Структура документу:

 1. Про систему виборів в Державну думу
 2. Частина списку – перший з’їзд міських виборців (розміщена на окремій сторінці) 
 3. Частина списку – другий з’їзд міських виборців, розміщена з посиланнями на окремі сторінки, відповідно алфавітного порядку
 4. Таблиця з розширеним списком

Про систему виборів в Державну думу

Система виборів в Державну Думу Російської Імперії 1912 року ґрунтувалась на «Положенні про вибори в Державну Думу від 3 червня 1907 року», яке було прийняте після розпуску ІІ Думи. Положення сприймали як антидемократичне, оскільки щойно прийнятий виборчий закон збільшував кількість виборців від землевласницької курії (так офіційно називались списки виборців), заможних міщан, скорочував від селянської, особливо зменшував виборчі права робітників, суттєво врізав представництво деяких окраїн імперії. Все це посилило непропорційність у виборчій системі. До виборчих списків також не входили особи жіночої статі, особи, молодші 25 років, особи, які навчались в навчальних закладах, військові чини армії і флоту, які перебували на дійсній військовій службі, «бродячі інородці» та іноземні піддані. Загалом було 5 основних курій: волосна (сільська), землевласницька, 1-ша міська (вищий виборчий ценз), 2-га міська (нижчий виборчий ценз) та робітнича.

     По Подільській губернії було сформовано наступні  списки:

 1. Списки осіб Подільської губернії, які мають право участі у виборах на з’їздах землевласників та міських виборців (вказано прізвища, імена, по батькові, національність, розміри земельних ділянок і місце проживання осіб):

–  на основі п.1 ст. 28 Положення про вибори в Державну Думу («В з’їзді землевласників беруть участь: 1) особи, які володіють не менше одного року в повіті на праві власності чи довічного володіння обкладеною збором на земські повинності землею в кількості, визначеній для кожного повіту до цієї статті») – 63 особи, росіяни та поляки.

– на основі п.4 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу («В з’їзді землевласників беруть участь: … 4) уповноважені від осіб, які володіють землею (п.1) чи іншою нерухомою власністю (п.3), якщо кількість такої землі або вартість такої власності не досягає розмірів, які дають право безпосередньої участі в з’їзді землевласників») – 1032 особи, росіяни та поляки.

– на основі п.5 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу  («В з’їзді землевласників беруть участь: … 5) уповноважені від настоятелів церков і молитовних домів всіх віросповідань, якщо церква або прихід або молитовний дім володіють в повіті землею») – 116 осіб, серед яких православного духовенства – 110, римсько-католицького – 6.

 1. Список осіб, які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії (вказано прізвища, імена, по батькові, національність, виборчий ценз і місце проживання осіб):

– в першому з’їзді міських виборців на основі Статті 32 Положення про вибори 3 червня 1907 року («В першому з’їзді міських виборців беруть участь: 1) особи, які володіють не менше року, в межах міських поселень повіту, на правах власності або довічного володіння, нерухомою власністю, що стоїть на оцінці, визначеній для зняття земського або міського збору: в містах губернських, обласних чи тих, що входять в склад градоначальств, і рівно й в тих, в яких населення перевищує двадцять тисяч душ, – не менше тисячі рублів, а в інших міських поселеннях – не менше трьохсот рублів і 2) особи, які не менше року володіють в межах повіту потребуючим вибірки промислового свідоцтва торгово-промисловим підприємством, торговим – одного з перших двох розрядів, промисловим – одного з перших п’яти розрядів чи пароплавним, з якого оплачується основного промислового податку не менше п’ятдесяти рублів в рік») – 1067 осіб (росіяни, поляки, євреї).

– в другому з’їзді міських виборців на основі Статті 33 Положення про вибори 3 червня 1907 року («В другому з’їзді міських виборців беруть участь: 1) особи, які не менше року володіють в межах міського повіту на правах власності або довічного володіння, нерухомим майном, яке стоїть на оцінці, визначеній для зняття земського або міського збору: в містах губернських, обласних чи тих, що входять в склад градоначальств, і рівно й в тих, в яких населення перевищує двадцять тисяч душ, – менше тисячі рублів, а в інших міських поселеннях – не менше трьохсот рублів, 2)  особи, які не менше року володіють в межах повіту потребуючим вибірки промислового свідоцтва торгово-промисловим підприємством, за виключенням тих, хто бере участь в першому з’їзді міських виборців, 3) особи, які платять в межах повіту не менше року державний квартирний податок, 4) особи, які платять в межах повіту не менше року основний промисловий податок на особисті промислові заняття, 5) особи, які не менше року займають в межах міських поселень повіту на своє ім’я окрему квартиру, 6) особи (за виключення нижчих служачих і робочих), які не менше року проживають в межах повіту і не менше року отримують певне утримання або пенсію по службі державній чи по службі в земських, міських або станових організація або на залізничних дорогах») – 5990 осіб (росіяни, поляки, євреї). 


Списки виборців, м. Вінниця 1912 року

Список осіб,

які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії

Прізвища, імена, по батькові, національність, виборчий ценз і місце проживання

І.

В першому з’їзді міських виборців

(Стаття 32 Положення про вибори 3 червня 1907 року)

Перейти на сторінку зі списком

ІІ.

Список осіб,

які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії

В другому з’їзді міських виборців

(Стаття 33 Положення про вибори 3 червня 1907 року)

