КузьмовичТеж01.июлТеж
657Сидоров Поліївкт ПилиповичТеж1,02Теж
658Сидоров Артем ПилиповичТеж2,02Теж
659Сизов Іван СтепановичТеж0,13Теж
660Сизов Степан ГавриїловичТеж0,52Теж
661Сигнаєвський Севастьян КостянтиновичТеж137Кобильня
662Сирачов Ісидор АфіногеновичТеж4,41Кудіївці
663Ситников Гавриїл ЛеонтійовичТеж6Теж
664Ситников Євсей ПахомовичТеж0,04Борсків
665Скомаровський Олександр ІвановичТеж10Ступник
666Славинський Федір ДемяновичТеж0,4Рижавка
667Сміщко Іван ГригоровичТеж6,62Новоселиця
668Стебновський Іосиф СтепановичТеж8,93Павлівка
669Стелюк Іван ІгнатовичТеж6Кудіївці
670Стелюк Ігнатій АнтоновичТеж9Теж
671Стелюк Андрій ІгнатовичТеж5Теж
672Стецкевич Федір ІульяновичТеж1,62Пиків
673Стоколяс Деонісій ПлатоновичТеж9Кудіївці
674Стрілецький Михайло ДаниїловичТеж8,7Лозна
675Сухин Тимофій СеменовичТеж1,21Браїлів
     
676Тарапута Іван ІллічТеж0,25Махнівка
677Таранюк Олексій ЄвфимовичТеж4Олександрівка
678Твердохліб Степан ФедоровичТеж5Потоки
679Тепевич-Корніловський Павло АртемовичТеж69,81Ступник
680Торез Григорій МиколайовичТеж7Кудіївці
681Терешевський Захарій АндрійовичТеж0,3Сутиски
682Титов ЄрмилТеж0,33Людавка
683Тихонов Павло ГригоровичТеж0,37Демидівка
684Ткач Трифон КалениковТеж9,21Новоселиця
685Трохимов Архип МартиновичТеж6,28Борсків
686Трохимов Григорій АрхиповичТеж0,33Теж
687Трусюк Федір ГригоровичТеж5Олександрівка
688Трус Іван ВасильовичТеж3Кудіївці
     
689Усаневич Андрій ТарасовичТеж4,47Жмеринка
     
690Федоренко Кіндрат АнтоновичТеж9Теж
691Федоренко Павло АнтоновичТеж9Теж
692Федоренко Андрій АнтоновичТеж9Теж
693Федоренко Антон АфанасійовичТеж6.,00Теж
694Федотов Порфирій ЛазаровичТеж4,84Борсків
695Федотов Єрофей ЛазаровичТеж4,84Теж
696Федотов Гавриїл ІвановичТеж5,06Теж
697Федотов Автоном СільвестровичТеж0,03Теж
698Федотов Василь ГерасимовичТеж0,19Теж
699Федотов Василь ДемидовичТеж0,63Теж
700Федотов СеменТеж0,46Теж
701Федотов Олександр ІвановичТеж0,4Теж
702Федотов Сільвестр ІвановичТеж5,28Теж
703Федотов Фаддій НазаровичТеж1,84Теж
704Федотов Іван ЯкимовичТеж1,66Теж
705Федотов Григорій ЯкимовичТеж1,23Теж
706Федотов Артем ЯкимовичТеж1,36Теж
707Федотов Парфеній ФедотовичТеж0,88Людавка
     
708Хархута Даниїл ЯкимовичРос.45,54Кобильня
709Хархута Семен ЯкимовичТеж32,95Теж
710Харченко Матвій ФедоровичТеж5,5Новоселиця
711Харченко Клим ПилиповичТеж4,91Теж
712Хмара Федір ЯкимовичТеж8Кудіївці
713Ходаков Яків ЛаірентійовичТеж0,22Борсків
     
714Циркун ІванТеж10,37Коханівка
715Циган-Коваль Іван ПрокоповичТеж3Кудіївці
716Цимбал Володимир ІллічТеж14.00Вишенька
717Цинагнський Дмитро МиколайовичТеж1,12Браїлів
     