А-В

Г-Є

Ж-І

К-Л

М-О

П-С

Т-Ф

Х-Я

Списки осіб Подільської губернії,

які мають право участі у виборах

на з’їздах землевласників

та

міських виборців

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Національність Власницький ценз Місце проживання
Десятини
На основі п.1 ст. 28 Положення про вибори в Державну Думу
1. Вальков Людвік Федорович Рос. 1070,94 м. Калинівка
2. Василевський Михайло Євменьєвнч (по довірен, батька) Теж 582 Потоки
3. Гейден граф Дмитрій Федорович Теж 2905 Сутиски
4. Гижицький Олександр Степанович Теж 295,5 Носківці
5. Грабовський Амвросій Михайлович Теж 328,28 Ступник
6. Давидович Степані Феофілович Теж 163,26 Кропивна
7. Деменчук Матвій Артемович Теж 1319,14 Коханівка
8. Длусський Костянтин Михайлович Теж 434,78 Кудіївці
9. Добровольський Євграф Іванович (по довір. дружини) Теж 348,7 Носківецька Слобода
10. Добротворський Даниїл Ісидорович Теж 184,89 Жуківці
11. Єленєв Рафаіл Федорович Теж 2277,74 Гущинці
12. Зозуля Мефодій Петрович Теж 159,28 Косаківка
13. Куксин Василь Семенович Теж 526,45 Радвіка
14. Михнов Олексій Дмитрович Теж 160,42 Нападівка
15. Михнов Сергій Дмитрович Теж 150,29 Теж
16. Михнов Павло Дмитрович Теж 192,34 Теж
17. Пихно Дмитро Іванович Теж 1814,68 Заливанщина
18. Рейн Георгій Єрмолайович Теж 549,27 Гулівці
19. Репенкампф Павло Миколайович Теж 227,52 Носківецька Слобода
20. Спасович Євгеній Кипріянович Теж 1420 Лемошівка
21. Стамеров Микола Васильович Теж 418,5 Дзялів
22. Станкевич Емануїл Діонісович Теж 193,49 Маянів
23. Станкевич Микола Денисович Теж 158,09 Теж
24. Тарутин Микола Андрійович Теж 798,64 Бохоники
25. Тихомиров Ігор Михайлович (по довір.матері) Теж 246,59 Павлівка
26. Шабанов Семен Петрович Теж 303,93 Зарванці
27. ШургаєвичЄвгеній олександрович Теж 167,28 Приборівка
28. Бельзецький Януш Ігнатієвич Поляк 208,3 Пеньківка
29. Бондаржевський Віктор Калікстович Теж 227,9 Дзялів
30. Бондаржевський Казимір Калікстович Теж 227,9 Дзялів
31. Борейко Ксаверій Володимирович Теж 1034,54 Писарівка-Гулевецька
32. Букраба Владислав Йосипович Теж 705,61 Жуківці
33. Биковський Болеслав Адольфович Теж 228,84 Витава
34. Грохольський граф Здислав Станіславович Теж 4095,54 Пятничани
35. Грохольський граф Фаддій Генріхович Теж 7661,88 Стрижавка
36. Добровольський Олександр Олександрович Теж 2195,07 Станіславчик
37. Жабоклицький Ярослав Казимірович Теж 422,65 Ввасилівка
38. Жабоклицький Едмунд Казимірович Теж 422,65 Ввасилівка
39. Здзиховський Фелікс Адамович Теж 2903,88 Черепашинці
40. Качановський Микола Йосипович Теж 635,51 Кордилівка
41. Кнотте Вацлав Вільгельмович Теж 167 Сідава
42. Кнотте Іван Вільгельмович Теж 167 Сідава
43. Красицький граф Іван Євстафієич Теж 400,6 Ворошилівка
44. Красицький граф Еразм Євстафієич Теж 400,6 Ворошилівка
45. Лехно-Васютинський Антон Людвикович Теж 646,41 Немиринці
46. Маквецький Михайло-Федір Георгійович Теж 445,06 Коханівка
47. Менцинський Михайло Михайлович Теж 535,6 Писарівка
48. Ольшевський Антон Адольфович Теж 407,34 Мончинці
49. Оскерко Рафаїл Іванович Теж 491,11 Глинськ
50. Подгорський Вітольд Цезарієвич Теж 201,88 Попівка
51 Позюмський Едуард Генріхович Теж 294,01 Махнівка
52. Пеньковський Казимир Людвигович Теж 426,06 Б.Острожок
53. Пеньковський Сигизмунд Людвигович Теж 399,03 Теж
54. Пеньковський Станіслав Людвигович Теж 416,01 Теж
55. Раковський Леон Олександрович Теж 627,76 Козинці
56. Рокицький Яків Августинович Теж 548,56 Олексіївка
57. Руссановський Артур Каетанович Теж 991,61 Будьки
58. Смульський Карл Станіславович Теж 453,63 Королівка
59. Старжа-Якубовський Едуард Карлович Теж 1598,31 Люлинці
60. Старжа-Якубовський Цеслав Северинович Теж 257,72 Шерієвка
61. Урбанський Антон Сигизмундович Теж 915,77 Рижавка
62. Холоневський граф Андрій Йосипович Теж 3572,08 м.Янів
63. Ярошинський Франц Йосипович Теж 3010,86 Гнівань і Селище
б)  На основі п.4 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу
1. Абрамов Потап Варфоломійович Рос. 3,47 Борсків
2. Абрамов Афанасій Михайлович Теж 5,53 Теж
3. Абрамов Микита Зіновєвич Теж 1 Теж
4. Абрамов Григорій Федорович Теж 5,84 Теж
5. Абрамов Зіновій Варфоломійович Теж 2,02 Теж
6. Абрамов Петро Федорович Теж 2,72 Теж
7. Адамович Онисим Йосипович Теж 3,51 Уладівка
8. Алексин Лаврентій Степанович Теж 21,06 Пеньківка
9. Александров Павло Миколайович Теж 53 Кудіївці
10. Андрієв Євстигній Онисимович Теж 2,88 Борсків
11. Андрієв Афанасій Боніфатійович Теж 4,75 Теж
12. Андрієв Іван Боніфатійович Теж 8,88 Теж
13. Антохов Архип Іванович Теж 9 Кудіївці
14. Антохов Гавриїл Іванович Теж 6 Теж
15. Артемчук Іван Савович Теж 86,67 Кропивна
16. Архипов Петро Сисоєвич Теж 0,05 Борсків
17. Архипов Кузьма Сисоєвич Теж 0,15 Теж
18. Архипов Іульян Іванович Теж 1,46 Теж
19. Астанцев Федів Наумович Теж 24,75 Павлівка
20. Афанасьєв Дорофей Гавриїлович Теж 15 Потоки
21. Афанасьєв Дементій Семенович Теж 15 Теж
22. Бакулин Клим Семенович Теж 2,29 Людавка
23. Бакулин Федот Єфремович Теж 1,42 Теж
24. Бакулин Фома Григорович Теж 0,77 Теж
25. Бакулин Яків Микитович Теж 2,67 Люлинці
26. Бакулин Кирило Семенович Теж 0,72 Людавка
27. Бакулин 1-й Іван Кипріянович Теж 2,12 Борсків
28. Бакулин Єгор Єфремович Теж 4 Людавка
29. Бакулин Трофим Єгорович Теж 1,14 Теж
30. Бакулин Панфіл Кирилович Теж 0,72 Теж
31. Бакулин Євтихій Кирилович Теж 0,72 Теж
32. Бакулин Лука Кирилович Теж 0,72 Теж
33. Бакулин Власій Мефодійович Теж 1,78 Теж
34. Бакулин Феоктист Григорович Теж 0,21 Борсків
35. Бакулин Федот Климович Теж 1,07 Людавка
36. Бакулин Іван Климович Теж 2,5 Борсків
37. Бакулин Іван Артемович Теж 0,38 Теж
38. Бакулин Логгін Пилипович Теж 3,74 Теж
39. Бакулин Павло Пилипович Теж 3,74 Теж
40. Бакулин Ігнатій Єфремович Теж 1,5 Людавка
41. Бакулин Іван Гаврилович Теж 1,91 Теж
42. Бакулин Сергій Филимонович Теж 1,14 Теж
43. Бакулин Клим Филимонович Теж 1,14 Теж
44. Бакулин Пантелеймон Якович Теж 2,27 Теж
45. Бакулин Іван Демидович Теж 2,57 Теж
46. Бакулин Філарет Іванович Теж 2,2 Борсків
47. Барановський Євфимій Антонович Теж 7 Новоселиця
48. Басюк Трофим Павлович Теж 9 Кудіївці
49. Березов Костянтин Лаврентійович Теж 6,29 Борсків
50. Березов Карпо Микитович Теж 0,78 Теж
51 Березов Прокопій Микитович Теж 0,3 Теж
52. Березов Іван Семенович Теж 0,02 Теж
53. Березов Яків Олександрович Теж 2,9 Теж
54. Березов Григорій Никифорович Теж 3,19 Теж
55. Березов Йосип Климович Теж 3,54 Теж
56. Березов Харитон Онисимович Теж 0,89 Теж
57. Березов Федір Климович Теж 1,48 Теж
58. Березов Дрефій Климович Теж 1,48 Теж
59. Березов Федір Васильович Рос. 5,72 Теж
60. Березов Фома Лаврентійович Теж 2,46 Теж
61. Березов Мартин Лаврентійович Теж 4,93 Теж
62. Березов Григорій Лаврентійович Теж 3,8 Теж
63. Березов Андрій Терентійович Теж 2,23 Теж
64. Березов Парфеній Терентійович Теж 0,02 Теж
65. Березов Лазар Семенович Теж 5,54 Теж
66. Березов Василь Сергійович Теж 7,5 Теж
67. Березов Максим Федорович Теж 1,39 Теж
68. Березов Іван Єгорович Теж 1,73 Теж
69. Березов Іван Григорович Теж 2,98 Теж
70. Березов Єлисей Павлович Теж 3 Теж
71. Березов Прокіп Микитович Теж 0,06 Теж
72. Березов Іов Микитович Теж 0,39 Теж
73. Березов Фома Федорович Теж 0,5 Теж
74. Березов Харитон Федорович Теж 1,29 Теж
75. Березов Ювеналій Федотович Теж 1,29 Теж
76. Березов Кіндрат Якович Теж 6,6 Теж
77. Березов Харитон Онисимович Теж 0,11 Теж
78. Березов Гавриїл Федорович Теж 1,39 Теж
79. Березов Іван Йосипович Теж 0,6 Теж
80. Березов Антон Йосипович Теж 0,6 Теж
81. Березов Іван Тихонович Теж 3,46 Теж
82. Березов Степан Павлович Теж 0,87 Теж
83. Березов (Маслов) Сергій Васильович Теж 0,02 Теж
84. Березов Петро Єгорович Теж 1,73 Теж
85. Березов Самсон Єгорович Теж 1,73 Теж
86. Березов Андрій Антонович Теж 5 Кудіївці
87. Бернасовський Афанасій Георгійович Теж 8 Медвеже Вушко
88. Беша Феодот Павлович Теж 9 Кудіївці
89. Беша Микита Павлович Теж 3 Теж
90. Бобров Антон Осипович Теж 0,09 Борсків
91. Бобров Іустин Сергійович Теж 1,76 Теж
92. Бобров Сергій Михайлович Теж 2,92 Теж
93. Бобров Арефа Васильович Теж 2,3 Теж
94. Бобров Семен Васильович Теж 2,78 Теж
95. Бобров Порфирій Савелійович Теж 0,06 Теж
96. Бобров-Кравцов Іуланій Андрійович Теж 6,17 Теж
97. Бобров Іван Ларіонович Теж 0,51 Теж
98. Богданов Артем Кононович Теж 2,07 Людавка
99. Богданов Євстафій Кононович Теж 2,08 Теж
100. Богданов Федір Григорович Теж 0,64 Борсків
101. Бородулин Тит Гордієвич Теж 2,14 Людавка
102. Бородулин Денис Гордієвич Теж 2,14 Теж
103. Братанич Никифор Семенович Теж 8,67 Зарванці
104. Братанич Артемій Никифоров Теж 8,95 Теж
105. Бруханов (Жупанов) Давид Андрійович Теж 1,06 Борсків
106. Бруханов (Жупанов) Олексій Андрійович Теж 1,06 Теж
107. Бруханов Йосип Панфілович Теж 1,05 Теж
108. Бруханов Киріяк Панфілович Теж 1,05 Теж
109. Бубела Олексій Павлович Теж 12,03 Вишенька
110. Бубела Степан Іванович Теж 21 Хомутинці
111. Буров Олександр Теж 4,66 Людавка
112. Буров Іван Терентійович Теж 2,76 Теж
113. Білоножка Михайло Мартиович Теж 6,36 Борсків
114. Білий Олексій Карпович Теж 9 Кудієвці
115. Василинич Климентій Іонович Теж 6 Олександрівка
116 Василинич Кіндрат Каленикович Теж 4 Теж
117 Величко Петро Максимович Теж 9 Теж
118 Власов Савелій Іванович Теж 0,69 Людавка
119 Власов Варфоломей Іванович Теж 0,7 Теж
120 Вусатюк Максим Карпович Теж 7 Олександрівка
121 Вусатюк Іван Васильович Теж 6 Теж
122 Вусатюк Микита Порфирович Теж 5 Теж
123 Гадасюк Іван Максимович Теж 4 Кудіївці
124 Гажук Роман Дмитрович Теж 7 Теж
125 Гайдамака Макарій Савнич Рос. 3 Теж
126 Галух (Малий) Іулан Степанович Теж 4 Теж
127 Галух (Малий) Євфимій Матвійович Теж 5 Теж
128 Галушка Михайло Микитов Теж 8,69 Дашківецька Слобідка
129 Галушка Іван Микитов Теж 8,3 Зарванці
130 Глазков Федір Тимофійович Теж 0,1 Борсків
131 Глухов Созоп Фомич Теж 1,63 Людавка
132 Глібов Яків Микитич Теж 3,2 Борсків
133 Глібов Яким Микитич Теж 2,2 Теж
134 Глібов Федір Якимов Теж 1 Теж
135 Глібов Матвій Микитич Теж 0,3 Теж
136 Глібов Варфоломій Йосипович Теж 6,74 Теж
137 Глібов Василій Михайлович Теж 3,52 Теж
138 Глібов Киріяк Онуфрієвич Теж 0,41 Теж
139 Глібов Тимофій Євдокимович Теж 1,7 Теж
140 Глібов Дій Йосипович Теж 4,2 Теж
141 Глібов Кузьма Якимович Теж 2 Теж
142 Глібов Семен Андрійович Теж 1,75 Теж
143 Глібов Пилип Андрієв Теж 0,37 Теж
144 Глібов Петро Варфоломійович Теж 0,12 Теж
145 Глібов Матвій Якимович Теж 0,37 Теж
146 Глібов Євстигній Варфоломійович Теж 0,03 Теж
147 Глібов Яким Тимофійович Теж 0,85 Теж
148 Глібов Сидір Тимофійович Теж 1,85 Теж
149 Гнидюк Маркіян Йосипович Теж 5,5 Новоселиця
150 Голованенко Захарій Космич Теж 6,18 Теж
151 Голованенко Трифон Іванович Теж 10,72 Теж
152 Гончарук Кіндрат Грогорович Теж 0,03 Хомутинці
153 Горкун Павло Емельянович Теж 21 Кропивна
154 Горкун Григорій Емельянович Теж 21 Теж
155 Горкун Василь Емельянович Теж 21 Теж
156 Горкун Антон Емельянович Теж 21 Теж
157 Грабовський Йосип Грогорович Теж 0,88 Погоріле
158 Грепачевський Антон Миколайович Теж 56,44 Медвеже Вушко
159 Грибенюк Іван Кузьмич Теж 8 Кудіївці
160 Гринаковський Матвій Іванович Теж 0,49 Демидівка
161 Гринюк Андрій Фодосійович Теж 5 Кудіївці
162 Грищенко Василь Степанович Теж 3,97 Кропивна
163 Гродецький Іван Іванович Теж 32 Дашківецька Слобідка
164 Гродецький Фома Вікторович Теж 2,5
165 Гродецький Лука Іванович Теж 7,1 Медвеже Вушко
166 Гуссаков Микола Арсенович Теж 120 Слобода Дашківецька
167 Дажук Лука Романович Теж 3 Кудіївці
168 Данильченко Тимофій Сергійович Теж 6,6 Новоселиця
169 Дзеба Лука Іванович Теж 0,89 Людавка
170 Добржанський Пилип Данилович Теж 0,39 Демидівка
171 Довбня Авксентій Матвійович Теж 113,27 Олександрівка
172 Довбня Федір Матвійович Теж 9,17 Пеньківка
173 Довбня Корній Матвійович Теж 54,86 Теж
174 Донцов Афанасій Федорович Теж 2,19 Людавка
175 Донцов Марк Іванович Теж 0,61 Теж
176 Донцов Яків Іванович Теж 1,15 Борсків
177 Донцов Йосип Іванович Теж 3,42 Людавка
178 Донцов Олексій Семенович Теж 2,8 Теж
179 Донцов Купріян Іванович Теж 0,05 Теж
180 Донцов Емельян Іванович Теж 2,05 Теж
181 Драгунов-Паршин Тимофій Ігнатович Теж 3 Кудіївці
182 Драчук Євфим Якович Теж 6 Олександрівка
183 Драчук Мирон Олександрович Теж 6 Теж
184 Дробаха Йосип Амвросійович Теж 5,94 Теж
185 Дробаха Петро Амвросійович Теж 8,76 Теж
186 Дьяков Кипріян Несторович Теж 8,76 Людавка
187 Дьяков Сидір Лазарович Теж 0,97 Теж
188 Дьяков Євфимій Йосипович Рос. 1,25 Борсків
189 Дьяков Кирило Титович Теж 4,75 Людавка
190 Дьяков Авраам Кирилович Теж 4 Теж
191 Дьяков Яків Кирилович Теж 6,01 Борсків
192 Дьяков Семен Йосипович Теж 2,52 Теж
193 Дьяков Єгор Йосипович Теж 0,68 Теж
194 Дьяков Олексій Григорович Теж 0,26 Шершняхи
195 Єлізаров Феодосій Сидоров Теж 1,58 Борсків
196 Єлізаров Йосип Феодосійович Теж 0,05 Теж
197 Єлізаров Онуфрій Петрович Теж 5,79 Теж
198 Єльворський Іван Іванович Теж 5,75 Новоселиця