718Чебань Леонтій ЯковлевичТеж7Кудіївці
719Чебань Степан ЛеонтійовичТеж9Теж
720Чекурда Дмитро ФомичТеж8,4Зарванці
721Чекурда Фома ДаниїловичТеж8,61Теж
722Череватов Тимофій АнтоновичТеж0,75Людавка
723Череватов Василь АнтоновичТеж2,86Теж
724Череватов Єлисей ПлатоновичТеж1,04Теж
725Чернолуцький Афіноген ІвановичТеж7,99Медвеже Вушко
726Чернолуцький Порфирій ЛеонтійовичТеж0,42Борсків
727Чернолуцький Іван ЛеонтійовичТеж0,25Теж
728Черпота Олексій ЄвстафійовичТеж42Олександрівка
729Чорний Авксентій ФеодотовичТеж7,12Ступник
730Чорний Микола ФеодотовичТеж3,15Теж
731Чорний ГригорійТеж8Кудіївці
732Чижевич Василь АнтоновичТеж9,46Борсків
     
733Шабанов Михайло СеменовичТеж86,65Зарванці
734Шевченко Єлізар ВасильовичТеж47,22Кропивна
735Шиденко Хрисанф ІвановичТеж9,78Коли бабинці
736Шлапаков Микола СеменовичТеж1,31Людавка
737Шлапаков Спиридон МартиновичТеж7,23Теж
738Шлапаков Діонісій МартиновичТеж1,57Теж
739Шлапаков Григорій СеменовичТеж1,73Теж
740Шлапаков Тарас СеменовичТеж0,46Теж
     
741Щуров-Щуровський Никифір ІвановичТеж9Кудіївці
     
742Юдин Нестор ПавловичТеж0,44Людавка
743Юдин Єлизарій ГавриїловичТеж2,26Теж
744Юдин Аполлінарій ПавловичТеж0,44Теж
745Юдин Іван КарповичТеж2,5Теж
746Юдин Семен СеменовичТеж2,33Теж
747Юдин Мирон СеменовичТеж2,11Теж
748Юдин Мина ВасильовичТеж2,69Теж
749Юхниця Іван АрсеновичТеж7Новоселиця
750Юхниця-Яхниця Кирило ІвановичТеж6,29Теж
751Юцевич Ісаак ЯкимовичТеж5,01м.Браїлів
     
752Яблочников Костянтин АнтизоповичТеж1,47Борсків
753Яблочников Порфирій МикитичТеж1,88Теж
754Яблочников Фока ЛаврентійовичТеж0,13Теж
755Яблочников Микита ЛаврентійовичТеж0,13Теж
756Яблочников Іван ЛаврентійовичТеж0,13Теж
757ЯблочниковАфанасій ОлексійовичТеж3,14Теж
758Яблочников Макар ОлексійовичТеж3,65Теж
759Яблочников-Малинников Фаддій ТимофійовичТеж1,96Теж
760Яблочников Семен ФедотовичТеж3,81Теж
761Яблочников Парфеній ФедотовичТеж3,81Теж
762Яблочников Семен ТрохимовичТеж0,08Теж
763Яблочников Павло ІвановичТеж0,65Теж
764Яблочников Іван 1-й ПорфирійовичТеж1,88Теж
765Яблочников Іван 2-й ПорфирійовичТеж1,88Теж
766Яблочников Василь ПорфирійовичТеж1,88Теж
767Яблочников Михайло ПорфирійовичТеж1,88Теж
768Яблочников ЄвстратійТеж2,2Теж
769Яблочников Харитон АндрійовичТеж1,47Теж
770Яблочников Каленик ПилиповичТеж0,75Теж
771Яблочников Тимофій ПилиповичТеж0,25Теж
772Яблочников Сидір СавелійовичТеж0,03Теж
773Яблочников Іван НикифоровичТеж2,59Теж
774Яблочников Фалагей МихайловичТеж1,19Теж
775Яблочников Кипріян АвдійовичТеж2,74Теж
776Яблочников Полікарп СеменовичТежмар.13Теж
777Яблочников Яків НикифоровичТеж2,8Теж
778Яблочников Федір ІвановичТеж0,36Теж
779Яблочников Павло ІвановичТеж1,29Теж
780Яблочников Гавриїл ІвановичТеж5,98Теж
781Яблочников Кузьма АндрійовичТеж2,95Теж
782Яблочников Пилип ПрохоровичТеж2,08Теж
783Яблочников Іван ПавловичТеж3,05Теж
784Янишевич Йосип ГригоровичТеж0,3Москалівна
785Янишевич Антон ГригоровичТеж0,2Теж
786Янковський Станіслав ВасильловичТеж0.49Демидівка
     
     
787Андрушкевич Піуст МихайловичПоляк0,29Кустівці
     
788Блонський Іполит ПетровичТеж4,23Витава
789Блонський Віталій ПетровичТеж2,54Теж
790Блонський Генріх ПетровичТеж2,05Теж
791Блонський Лаврентій ПетровичТеж2,04Теж
792БлонськийПетро ПетровичТеж2,05Теж
793Бордзехівський Вікентій ТимофійовичТеж0,4Павлівка
794Братковський Каспер ПетровичТеж40,15Теж
795Братковський Казимир КасперовичТеж43,14Теж
796Братковський Едмунд ФлоріановичТеж45,46Теж
797Бржосневський Мирослав БроніславовичТеж2,2Яку шинці
798Бушинський Антон СтепановичТеж3,1Цвіжин
799Бушинський Петро МатвійовичТеж1,91Теж
800Бушинський Домінік ФранцевичТеж0,48Теж
801Бушинський Павло ФранцевичТеж0,48Теж
802Бушинський Людвиг ФранцевичТеж0,48Теж
803Бушинський Іван ФранцевичТеж0,48Теж
804Бушинський Вікентій ГеронімовичТеж0,5Витава
805Бушинський Франц ПетровичТеж1,54Теж
806Бушинський Микола ПетровичТеж1,5Теж
807Бушинський Петро МихайловичТеж1,17Теж
808Бушинський Іосиф ПетровичТеж0,5Теж
809Бушинський Степан ВенедиктовичТеж2Теж
810Бушинський Леонард ТомашевичТеж0,75Теж
811Биковський Степан ЯковичТеж1,55Теж
812Биковський Іван ЯковичТеж1,55Теж
813Биковський Юліан ЯковичТеж2,04Теж
814БиковськийПавло ЯковичТеж1,54Теж
815Биковський Ноберт ЯковичТеж1,54Теж
816Біговщич Франц АнтоновичТеж1,76Теж
     
817Вержховський Франц-Ксаверій ІвановичТеж4,19Черепа шинці
818Войціхов Антон РомановичТеж6Новоселиця
819Виговський Антон СтаніславовичТеж2,51Уладівка
820Виговський Іван ГавриїловичТеж2,51Теж
821Виговський Казимир ГавриїловичТеж2,51Теж
     
822Гажицький  Олександр АдамовичТеж2,49Витава
823Гажицький  Каетан КаетановичТеж0,42Теж
824Гажицький  Іосиф КаетановичТеж0,29Теж
825Гажицький  Іван КаетановичТеж0,62Теж
826Гажицький  Роман ІосифовичТеж1Теж
827Гажицький  Франц КаетановичТеж0,42Теж
828Гловацький Тимофій КарловичТеж1,41Теж
829Гловацький Вацлав КарловичТеж1,41Теж
830Голендзовський Антон ВікентійовичТеж0,65Шепіївка
831Гродецький Фома ІвановичПоляк1,24Ксаверівка
832Гродецький Іосиф ІвановичТеж1,24Теж
833Гродецький Микола ЯковичТеж0,47Теж
834Гродецький Василій СтаніславовичТеж0,94Теж
     
835Дембовський Іван ЛюдвиговичТеж0,2Павлівка
836Де-Морли Чернець-СигізмундТеж32,36Кудіївці
837Дембовський Іван ЯковичТеж0,75Витава
838Домашевський Станіслав ІвановичТеж0,55Сутиски
839Домбовський Іван ІосифовичТеж1,1м.Пиків
840Домбровський Франц АдамовичТеж0,19м.Новий Пиків
841Домбровський Іван АдамовичТеж0,19Теж
842Дрогушевський Іван ФранцовичТеж2,87Витава
843Душевськмй Марян ФранцевичТеж2,07Журавка
     