199 Єндржієвський Олександр Вальтазарович Теж 2,41 Колібабинці
200 Єндржієвський Антон Діонісович Теж 2,42 Теж
201 Єсаульцев Антон Олексійович Теж 1,35 Борсків
202 Єсаульцев Лазар Якович Теж 3,15 Теж
203 Єсаульцев Ігнатій Фокич Теж 3,6 Теж
204 Єсаульцев Федір Якович Теж 3,08 Теж
205 Єсаульцев Василь Михайлович Теж 1,9 Теж
206 Єсаульцев Єрмолай Сидорович Теж 3,67 Теж
207 Єсаульцев Ізот Іванович Теж 3,21 Теж
208 Єсаульцев Карпо Олексійович Теж 1,56 Теж
209 Єсаульцев Григорій Феоктистович Теж 5,53 Теж
210 Єсаульцев Степан Андрійович Теж 6,06 Теж
211 Єсаульцев Панфіл Олександрович Теж 1,35 Теж
212 Єфимов Зіновій Пилипович Теж 5,48 Людавка
213 Желіховський Павло Михайлович Теж 1 В.Жмеринка
214 Жуковський Яків Федорович Теж 0,17 Теж
215 Жупанов Іван Васильович Теж 4 Борсків
216 Жупанов Сидір Кипріянович Теж 4,74 Теж
217 Жупанов Микита Васильович Теж 4,45 Теж
218 Жупанов Іван Іванович Теж 5,91 Теж
219 Жупанов Григорій Іванович Теж 4,35 Теж
220 Жупанов-Прусаков Михайло Філатович Теж 5,74 Теж
221 Жупанов Полікарп Кіприянович Теж 1,63 Теж
222 Жупанов Дій Іванович Теж 1,19 Теж
223 Жупанов Іван пилипович Теж 3,39 Теж
224 Жупанов Назар Пилипович Теж 4,76 Теж
225 Жупанов Микола Давидович Теж 0,33 Теж
226 Жупанов Михайло Северянович Теж 4,43 Теж
227 Жупанов-Москвичов Онисій Северянович Теж 2,01 Теж
228 Жупанов Федір Спиридонович Теж 1,87 Теж
229 Жупанов Іван Антонович Теж 3,76 Теж
230 Жупанов Євфим Антонович Теж 3,26 Теж
231 Жупанов Тимофій Євфимович Теж 1,91 Теж
232 Жупанов Назар Теж 1,54 Теж
233 Жупанов Іван Теж 1,54 Теж
234 Жупанов Савва Теж 3,13 Теж
235 Жупанов Тит Теж 1,54 Теж
236 Жупанов Федір Теж 1,54 Теж
237 Жупанов Мирон Никифорович Теж 3,12 Теж
238 Жупанов Феодот Михайлович Теж 0,24 Теж
239 Жупанов Кипріян Дмитрович Теж 0,3 Теж
240 Завроцький-Зарицький Василь Степанович Теж 9 Кудіївці
241 Загарій Павло Андрійович Теж 20,28 Пеньківка
242 Задачин Пахом Никонович Теж 0,07 Людавка
243 Задачин Панфіл Павлович Теж 15 Потоки
244 Задоянний Іван Андрійович Теж 8,05 Вишенька
245 Захаревич Леонтій Варламович Теж 81,96 Ступник
246 Зазуля Матвій Якович Теж 10,13 Вишенька
247 Іванов (Вареников) Афіноген Ісидорович Теж 0,43 Борків
248 Іванов Афіноген Іванович Теж 0,36 Теж
249 Іванов Фома Гавриїлович Теж 3,65 Людавка
250 Іванов Ісаак Теж 2,95 Борсків
251 Калеников Архип Кузьмич Рос. 0,29 Теж
252 Калеников Кіндрат Євтієвич Теж 0,37 Теж
253 Калеников Микола Петрович Теж 1,93 Теж
254 Калеников Феодосій Никифорович Теж 3,1 Теж
255 Калеников Аверіян Петрович Теж 1,93 Теж
256 Калеников Євфим Петрович Теж 4,5 Теж
257 Калеников Логін Кіндратович Теж 0,03 Теж
258 Качановський Іван Якимович Теж 4 Олександрівка
259 Качоровський Леонід Іванович Теж 74,19 Носківці
260 Ковальов Євсевій Мефодійович Теж 4,5 Людавка
261 Ковальов Яків Євдокимович Теж 1 Теж
262 Ковальов Євфим Євдокимович Теж 1 Теж
263 Ковальов Яким Іванович Теж 1,33 Теж
264 Ковальов Леонтій Онисимович Теж 1,31 Людавка
265 Ковальов Полікарп Мефодієвич Теж 0,05 Теж
266 Ковальов Петро Миколайович Теж 0,35 Борсків
267 Ковальов Іван Миколайович Теж 0,13 Теж
268 Ковальов Євдоким Ананієвич Теж 2,91 Людавка
269 Ковальов Петро Ананієвич Теж 4,22 Теж
270 Ковальов Яким Андрійович Теж 2,4 Теж
271 Ковальов Зіновій Афанасійович Теж 3,65 Лисянка
272 Ковальов Леонтій Афанасійович Теж 1,37 Теж
273 Ковальов Хризанф Арефович Теж 0,01 Теж
274 Ковальов Іван Андрійович Теж 0,62 Теж
275 Ковальов Даниїл Мойсейович Теж 1,91 Теж
276 Ковальов Сергій Мойсейович Теж 1,9 Теж
277 Ковальов Федів Мойсейович Теж 1,9 Теж
278 Ковальов Євфим Євдокимович Теж 1 Теж
279 Ковальов Кузьма Петрович Теж 5,58 Теж
280 Ковальов Євдоким Петрович Теж 5,58 Теж
281 Ковальов Єрофей Петрович Теж 0,91 Теж
282 Ковальов Євдоким Андрійович Теж 0,62 Теж
283 Ковальов Леонтій Афанасійович Теж 1,12 Теж
284 Ковальов Кирило Пименович Теж 1 Теж
285 Ковальов Кипріян Зіновєвич Теж 0,53 Людавка
286 Ковальов Іван Петрович Теж 1,09 Теж
287 Ковальов Онисій Петрович Теж 0,55 Теж
288 Ковальов Михайло Мефодійович Теж 0,67 Теж
289 Ковальов Євфимій 2-й Іванович Теж 0,86 Теж
290 Ковальов Євфим Іанович Теж 0,86 Теж
291 Ковальов Пимен Іванович Теж 0,76 Теж
292 Ковальов Ларіон Іванович Теж 2,89 Теж
293 Ковальчук Володивир Діонісович Теж 7 Кудіївці
294 Ковальчук Григорій Діонісович Теж 12 Теж
295 Ковбасюк Каленик Тихонович Теж 3 Теж
296 Ковбасюк Тихан Афанасійович Теж 7 Теж
297 Козелок Козловський Ілларіон Емельянович Теж 32,93 Павлівка
298 Козел Григорій Павлович Теж 5,4 Кропивна
299 Козел Андрій Емельянович Теж 0,5 Павлівка
300 Козел Афанасій Емельянович Теж 0,5 Теж
301 Козловський Авдій Олександрович Теж 98,45 Шкуринці
302 Козубський Дорофей Андрійович Теж 7 Кудіївці
303 Кокоруза Михайло Тарасович Теж 9 Теж
304 Комісаров Савелій Лукіянович Теж 3,56 Борсків
305 Кондратюк Василь Пилипович Теж 23,56 Коханівка
306 Коновал Трофим Іванович Теж 3 Кудіївці
307 Конотоп Іван Феофілактович Теж 3,96 Олександрівка
308 Коптелов Михайло Іустинович Теж 4,83 Медвеже Вушко
309 Копистинський Михайло Мартинович Теж 5,41 Писарівка
310 Королюб Олександр Матвійович Теж 0,49 Демидівка
311 Костишець Василь Васильович Теж 5,95 Новоселиця
312 Кравець Василь Маркович Теж 6 Кудіївці
313 Кравцов Олексій Терентійович Теж 2,99 Борсків
314 Кравцов-Калеников Сидір Євдокимович Теж 5,11 Теж
315 Кравцов Василь Микитович Теж 2,85 Теж
316 Кравцов Лика Микитович Теж 2,99 Теж
317 Кравцов Микита Олексійович Теж 0,2 Теж
318 Кравцов Антон Теж 0,2 Теж
319 Кравцов Трохим Іванович Теж 0,52 Теж
320 Кравцов Прокопій Єгорович Теж 0,45 Теж
321 Кравцов Єгорій Йосипович Теж 0,28 Теж
322 Кравцов Олександр Пилипович Теж 6,08 Теж
323 Кравцов Малахій Максимович Теж 2,11 Теж
324 Кравцов Федір Никифорович Теж 0,89 Теж
325 Кравцов Феопентій Панфілов Теж 8,11 Теж
326 Кравцов Трохим Самуїлович Теж 2,74 Теж
327 Кравцов Іван Самуїлович Теж 2,74 Теж
328 Кравцов Павло Самуїлович Теж 2,74 Теж
329 Кравцов Пилип Григорович Теж 2,35 Теж
330 Кравчук Сергій Петрович Теж 9,9 Кудіївці
331 Кравчук Фома Васильович Теж 9 Теж
332 Кравчук Василь Петрович Теж 9 Теж
333 Кравчук Тимофій Григорович Теж 7,05 Вишенька
334 Красиловський Федір Леонтійович Теж 5 Кудіївці
335 Красильников Трохим Васильович Теж 0,2 Борсків
336 Красильников Євлампій Васильович Теж 3,32 Теж
337 Кривонос Іван Дмитрович Теж 5,94 Олександрівка
338 Кривонос Антон Дмитрович Теж 4,96 Теж
339 Кривонос Антон Дмитрович Теж 4,96 Теж