844Жураковський Геронім ЙосиповичТеж0,24м.Браїлів
     
845Загорський Северин СеверіановичТеж0,67Тарабанівка
846Загорський Сильвестр СеверіановичТеж0.27Теж
847Загорський Іван СеверіановичТеж0,27Теж
848Загорський Іосиф СеверіановичТеж0,27Теж
849Загорський Станіслав ІвановичТеж1,06Теж
850Запольський Іосиф КсаверовичТеж95,07Коханівка
851Зимбовський  Вікентій ІосифовичТеж2Витава
852Зимбовський  Деонисій ІвановичТеж2Теж
853Зимбовський  Іван ЯковичТеж0,25Теж
854Зимбовський  Антон ВікентійовичТеж0,25Теж
855Зиньковський Іосиф ЛаврентійовичТеж4,82Погорілля
856Зиньковський Фелікс ЛаврентійовичТеж4,81Теж
857Злотницький Тембурій ІосифовичТеж0,82Витава
858Злотницький Едуард ІосифовичТеж0,66Теж
859Злотницький Леонтій ІосифовичТеж0,66Теж
860Знамеровський Адам ІгнатовичТеж0,54Теж
861Знамеровський Каетан ІгнатовичТеж2,01Теж
862Знамеровський Генріх ФранцевичТеж0,25Теж
863Зубицький Пилип ІосифовичТеж1,7Теж
864Зубицький Броніслав ІвановичТеж0,7Теж
     
865Кардон Іван КарповичТеж1,25 
866Ковальський Казимир ТимофійовичТеж4,46Погоріла
867Ковальський Віктор ТимофійовичТеж4,3Теж
868Кондзич Ігнатій ЛаврентійовичТеж6Павлівка
869Кондзич Леонард ЛаврентійовичТеж4,51Теж
870Корчевський Вацлав ГавриловичТеж2,59Теж
871Корчевський Григорій-Віталис ГавриловичТеж4,33Теж
872Косинський Петро ФранцовичТеж0,51Сутиски
873Косинський Карл ФеліксовичТеж0,51Теж
874Косинський Семен ІвановичТеж0,51Теж
875Косинський Захарій ПетровичТеж4Теж
876Косинський Фелікс ПетровичТеж4Теж
877Красницький Владислав ІгнатовичТеж29Хомутинці
878Кримковський Домінік КазимировичТеж5,87Новоселиця
879Кульчицький Віктор АндрійовичТеж1Витава
     
880Левицький Яків ПетровичТеж2,36 
881Левицький Олександр ЯковичТеж2,74 
882Лоєвський Іван МартиновичТеж5,28 
883Лоєвський Марян ФеліксовичТеж5,57 
884Лоєвський Карл МартиновичТеж9,97 
885Лоєвський Карл ІосифовичТеж1,5 
886Ліба Едуард АнтоновичТеж17,19Новоселиця
887Ляхович Іван ОлександровичТеж3Витава
     
888Маленевський  Даниїл ВікентійовичТеж4,54Лозня
889Маленевський   Фауст ФранцовичТеж3,65Острожок
890Маленевський  Іосиф СтаніславовичТеж7,32Теж
891Маліновський Антон РафаїловичТеж4,42Лозна
892Малицький Іван ПавловичПоляк1Витава
893Малишевський Іван ГеронімовичТеж4,45Майдан-Бобр.
894Милецький Альбін ЛюдвиговичТеж4,81Теж
895Михальський Фома ЛьвовичТеж0,34Уладівка
896Мисінський Іполит ІвановичТеж0,6Витава
897Мисіцький Тимофій АнтоновичТеж0,73Теж
898Мисіцький Віктор ІполітовичТеж0,12Теж
899Мисіцький Пзебій ЛеонтійовичТеж2,27Теж
900Мисіцький Марян ПетровичТеж0,84Теж
901Мисіцький Іван АнтоновичТеж1,35Теж
     