340 Криворука Кузьма Фомич Теж 14,51 Теж
341 Криворука Михайло Кузьмич Теж 7,93 Теж
342 Крушинський Северин Каетанович Теж 0,65 Коханівка
343 Крижановський Венедикт Філіксович Теж 3,51 Уладівка
344 Крижановський Северіан Афанасійович Теж 2,6 Теж
345 Крижановський Митрофан Григорович Теж 0,58 Селище
346 Кузьмин Наум Семенович Теж 4,98 Медвеже Вушко
347 Кузьмин Зіновій Федорович Теж 14 Потоки
348 Кулик Григорій Ісаакович Теж 0,29 Вишенька
349 Куличенко Емельян Захарович Теж 7,83 Кропивна
350 Куличенко Михайло Емельянович Теж 5,47 Теж
351 Кульчицький Павло Онуфрієвич Теж 4 Теж
352 Кульчицький Василій Онуфрієвич Теж 4 Теж
353 Кульчицький Феодор Онуфрієвич Теж 4 Теж
354 Кульчицький Іван Іосифович Теж 0,68 Теж
355 Кульчицький Петро Іосифович Теж 0,68 Теж
356 Кульчицький Іполит Іосифович Теж 0,68 Теж
357 Кульчицький Роман Іосифович Теж 0,68 Теж
358 Кульчицький Леонтій Іосифович Теж 0,68 Теж
359 Кучер Андрій Григорович Теж 8 Кудіївці
360 Лагадовський Євфимій Аркадійович Теж 0,65 Пеньківка
361 Лєбєдєв Іван Мартинович Теж 2 Людава
362 Лєбєдєв Філарет Трохимович Теж 6,58 Борсків
363 Лєбєдєв Іларіон Микитич Теж 6,85 Лисянка
364 Лєбєдєв Гурій Афанасійович Теж 3,9 Людавка
365 Лєбєдєв Іуліан Костянтинович Теж 2,32 Людавка
366 Лєбєдєв Мартин Костянтинович Теж 3,73 Людавка
367 Лєбєдєв Степан Тихонович Теж 3 Теж
368 Лєбєдєв Яків Іванович Теж 3,49 Борсків
369 Лєбєдєв Никон Афанасійович Теж 1,94 Людавка
370 Лєбєдєв Євстратій Аристархович Теж 16,91 Теж
371 Лєбєдєв Сільвестр Іванович Теж 1,75 Теж
372 Лєбєдєв Панфіл Іванович Теж 1,93 Теж
373 Лєбєдєв Григорій Іванович Теж 1,92 Теж
374 Лєбєдєв Андрій Тихонович Теж 2,5 Теж
375 Лєбєдєв Петро Мартинович Теж 3,49 Теж
376 Лєбєдєв Іван Мартіянович Теж 1,92 Теж
377 Лєбєдєв Лаврентій Мартіянович Теж 2,47 Теж
378 Лєбєдєв Леонтій Онуфрієвич Теж 1,77 Теж
379 Лєбєдєв Лукіян Онуфрієвич Теж 1,77 Теж
380 Лєбєдєв Пилип Онуфрієвич Теж 1,77 Теж
381 Лєбєдєв Федір Самуїлович Теж 1,7 Теж
382 Лєбєдєв Тарас Самуїлович Теж 0,79 Теж
383 Лєбєдєв Прокіп Самуїлович Рос. 1,91 Теж
384 Лєбєдєв Пилип Микитович Теж 2,67 Теж
385 Лєбєдєв Яків Михайлович Теж 2,52 Теж
386 Лєбєдєв Тимофій Іванович Теж 0,75 Теж
387 Лєбєдєв-Єфремов Зіновій Пилипович Теж 2,96 Теж
388 Лєбєдєв Іван Костянтинович Теж 8,69 Теж
389 Лєбєдєв Міхей Євфремович Теж 0,46 Теж
390 Лєбєдєв Яків Євфремович Теж 0,46 Теж
391 Лєбєдєв Анфим Євдокимович Теж 1,46 Теж
392 Лєбєдєв Мартин Євстафієвич Теж 2 Лисянка
393 Лемешов Іосиф Полікарпович Теж 2,6 Людавка
394 Линдрик Михайло Антонович Теж 4 м.Станіславчик
395 Ловцов Григоорій Микитович Теж 1,86 Борсків
396 Ловцо Степан Григорович Теж 0,01 Теж
397 Ловцов Семен Григорович Теж 0,03 Теж
398 Ловинський Йосиф Іустинович Теж 15 В.Жмеринка
399 Лукянюк Антон Якович Теж 2,23 Коханівка
400 Лукіянов Іван Митрофанович Теж 3,37 Людавка
401 Лукіянов Автоном Митрофанович Теж 1 Теж
402 Луцик Микола Петрович Теж 1,65 Пеньківка
403 Лучинський Єлисей Іосифович Теж 6 Кудіївці
404 Люблінський Адам Валерянович Теж 9 Теж
405 Люти Ісидор Костянтинович Теж 12,78 Новоселиця
406 Мазуренко Конон Кіндратович Теж 8 Теж
407 Малиников Никифор Емельянович Теж 0,02 Борсків
408 Малиников Феодот Сергійович Теж 0,05 Теж
409 Малиников Сергій Іванович Теж 3,13 Теж
410 Малиников Спиридон Теж 0,03 Теж
411 Малиников Іван Титович Теж 0,1 Теж
412 Малиников Фома Іванович Теж 10,25 Теж
413 Малиников Архип Афанасійович Теж 0,38 Теж
414 Малиников-Калеников Архип Кузьмич Теж 0,69 Теж
415 Малиников Фаддій Тимофійович Теж 0,42 Теж
416 Малиников Фаддій Потапович Теж 2,82 Теж
417 Мартинов Назар Антонович Теж 0,22 Теж
418 Мартинов Фока Максимович Теж 1,67 Теж
419 Мартинов Аверіан Максимович Теж 1,68 Теж
420 Мартинов Сидір Леонович Теж 5,17 Теж
421 Мартинов Трифон Леонович Теж 6,07 Теж
422 Мартинов Максим Олександрович Теж 0,49 Теж
423 Мартинов Матвій Єрофійович Теж 1,33 Теж
424 Мартинов Ілля Іванович Теж 1,12 Теж
425 Мартинов Савва Онуфрійович Теж 0,5 Теж
426 Мартинов-Жупанов Кузьма Йосипович Теж 3,95 Теж
427 Мартинов Лазар Теж 0,52 Борсків
428 Мартинов Яким Теж 0,52 Теж
429 Мартинов Степан Кирилович Теж 2,67 Теж
430 Мартинов Кирило Йосипович Теж 4,34 Теж
431 Мартинов-Яблочников Азот Пилипович Теж 6,92 Теж
432 Мартинов Максим Кирикович Теж 0,64 Теж
433 Мартинов Онуфрій Йосипович Теж 5,56 Теж
434 Мартинов Пилип Антонович Теж 0,01 Теж
435 Мартинов Андрій Демянович Теж 5,53 Теж
436 Мартинов Авакум Андрійович Теж 0,3 Теж
437 Мартинов Артем Сергійович Теж 1,85 Теж
438 Мартинов Ксенофонт Вавилович Теж 0,25 Теж
439 Мартинов Арефа Вавилович Теж 0,25 Теж
440 Мартинов Михайло Вавилович Теж 0,25 Теж
441 Мартинов Петро Михайлович Теж 6,18 Теж
442 Масловський Федір Федорович Теж 6 Кудіївці
443 Маслов Адріан Кіндратович Теж 0,8 Борсків
444 Маслов Євстигній Кіндратович Теж 2,01 Теж
445 Маслов Хрисанф Єгорович Теж 5,82 Теж
446 Маслов Єремій Сільвестрович Теж 3,77 Теж
447 Маслов (він же Дяків)Іван Федорович Теж 5,49 Теж
448 Маслов Степан Іванович Теж 13,99 Теж
449 Маслов Никифір Якович Рос. 5,61 Теж
450 Маслов Петро Михайлович Теж 5,43 Теж
451 Маслов Олексій Михайлович Теж 0,05 Теж
452 Маслов Андрій Іванович Теж 1 Теж
453 Маслов Авксентій Лукич Теж 1,15 Теж
454 Маслов Микита Лукич Теж 1,15 Теж
455 Маслов Автоном Лукич Теж 1,15 Теж
456 Маслов Микола Власович Теж 0,28 Теж
457 Маслов Олексій Олександрович Теж 5,24 Теж
458 Маслов Онуфрій Власович Теж 0,28 Теж
459 Маслов Григорій Григорович Теж 1,36 Теж
460 Маслов Іван Іванович Теж 1,47 Теж
461 Маслов Самуїл Калістратович Теж 2,46 Теж
462 Маслов Агафен Кіндратович Теж 1,19 Теж
463 Маслов Петро Калістратович Теж 2,46 Теж
464 Маслов Мина Іванович Теж 4,62 Теж
465 Маслов Ананій Григорович Теж 1,36 Теж
466 Маслов Галактіон Іванович Теж 3,12 Теж
467 Маслов Євфим Григорович Теж 1,36 Теж
468 Матвієв Кіндрат Андрійович Теж 3,41 Теж
469 Матвієв Йосип Андрійович Теж 3,41 Теж
470 Матковський Андрій Михайлович Теж 8 Кудіївці
471 Матковський Панфіл Михайлович Теж 3 Теж
472 Мельник Вікор Карпович Теж 29,73 Дашківецька Слобода
473 Мельник Микита Демянович Теж 7,19 Новоселиця
474 Мельник Микола Демянович Теж 4,89 Теж
475 Мельник Семен Гавриїлович Теж 43 Хомутинці
476 Мойсеєв Ісай Архипович Теж 3,17 Борсків
477 Мойсеєв Іван Ісаїв Теж 0,17 Теж
478 Мойсеєв Степан Ісаїв Теж 0,5 Теж
479 Мойсеєв Яким Пилипович Теж 0,02 Теж
480 Мойсеєв-Березов Сергій Семенович Теж 1,21 Теж
481 Молчан Никифір Іосифович Теж 9 Олександрівка
482 Молчан Євфим Іосифович Теж 6 Теж
483 Моргун Зіновій Емельянович Теж 0,09 Людавка
484 Моргун Аристарх Олексійович Теж 3,37 Теж
485 Моргун Василь Семеенович Теж 5,59 Теж
486 Морозов Семен Тихонович Теж 1,8 Людавка
487 Морозов Фока Тихонович Теж 0,77 Теж
488 Москвичов Афанасій Євфремович Теж 2 Борсків
489 Москвичов Іван Іванович Теж 1,46 Теж
490 Москвичов 1-й Іван Тимофійович Теж 0,16 Теж
491 Москвичов 2-й Іван Тимофійович Теж 3,02 Теж
492 Москвичов Єлізар Іванович Теж 5,93 Теж
493 Москвичов Тимофій Єлізарович Теж 0,2 Теж
494 Москвичов Кирило Єлізарович Теж 0,03 Теж
495 Москвичов Калістрат Іванович Теж 0,29 Теж
496 Москвичов Яків Іванович Теж 0,29 Теж
497 Москвичов Пилип Іванович Теж 0,29 Теж
498 Москвичов Семен Леонович Теж 0,19 Теж
499 Москвичов Іван Якимович Теж 0,48 Теж
500 Москвичов Карпо Патрикійович Теж 1,4 Теж
501 Москвичов Йосип Іванович Теж 3,39 Теж
502 Москвичов Євтихій Іванович Теж 3,33 Теж
503 Москвичов Ілля Варфоломійович Теж 2,56 Теж
504 Москвичов Михайло Афанасійович Теж 2 Теж
505 Москвичов Терентій Іванович Теж 2,34 Теж
506 Москвичов Михайло Сидорович Теж 1,34 Теж
507 Москвичов Мина Іванович Теж 8,01 Теж
508 Москвичов Іван Васильович Теж 6,09 Теж
509 Москвичов Іван Олександрович Теж 3,17 Теж
510 Москвичов 1-й Феоктист Микитович Теж 3,72 Теж
511 Москвичов Міхей Леонтійович Теж 0,15 Теж
512 Москвичов Дій Іванович Теж 2,72 Теж
513 Москвичов Антон Онисимович Теж 0,73 Теж
514 Москвичов Борис Іванович Теж 0,45 Теж
515 Москвичов Міхей Іванович Рос. 0,45 Теж
516 Москвичов Єгор Афанасійович Теж 2 Теж
517 Москвичов Єлізар Якимович Теж 0,48 Теж
518 Москвичов Євфим Варфоломійович Теж 1,5 Теж
519 Москвичов Борис Леонтійович Теж 0,37 Теж
520 Москвичов Антон Іванович Теж 1,72 Теж
521 Москвичов Сергій Іванович Теж 3,34 Теж
522 Москвичов 2-й Феоктист Микитович Теж 3,72 Теж
523 Москвичов Пилип Кузьмич Теж 0,49 Теж
524 Мусієнко Петро Демянович Теж 1 Зарванці
525 Нестеров Кирило Титович Теж 7,76 Людавка
526 Нестерук Яків Гаврилович Теж 3 Кудіївці
527 Нефедов Іван Максимович Теж 1,61 Теж
528 Нефедов Єфим Федорович Теж 3,18 Теж
529 Нефедов Степан Федорович Теж 4,74 Теж
530 Нефедов-Прусаков Степан Максимович Теж 0,23 Теж
531 Нефедов-Прусаков Йосип Максимович Теж 3,26 Теж
532 Нефедов Андрій Степанович Теж 3,06 Теж
533 Нефедов Порфирій Назарійович Теж 2,99 Теж
534 Нефедов Яків Назарійович Теж 2,99 Теж
535 Нефедов Семен Кузьмич Теж 0,59 Теж
536 Нефедов Пилип Кузьмич Теж 0,34 Теж
537 Нефедов Варфоломій Лукич Теж 4,84 Теж
538 Нефедов Михайло Лукич Теж 4,84 Теж
539 Нефедов Андрій Ілліч Теж 6,7 Теж
540 Онопрієнко Самуїл Андрійович Теж 47,21 Кропивна
541 Опаченко Іван Михайлович Теж 6 Олександрівка
542 Остапенко Єфим Спиридонович Теж 7 Кудіївці
543 Ошовський Яків Андрійович Теж 4,31 Лозна
544 Павлов Марк Іванович Теж 0,83 Борсків
545 Паламарчук Матвій Галактіонович Теж 9 Кудіївці
546 Паламарчук Галактіон Михайлович Теж 9 Теж
547 Паршин Павло Ігнатович Теж 9 Теж
548 Педина Яким Грогорович Теж 90 Олександрівка
549 Печенюк Пилип Степанович Теж 3 Кудіївці
550 Печенюк Мина Пилипович Теж 7 Теж
551 Пирогов Володимир Миколайович Теж 7,4 Теж
552 Письменний Олексій Ананійович Теж 6 Теж
553 Плахотнюк Мирон Климентійович Теж 7 Теж
554 Плахотнюк Петро Климентійович Теж 3 Теж
555 Подолян Олексій Кіндратович Теж 7 Теж
556 Пожай-Миронюк Мефодій Іванович Теж 5 Олександрівка
557 Покришка Іван Федорович Теж 3 Кудіївці
558 Полубудкін Андрій Васильович Теж 5,03 Медвеже Вушко
559 Полубодкін Харитон Кирсанович Теж 2,48 Людавка
560 Полуботкін Філарет Савович Теж 1,31 Теж
561 Полубодкін Максим Іванович Теж 0,04 Теж
562 Полубодкін Арефа Петрович Теж 3,1 Борсків
563 Полубудкін Єфим Петрович Теж 3,1 Теж
564 Полубудкін Ілларіон Петрович Теж 3,1 Теж
565 Потапов Калістрат Григорович Теж 0,02 Теж
566 Праведний Максим Максимович Теж 0,35 Людавка
567 Праведний Іван Максимович Теж 2,12 Теж
568 Праведний Мартин Максимович Теж 0,35 Теж
569 Прибіга Іван Федотович Теж 5,53 Новоселиця
570 Присяжнюк Іван Іванович Теж 9 Кудіївці
571 Присяжнюк Фірс Трохимович Теж 9 Теж
572 Присяжнюк Яким Михайлович Теж 5,95 Коханівка
573 Прусаков Акиндин Йосипович Теж 0,09 Борсків
574 Пудов Іоаникій Фокич Теж 5,03 Людавка
575 Пудов Євдоким Семенович Теж 4,5 Теж
576 Пудов Клим Миронович Теж 2,78 Теж
577 Пудов Фома Максимович Теж 2,36 Теж
578 Пудов Лазар Максимович Теж 2,36 Теж
579 Ратов Влас Севастьянович Теж 1,56 Борсків
580 Ратов Петро Ігнатович Теж 3,87 Теж
581 Ратов Іван Іванович Теж 5,45 Теж
582 Ратов Федір Олексійович Теж 5,48 Теж
583 Ратов Лаврентій Германович Теж 11,84 Теж
584 Ратов Лаврентій Якович Теж 5,03 Теж
585 Ратов Сафрон Феоктистович Теж 5,85 Теж
586 Ратов Прокіп Сільвестрович Теж 5,52 Теж
587 Ратов Олімпій Михайлович Теж 2,27 Теж
588 Ратов Єфрем Олімпійович Теж 1,12 Теж
589 Ратов Архип Іванович Теж 0,28 Теж
590 Ратов Михайло Іванович Теж 0,28 Теж
591 Ратов Панфіл Іванович Теж 2,38 Теж
592 Ратов федір Теж 0,5 Теж
593 Ратов-Красильников Феодосій Олександрович Теж 2,35 Теж
594 Ратов Трохим Титович Теж 2,31 Теж
595 Ратов Никифір 1-й Ігнатович Теж 3,87 Теж
596 Ратов Никифір 2-й Ігнатович Теж 3,47 Теж
597 Ратов Ілларіон 1-й Теж 0,48 Теж
598 Ратов Ілларіон Іванович Теж 5,03 Теж
599 Ратов Іван Васильович Теж 5,92 Теж
600 Ратов Іван Євтихійович Теж 1,51 Теж
601 Ратов Ілларіон Панфілович Теж 0,32 Теж
602 Ратов Феодосій Васильович Теж 6,08 Теж
603 Ратов Асей Васильович Теж 3,86 Теж
604 Ратов Кипріян Васильович Теж 2 Теж
605 Ратушняк Михайло Корнійовичч Теж 3 Кудіївці
606 Ровинський Яків Григорович Теж 0,8 Павлівка
607 Ровинський Костянтин Григорович Теж 1,3 Теж
608 Ровинський Михайло Іванович Теж 9 Кудіївці
609 Россохацький Степан Іванович Теж 1,32 Борсків
610 Россохацький Федір Іванович Теж 1,32 Теж
611 Россохацький Єлізар Іванович Теж 2,09 Теж
612 Россохацький Яким Іванович Теж 1,32 Теж
613 Россохацький Емельян Іванович Теж 0,06 Теж
614 Россохацький Леонтій Іванович Теж 1,32 Теж
615 Рудаков Пантелеймон Пантелеймонович Теж 0,39 Теж
616 Рудаков Михайло Семенович Теж 0,19 Теж
617 Рудаков Панфіл Іванович Теж 0,1 Теж
618 Рудаков Яким Олексійович Теж 0,12 Теж
619 Рудаков Кирик Федорович Теж 3,06 Теж
620 Рудаков Трифон Федорович Теж 3,06 Теж
621 Рудаков Афанасій Іванович Теж 0,09 Теж
622 Рудаков Іван Іванович Теж 0,37 Теж
623 Рудаков Сергій Теж 0,73 Теж
624 Рудаков Антип Пилипович Теж 2,39 Теж
625 Рудаков Савелій Ілларіонович Теж 0,3 Теж