902Неліпович  Адам ЛюдвиговичТеж7,54Погоріла
903Неліпович  Яків ГеоргійовичТеж0,11Клитенка
904Неліпович  Роман ГеоргійовичТеж0,11Теж
905Новицький Станіслав ІллічТеж0,5Демидівка
906Носальський  Павло ГавриїловичТеж8,15Витава
907Носальський  Роман ПавловичТеж0,25Теж
908Носальський  Іосиф ГригоровичТеж2,85Теж
909Носальський  Северин МиколайовичТеж1,91Теж
910Носальський  Гелярій ПетровичТеж0,5Теж
911Носальський  Едуард ПетровичТеж2,65Теж
912Носальський  Бернард ПетровичТеж1,25Теж
913Носальський  Целестин ПетровичТеж2Теж
914Носальський  Андрій ІвановичТеж1,25Теж
915Носальський  Леонард ІвановичТеж0.40Теж
916Носальський  Гелярій ІвановичТеж1,55Теж
917Носальський  Вікентій ІвановичТеж1,3Теж
918Носальський  Іосиф ІвановичТеж1,3Теж
     
919Обиртинський Іван ВікентійовичТеж9Кудіївці
920Обиртинський Станіслав ІвановичТеж9Теж
921Окульський Павло МихайловичТеж3,56Витава
922Окульський Іван МихайловичТеж1,7Теж
923Олевинський Деонисій ЯковичТеж2,43Журавка
924Олевинський Базилій ДженджемовичТеж0,17Теж
     
925Піотровський Ігнатій ДомініковичТеж0,34Кліщева
926Піотровський Іван МатвійрвичТеж0,25Теж
927Піотровський Ігнатій ОктавіановичТеж1,03Теж
928Піотровський Ігнатій МатвійовичТеж0,13Теж
929Погорський Марян ФилиціановичТеж6,36Новоселиця
930Подвинський Іосиф ПорфирійовичТеж0,33м.Н.Пиків
931Подгурський Іван ЙосиповичТеж0,47Грижинці
932Подгурський Іван МартиновичТеж0,47Теж
933Протасевич Франц ТитовичТеж5,25Витава
934Протасевич Октавій ІосифовичТеж5,25Теж
935Протасевич Марян ЙосиповичТеж5,25Теж
936Прушинський Венцеслав АполінарійовичТеж4,66Теж
937Прушинський Іосиф АполінарійовичТеж4,65Теж
938Прушинський Броніслав АполінарійовичТеж4,45Теж
939Прушинський Іосиф ІвановичТеж13,97Теж
940Прушинський Адам ВікентійовичТеж6,24Теж
941Прушинський Іосиф ВікентійовичТеж6,45Теж
942Прушинський Василь ФомичТеж4,66Теж
943Прушинський Степан ФомичТеж4,66Теж
944Прушинський  Франц ФомичТеж4,65Теж
945Прушинський Аплрей МиколайовичТеж0,73Теж
946Прушинський Іосиф МиколайовичТеж0,73Теж
947Прушинський Бернард МиколайовичТеж0,73Теж
948Прушинський Іван МиколайовичТеж0,73Теж
949Пшедзіцкий Валеріан АвгустиновичТеж6,98Теж
950Пшездзіцкий Цезарій АвгустиновичТеж6,98Теж
951Пясецький Петро ГіляровичТеж16Хомутинці
952Пясецький-Петровський Іван АнтоновичТеж5,32Пеньківка
953Пясецький Шимон ГіляровичТеж45Мончинці
954Радзиховський Тимофій КаспровичТеж0.50Витава
955Радзиховський Вікентій КаспровичТеж0,34Теж
956Радзиховський Петро КаспровичПоляк0,33Теж
957Радзиховський Іосиф КаспровичТеж0,33Теж
958Радзиховський Іосиф ТимофійовичТеж5,13Теж
959Радзиховський Даниїл ІосифовичТеж0,33Теж
960Радзиховський Тимофій ІосифовичТеж0,33Теж
961Радзиховський Сильвестр ІосифовичТеж0,33Теж
962Радзиховський Антон ІосифовичТеж0,33Теж
963Ралинський Валентин МиколайовичТеж0,87Лозна
964Ровинський Іван КаспровичТеж1,5Витава
965Ровинський Кароль АнтоновичТеж1Теж
966Ровинський Лукіян КостянтиновичТеж1,01Теж
967Ровинський Рудольф АнтоновичТеж1Теж
968Ровинський Франц АнтоновичТеж1Теж
969Ростоцький Корнелій АдольфовичТеж2,12м.С.Пиків
970Ростоцький Станіслав АдольфовичТеж2,12Теж
971Ростоцький Євстафій АдольфовичТеж2,12Теж
972Ростоцький Цезарій АдольфовичТеж2,12Теж
973Ружицький Валерян СевериновичТеж3,33Витава
974Ружицький Антон СевериновичТеж3,33Теж
975Ружицький Степан АнтоновичТеж4,34Теж
976Ружицький Брумон МиколайовичТеж5,46Теж
977Ружицький Фауст ЯковичТеж30Хомутівці
     
978Савицький Іван МихайловичТеж0,4Слобода Янова
979Скоцовський Вікентій ФранцевичТеж4,4Журавне
980Скршешевський Адах СтепановичТеж0,76Тарабанівка
981Славинський Василь ІосифовичТеж2,5Новоселиця
982Славинський Ян ІосифовичТеж2,5Теж
983Славинський Іоаким ІвановичТеж5Теж
984Старчевський Петро КазимировичТеж1,05Витава
985Старчевський Кипріян КазимировичТеж2,53Теж
986Старчевський Іван АндрійовичТеж1,95Лозна
987Страшевський Василь АвгустиновичТеж2,36Теж
988Страшевський Ігнатій ІвановичТеж3,66Теж
989Страшенський Ігнатій ІвановичТеж4,48Теж
990Стрільбицький Рафаїл КарловичТеж2,28Витава
991Стрільбицький Юліан МихайловичТеж1,27Теж
     
992Тарнавський Кароль ГриціановичТеж4,35Теж
993Тржегалинський Роман РафаїловичТеж4,98м.С.Пиків
994Тройницький Генрік СевериновичТеж4,5Витава
995Тройницький Шимон ЮліановичТеж2,29Теж
996Тройницький Микола ДаниловичТеж0,54Теж
997Тройницький Андріан ДаниїловичТеж0,54Теж
998Тройницький Даниїл ВаврфоломійовичТеж7Теж
999Туржанський Каетан ІосифовичТеж2,06Теж
1000Туржанський Цезар НикодимовичТеж2,05Теж
1001Туржанський Іван ПетровичТеж1,15Теж
1002Туржанський  Іосиф ПетровичТеж1,15Теж
1003Туржанський Калікст ПетровичТеж0,17Теж
1004Тичинський Іван ВойціховичТеж9Кудіївці
1005Тичинський Леопольд ІвановичТеж9Теж
1006Тичинський Іоси ф ІвановичТеж9Теж
     
1007Урбанський Іван СигізмундовичТеж4,98Рижавка
1008Уханський Захарій ІвановичТеж1,4Витава
1009Уханський Терентій ФедоровичТеж1,08Теж
1010Уханський Григорій ВасильовичТеж0,37Теж
1011Уханський Іосиф ІвановичТеж1,47Теж
1012Уханський Франц ЛукіяновичТеж1,2Теж
1013Уханський Вікентій ЛукіяновичТеж0,31Теж
1014Уханський Карл ЛукіяновичТеж0,46Теж
1015Уханський Іван ЛукіяновичТеж0,15Теж
     
1006Ходник Адольф ІвановичТеж6,4Новоселиця
1007Ходницький Іван ЛукіяновичТеж7,41Теж
     
1018Череповський Адам ІвановичТеж4Витава
     
1019Шиманський Іосиф ФедоровичТеж0,92Павлівка
1020Шиманський Павло ФедоровичТеж0,92Теж
1021Шиманський Іван 1-й ФедоровичТеж9,47Теж
1022Шиманський Іван 2-1 ФедоровичТеж4,79Теж
     
1023Яворський Іван ІосифовичТеж0,09Клище
1024Яворський Леонтій КазимировичТеж2,39Витава
1025Яворський Казимир КазимировичТеж4,62Теж
1026Яворський Фелікс КазимировичТеж2,3Теж
1027Яворський Вільгельм МихайловичТеж90Забуж
1028Ягодзинський Іван ВасильовичТеж1,03Витава
1029Якубовський Вікентій ТимофійовичТеж1,17Журавне
1030Якубовський Станіслав ТимофійовичТеж1,17Теж
1031Янковський Леонтій ЙосиповичТеж10,12Погоріле
1032Ясинський Сигизмунд АвгустиновичТеж125,33Кайда…(?)
     