626 Рудаков Ілля Якович Теж 3,8 Теж
627 Рудаков Феодтот Михайлович Теж 0,55 Теж
628 Рудаков Прокопій Федорович Теж 3,48 Теж
629 Рудаков Логін Прокопович Теж 0,72 Теж
630 Рудаков Кипріян Олексійович Теж 0,38 Теж
631 Рудаков Михайло Семенович Теж 0,82 Теж
632 Рудаков Євфим Семенович Теж 0,03 Теж
633 Рудаков Терентій Єгорович Теж 0,08 Теж
634 Рудаков Іван Єгорович Теж 0,08 Теж
635 Рудаков василь Іванович Теж 0,02 Теж
636 Рудаков Йосип Іванович Теж 0,36 Теж
637 Руденко Василь Савич Теж 6 Кудіївці
638 Рудковський Леонтій Григорович Теж 30 Косаківка
639 Рудов Платон Євстафійович Теж 4 Людавка
640 Рудов Іван Іванович Теж 4,36 Теж
641 Рибак Яків Семенович Теж 6 Кудіївці
642 Римарев Мина Григорович Теж 2,62 Людавка
643 Саврасов Сафон Петрович Теж 0,01 Борсків
644 Сафронов Іван Якимович Теж 0,18 Теж
645 Сафронов  Степан Якимович Рос. 0,18 Теж
646 Сафронов Федір Сидорович Теж 0,98 Теж
647 Сафронов Степан Єгорович Теж 0,02 Теж
648 Сафронов Пимен Єгорович Теж 0,02 Теж
649 Сафронов Степан Сафронович Теж 3,26 Теж
650 Сафронов Пимен Сафронович Теж 3,26 Теж
651 Свинар-Бондар Пагел Тимофійович Теж 7 Кудіївці
652 Свинар-Бондар Семен Павлович Теж 3 Теж
653 Селезньов Дмитро Тихонович Теж 10 Потоки
654 Селезньов Іван Андрійович Теж 1,03 Теж
655 Семенов Кузьма Афанасійович Теж 0,21 Людавка
656 Семенов Гавриїл Кузьмович Теж 01.июл Теж
657 Сидоров Поліївкт Пилипович Теж 1,02 Теж
658 Сидоров Артем Пилипович Теж 2,02 Теж
659 Сизов Іван Степанович Теж 0,13 Теж
660 Сизов Степан Гавриїлович Теж 0,52 Теж
661 Сигнаєвський Севастьян Костянтинович Теж 137 Кобильня
662 Сирачов Ісидор Афіногенович Теж 4,41 Кудіївці
663 Ситников Гавриїл Леонтійович Теж 6 Теж
664 Ситников Євсей Пахомович Теж 0,04 Борсків
665 Скомаровський Олександр Іванович Теж 10 Ступник
666 Славинський Федір Демянович Теж 0,4 Рижавка
667 Сміщко Іван Григорович Теж 6,62 Новоселиця
668 Стебновський Іосиф Степанович Теж 8,93 Павлівка
669 Стелюк Іван Ігнатович Теж 6 Кудіївці
670 Стелюк Ігнатій Антонович Теж 9 Теж
671 Стелюк Андрій Ігнатович Теж 5 Теж
672 Стецкевич Федір Іульянович Теж 1,62 Пиків
673 Стоколяс Деонісій Платонович Теж 9 Кудіївці
674 Стрілецький Михайло Даниїлович Теж 8,7 Лозна
675 Сухин Тимофій Семенович Теж 1,21 Браїлів
676 Тарапута Іван Ілліч Теж 0,25 Махнівка
677 Таранюк Олексій Євфимович Теж 4 Олександрівка
678 Твердохліб Степан Федорович Теж 5 Потоки
679 Тепевич-Корніловський Павло Артемович Теж 69,81 Ступник
680 Торез Григорій Миколайович Теж 7 Кудіївці
681 Терешевський Захарій Андрійович Теж 0,3 Сутиски
682 Титов Єрмил Теж 0,33 Людавка
683 Тихонов Павло Григорович Теж 0,37 Демидівка
684 Ткач Трифон Калеников Теж 9,21 Новоселиця
685 Трохимов Архип Мартинович Теж 6,28 Борсків
686 Трохимов Григорій Архипович Теж 0,33 Теж
687 Трусюк Федір Григорович Теж 5 Олександрівка
688 Трус Іван Васильович Теж 3 Кудіївці
689 Усаневич Андрій Тарасович Теж 4,47 Жмеринка
690 Федоренко Кіндрат Антонович Теж 9 Теж
691 Федоренко Павло Антонович Теж 9 Теж
692 Федоренко Андрій Антонович Теж 9 Теж
693 Федоренко Антон Афанасійович Теж 6.,00 Теж
694 Федотов Порфирій Лазарович Теж 4,84 Борсків
695 Федотов Єрофей Лазарович Теж 4,84 Теж
696 Федотов Гавриїл Іванович Теж 5,06 Теж
697 Федотов Автоном Сільвестрович Теж 0,03 Теж
698 Федотов Василь Герасимович Теж 0,19 Теж
699 Федотов Василь Демидович Теж 0,63 Теж
700 Федотов Семен Теж 0,46 Теж
701 Федотов Олександр Іванович Теж 0,4 Теж
702 Федотов Сільвестр Іванович Теж 5,28 Теж
703 Федотов Фаддій Назарович Теж 1,84 Теж
704 Федотов Іван Якимович Теж 1,66 Теж
705 Федотов Григорій Якимович Теж 1,23 Теж
706 Федотов Артем Якимович Теж 1,36 Теж
707 Федотов Парфеній Федотович Теж 0,88 Людавка
708 Хархута Даниїл Якимович Рос. 45,54 Кобильня
709 Хархута Семен Якимович Теж 32,95 Теж
710 Харченко Матвій Федорович Теж 5,5 Новоселиця
711 Харченко Клим Пилипович Теж 4,91 Теж
712 Хмара Федір Якимович Теж 8 Кудіївці
713 Ходаков Яків Лаірентійович Теж 0,22 Борсків
714 Циркун Іван Теж 10,37 Коханівка
715 Циган-Коваль Іван Прокопович Теж 3 Кудіївці
716 Цимбал Володимир Ілліч Теж 14.00 Вишенька
717 Цинагнський Дмитро Миколайович Теж 1,12 Браїлів
718 Чебань Леонтій Яковлевич Теж 7 Кудіївці
719 Чебань Степан Леонтійович Теж 9 Теж
720 Чекурда Дмитро Фомич Теж 8,4 Зарванці
721 Чекурда Фома Даниїлович Теж 8,61 Теж
722 Череватов Тимофій Антонович Теж 0,75 Людавка
723 Череватов Василь Антонович Теж 2,86 Теж
724 Череватов Єлисей Платонович Теж 1,04 Теж
725 Чернолуцький Афіноген Іванович Теж 7,99 Медвеже Вушко
726 Чернолуцький Порфирій Леонтійович Теж 0,42 Борсків
727 Чернолуцький Іван Леонтійович Теж 0,25 Теж
728 Черпота Олексій Євстафійович Теж 42 Олександрівка
729 Чорний Авксентій Феодотович Теж 7,12 Ступник
730 Чорний Микола Феодотович Теж 3,15 Теж
731 Чорний Григорій Теж 8 Кудіївці
732 Чижевич Василь Антонович Теж 9,46 Борсків
733 Шабанов Михайло Семенович Теж 86,65 Зарванці
734 Шевченко Єлізар Васильович Теж 47,22 Кропивна
735 Шиденко Хрисанф Іванович Теж 9,78 Коли бабинці
736 Шлапаков Микола Семенович Теж 1,31 Людавка
737 Шлапаков Спиридон Мартинович Теж 7,23 Теж
738 Шлапаков Діонісій Мартинович Теж 1,57 Теж
739 Шлапаков Григорій Семенович Теж 1,73 Теж
740 Шлапаков Тарас Семенович Теж 0,46 Теж
741 Щуров-Щуровський Никифір Іванович Теж 9 Кудіївці
742 Юдин Нестор Павлович Теж 0,44 Людавка
743 Юдин Єлизарій Гавриїлович Теж 2,26 Теж
744 Юдин Аполлінарій Павлович Теж 0,44 Теж
745 Юдин Іван Карпович Теж 2,5 Теж
746 Юдин Семен Семенович Теж 2,33 Теж
747 Юдин Мирон Семенович Теж 2,11 Теж
748 Юдин Мина Васильович Теж 2,69 Теж
749 Юхниця Іван Арсенович Теж 7 Новоселиця
750 Юхниця-Яхниця Кирило Іванович Теж 6,29 Теж
751 Юцевич Ісаак Якимович Теж 5,01 м.Браїлів
752 Яблочников Костянтин Антизопович Теж 1,47 Борсків
753 Яблочников Порфирій Микитич Теж 1,88 Теж
754 Яблочников Фока Лаврентійович Теж 0,13 Теж
755 Яблочников Микита Лаврентійович Теж 0,13 Теж
756 Яблочников Іван Лаврентійович Теж 0,13 Теж
757 ЯблочниковАфанасій Олексійович Теж 3,14 Теж
758 Яблочников Макар Олексійович Теж 3,65 Теж
759 Яблочников-Малинников Фаддій Тимофійович Теж 1,96 Теж
760 Яблочников Семен Федотович Теж 3,81 Теж
761 Яблочников Парфеній Федотович Теж 3,81 Теж
762 Яблочников Семен Трохимович Теж 0,08 Теж
763 Яблочников Павло Іванович Теж 0,65 Теж
764 Яблочников Іван 1-й Порфирійович Теж 1,88 Теж
765 Яблочников Іван 2-й Порфирійович Теж 1,88 Теж