 На основі п.5 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу   
 Православне духовенство   
1.Акаловський Крескент Лукич 68.22Лозна
2.Антоновський Олександр Олексійович 53,01Слобода Носківецька
3.Баришевський Федір Северянович 41,76Голики
4.Беневський Іоан Стефанович 89,95Сокиринці і Старі Хутори
5.Богданович Платон Даниїлович 107,25Гавришівка
6.Боржковський Василь Васильович 93,04м.Нов.Пиків
7.Боржковський Василь Григорович 106,77м.Мізяків
8.Бохневич Іоан Гавриїлович 50Лемешівка
9.Бутник Іоан Іоанович 43,93Майдан-Супруновський
10.Варениця Іван Петрович 42,19Слобода Сутиська
11.Василевський Василь Антонович 36,91Байківка
12.Василевський Євменій Михайлович 46,12Будьки
13.Вильчинський Деонисій Лукич 47,79Хижинці
14.Вильчинський Лука Тимофійович 94,9Сосонка
15.Волинецький Сергій Михайлович 40,6Рижавка
16.Волошановський Веніамін Іоанович 50,18Широка Гребля
17.Воскобойников Володимир Матвійович 49,28Крушлинці
18.Гадзинський Євгеній Гавриїлович 59,3м.Янів
19.Гадзяцький Костянтин Олександрович 47,13В.Жмеринка
20.Гандзюк Іоан Григорович 66,45Слобода Сутиська
21.Глуговський Іоан Матвійович 75,26Глинськ
22.Губаржевський Іоан Венедиктович 77,13Писарівна
23.Гудзовський Мартин Петрович 33Василівка
24.Добранський Михайло 40,03Кудіївці
25.Диткевич Пимен Іустинович 62,13Вишенька
26.Єзерницький Микола 54,6Лисіївка
27.Желіховський Михайло Васильович 47,24Кривошиїнці
28.Зимбровський Хрисаф Іванович 39,76Супрунова
29.Зіневич Костянтин Петрович 35Гуменне
30.Івфимовський Іоан Петрович 38,81м.Калинівка
31.Клопотовський Мефодій Даниїлович 92,8м.Тиврів
32.Ковердинський Григорій Васильович 39,43Пятничани
33.Кодоколович Леконтій Онисимович 60,02Стадниця
34.Козловський Олександр Миколайович 68,39Селище
35.Козловський Дмитро Антонович 54,07Ільківка
36.Колаковський Олександр Тимофійович 42,75Бобрик
37.Комарницький Степан Васильович ?М.Кутищі
38.Комашко Василь Васильович 112,5Рогинці
39.Конотоп Лука Васильович 106,11Миколаївка і Уладівка
40.Короп ачинський Арсеній Іульянович 72,85Міз.Хутори
41.Коцюбинський Олександр Іполітович 57,04М.Крушлинці
42.Креминський Авксентій Кирилович 50,16Якушинці
43.Кулицький Михайло Андрійович 77,45Кліщево
44.Лапинський  Олександр Григорович 59,92Сьомаки
45.Лашков Феодот Георгійович 54,46Журавка
46.Левандовський Микола Євгенійович 41,49Лисянка
47.Левандовський Євгеній Іоанович 91,42Щереметка
48.Левицький Григорій Петрович 55,2Клатенка
49.Лозаревич Віктор Володимирович 62Немиринці
50.Лотоцький Полікарп Семенович 35,58Шершні
51Лужинський Пантелеймон Андрійович 43Мончинці
52.Лювипецький Петро Євфимович 40,83Людавка
53.Лясковський Семен Феодотович 102,64Косаківка і Сиваківці
54.Ляхомський Василій Феодосійович 44,82М.Жмеринка
55.Малишевський Феодот Михайлович 38Радівка
56.Манжуловський Андрій Васильович 54,16Шкуринці
57.Маньковський Іустин Филимонович 39,59м.Тиврів
58.Мельницький Антон Євфимійович 54,64Слобода Янівська
59.Мельницький Григорій Антонович 51,11Ступник
60.Миськевич Феофіл Григорович 32Нападівка
61.Млотовський Артем Іванович 38,05Коханівка
62.Ольшевський Федір Васильович 49Шепіївка
63.Піснічевський Онуфрій Ігнатович 76Цвіжин і Янків
64.Попіль Лавр Степанович 58,9м.Стрижавка
65.Прокопович Орест Федорович 54,89Лелеки
66.Ралзієвський Олександр Миколайович 53,21Медвідка
67.Радзієвський Михайло Федорович 48,73Люлинці
68.Речпер Єлізарій Павлович 105,15Махнівка
69.Рожанковський Олександр Іуліанович 45,79Демидівка
70.Рудич Калиник Несторович 46,27м.Стара Вінниця
71.Савкевич Олександр Феофілович 47,74м.Станіславчик
72.Свінцицький Іустин Федорович 36Сальник
73.Свидзинський Захарій Авксентійович 59,86Черлинків
74.Селезньов Михайло Михайлович 35,48Сідава
75.Сендерко Макарій Іванович 49,99Носківці
76.Синькевич Василій Федорович 56,82Гулівці
77.Синьковський Євменій Іванович 54,1Лаврівка
78.Смолянський Федір Михайлович 75,93Медвеже Вушко
79.Співачевський Єлисей Євфимович 44,04Могилівка
80.Співачевський Василь Васильович 122,3В.Острожок
81.Співачевський Євгеній Єлисейович 52,6Ярошівка
82.Станкевич Пилип Євфимович 37,96Бохоники
83.Степанковський Яків Степанович 61,01м.Пиків
84.Стрільчевський Сергій Іоанович 58,93Кордилівка
85.Стиранкевич Григорій Гавриїлович 60,55Жигалівка
86.Судилковський Лука Потапович 163,34м.Браїлів і Москалівка
87.Судилковський Антоній Іакович 36,09Козинці
88.Танасієнко Стефон Григорович 57,84Порпурівці
89.Танашевич Василь СІльвестрович 48,3Майдан Юзвинський
90.Танашевич Євгеній Васильович 54Слобода Кустовецька
91.Тарнавський Євгеній Васильович 46,45Черепа шинці
92.Тарнавський Петро 58,04Слобода Стрижавська
93.Татомир Євгеній Никифорович 45Ворощилівка
94.Теравський Володимир Якович 44,78Новоселиця
95.Теравський Карпо Степанович 61,48Потоки
96.Трембовецький Антон Іустинович 60,57Потоки
97.Трублаєвич Євгеній Іоанович 39,94Зарванці
98.Трублаєвич Флор Іоанович 33,35Кропивна
99.Турчинський Арсеній Васильович 38,79Лука-Мелешківська
100.Хилитинський Лука Сиепанович 77,21Дзялів
101.Хотовицький Михайло Григорович 71,85Коли бабинці
102.Цапукевич Володимир Лукич 51,73Павлівка
103.Чепурковський Ніл Васильович 70,01Гущинці
104.Шакуцевич Сергій Віталійович 81,21Кустівці
105.Шатковський Іуліан Якович 35,31Педьки
106.Шведовський Фауст Іванович 45,56Заливанщина
107.Яворський Олександр Георгійович 47,95м.Вінниця
108.Янович Іоан Петрович 39Хутори Кривошиїнські
109.Яновський Володимир Миколайович 50,77м.Станіславчик
110.Ятвинський Євгеній Феофілович 100,68м.Юзвин
 Римсько-католицьке духовенство   
111.Буяльський Антон-Роман Іванович-Феліксович 1,15м.Янів
112.Гутовський Альбін Олександрович 8м.Станіславчик
113.Пташинський Владислав Вікентійович 14пос.Гнівань
114.Радлинський Станіслав Антонович 48м.Вінниця
115.Сервинья Антон Михайлович 39м.Пиків
116Шнарбаховський Фелікс Миколайович 2м.Браїлів