766 Яблочников Василь Порфирійович Теж 1,88 Теж
767 Яблочников Михайло Порфирійович Теж 1,88 Теж
768 Яблочников Євстратій Теж 2,2 Теж
769 Яблочников Харитон Андрійович Теж 1,47 Теж
770 Яблочников Каленик Пилипович Теж 0,75 Теж
771 Яблочников Тимофій Пилипович Теж 0,25 Теж
772 Яблочников Сидір Савелійович Теж 0,03 Теж
773 Яблочников Іван Никифорович Теж 2,59 Теж
774 Яблочников Фалагей Михайлович Теж 1,19 Теж
775 Яблочников Кипріян Авдійович Теж 2,74 Теж
776 Яблочников Полікарп Семенович Теж мар.13 Теж
777 Яблочников Яків Никифорович Теж 2,8 Теж
778 Яблочников Федір Іванович Теж 0,36 Теж
779 Яблочников Павло Іванович Теж 1,29 Теж
780 Яблочников Гавриїл Іванович Теж 5,98 Теж
781 Яблочников Кузьма Андрійович Теж 2,95 Теж
782 Яблочников Пилип Прохорович Теж 2,08 Теж
783 Яблочников Іван Павлович Теж 3,05 Теж
784 Янишевич Йосип Григорович Теж 0,3 Москалівна
785 Янишевич Антон Григорович Теж 0,2 Теж
786 Янковський Станіслав Васильлович Теж 0.49 Демидівка
787 Андрушкевич Піуст Михайлович Поляк 0,29 Кустівці
788 Блонський Іполит Петрович Теж 4,23 Витава
789 Блонський Віталій Петрович Теж 2,54 Теж
790 Блонський Генріх Петрович Теж 2,05 Теж
791 Блонський Лаврентій Петрович Теж 2,04 Теж
792 БлонськийПетро Петрович Теж 2,05 Теж
793 Бордзехівський Вікентій Тимофійович Теж 0,4 Павлівка
794 Братковський Каспер Петрович Теж 40,15 Теж
795 Братковський Казимир Касперович Теж 43,14 Теж
796 Братковський Едмунд Флоріанович Теж 45,46 Теж
797 Бржосневський Мирослав Броніславович Теж 2,2 Яку шинці
798 Бушинський Антон Степанович Теж 3,1 Цвіжин
799 Бушинський Петро Матвійович Теж 1,91 Теж
800 Бушинський Домінік Францевич Теж 0,48 Теж
801 Бушинський Павло Францевич Теж 0,48 Теж
802 Бушинський Людвиг Францевич Теж 0,48 Теж
803 Бушинський Іван Францевич Теж 0,48 Теж
804 Бушинський Вікентій Геронімович Теж 0,5 Витава
805 Бушинський Франц Петрович Теж 1,54 Теж
806 Бушинський Микола Петрович Теж 1,5 Теж
807 Бушинський Петро Михайлович Теж 1,17 Теж
808 Бушинський Іосиф Петрович Теж 0,5 Теж
809 Бушинський Степан Венедиктович Теж 2 Теж
810 Бушинський Леонард Томашевич Теж 0,75 Теж
811 Биковський Степан Якович Теж 1,55 Теж
812 Биковський Іван Якович Теж 1,55 Теж
813 Биковський Юліан Якович Теж 2,04 Теж
814 БиковськийПавло Якович Теж 1,54 Теж
815 Биковський Ноберт Якович Теж 1,54 Теж
816 Біговщич Франц Антонович Теж 1,76 Теж
817 Вержховський Франц-Ксаверій Іванович Теж 4,19 Черепа шинці
818 Войціхов Антон Романович Теж 6 Новоселиця
819 Виговський Антон Станіславович Теж 2,51 Уладівка
820 Виговський Іван Гавриїлович Теж 2,51 Теж
821 Виговський Казимир Гавриїлович Теж 2,51 Теж
822 Гажицький  Олександр Адамович Теж 2,49 Витава
823 Гажицький  Каетан Каетанович Теж 0,42 Теж
824 Гажицький  Іосиф Каетанович Теж 0,29 Теж
825 Гажицький  Іван Каетанович Теж 0,62 Теж
826 Гажицький  Роман Іосифович Теж 1 Теж
827 Гажицький  Франц Каетанович Теж 0,42 Теж
828 Гловацький Тимофій Карлович Теж 1,41 Теж
829 Гловацький Вацлав Карлович Теж 1,41 Теж
830 Голендзовський Антон Вікентійович Теж 0,65 Шепіївка
831 Гродецький Фома Іванович Поляк 1,24 Ксаверівка
832 Гродецький Іосиф Іванович Теж 1,24 Теж
833 Гродецький Микола Якович Теж 0,47 Теж
834 Гродецький Василій Станіславович Теж 0,94 Теж
835 Дембовський Іван Людвигович Теж 0,2 Павлівка
836 Де-Морли Чернець-Сигізмунд Теж 32,36 Кудіївці
837 Дембовський Іван Якович Теж 0,75 Витава
838 Домашевський Станіслав Іванович Теж 0,55 Сутиски
839 Домбовський Іван Іосифович Теж 1,1 м.Пиків
840 Домбровський Франц Адамович Теж 0,19 м.Новий Пиків
841 Домбровський Іван Адамович Теж 0,19 Теж
842 Дрогушевський Іван Францович Теж 2,87 Витава
843 Душевськмй Марян Францевич Теж 2,07 Журавка
844 Жураковський Геронім Йосипович Теж 0,24 м.Браїлів
845 Загорський Северин Северіанович Теж 0,67 Тарабанівка
846 Загорський Сильвестр Северіанович Теж 0.27 Теж
847 Загорський Іван Северіанович Теж 0,27 Теж
848 Загорський Іосиф Северіанович Теж 0,27 Теж
849 Загорський Станіслав Іванович Теж 1,06 Теж
850 Запольський Іосиф Ксаверович Теж 95,07 Коханівка
851 Зимбовський  Вікентій Іосифович Теж 2 Витава
852 Зимбовський  Деонисій Іванович Теж 2 Теж
853 Зимбовський  Іван Якович Теж 0,25 Теж
854 Зимбовський  Антон Вікентійович Теж 0,25 Теж
855 Зиньковський Іосиф Лаврентійович Теж 4,82 Погорілля
856 Зиньковський Фелікс Лаврентійович Теж 4,81 Теж
857 Злотницький Тембурій Іосифович Теж 0,82 Витава
858 Злотницький Едуард Іосифович Теж 0,66 Теж
859 Злотницький Леонтій Іосифович Теж 0,66 Теж
860 Знамеровський Адам Ігнатович Теж 0,54 Теж
861 Знамеровський Каетан Ігнатович Теж 2,01 Теж
862 Знамеровський Генріх Францевич Теж 0,25 Теж
863 Зубицький Пилип Іосифович Теж 1,7 Теж
864 Зубицький Броніслав Іванович Теж 0,7 Теж
865 Кардон Іван Карпович Теж 1,25
866 Ковальський Казимир Тимофійович Теж 4,46 Погоріла
867 Ковальський Віктор Тимофійович Теж 4,3 Теж
868 Кондзич Ігнатій Лаврентійович Теж 6 Павлівка
869 Кондзич Леонард Лаврентійович Теж 4,51 Теж
870 Корчевський Вацлав Гаврилович Теж 2,59 Теж
871 Корчевський Григорій-Віталис Гаврилович Теж 4,33 Теж
872 Косинський Петро Францович Теж 0,51 Сутиски
873 Косинський Карл Феліксович Теж 0,51 Теж
874 Косинський Семен Іванович Теж 0,51 Теж
875 Косинський Захарій Петрович Теж 4 Теж
876 Косинський Фелікс Петрович Теж 4 Теж
877 Красницький Владислав Ігнатович Теж 29 Хомутинці
878 Кримковський Домінік Казимирович Теж 5,87 Новоселиця
879 Кульчицький Віктор Андрійович Теж 1 Витава
880 Левицький Яків Петрович Теж 2,36
881 Левицький Олександр Якович Теж 2,74
882 Лоєвський Іван Мартинович Теж 5,28
883 Лоєвський Марян Феліксович Теж 5,57
884 Лоєвський Карл Мартинович Теж 9,97
885 Лоєвський Карл Іосифович Теж 1,5
886 Ліба Едуард Антонович Теж 17,19 Новоселиця
887 Ляхович Іван Олександрович Теж 3 Витава
888 Маленевський  Даниїл Вікентійович Теж 4,54 Лозня
889 Маленевський   Фауст Францович Теж 3,65 Острожок
890 Маленевський  Іосиф Станіславович Теж 7,32 Теж
891 Маліновський Антон Рафаїлович Теж 4,42 Лозна
892 Малицький Іван Павлович Поляк 1 Витава
893 Малишевський Іван Геронімович Теж 4,45 Майдан-Бобр.
894 Милецький Альбін Людвигович Теж 4,81 Теж
895 Михальський Фома Львович Теж 0,34 Уладівка
896 Мисінський Іполит Іванович Теж 0,6 Витава
897 Мисіцький Тимофій Антонович Теж 0,73 Теж
898 Мисіцький Віктор Іполітович Теж 0,12 Теж
899 Мисіцький Пзебій Леонтійович Теж 2,27 Теж
900 Мисіцький Марян Петрович Теж 0,84 Теж
901 Мисіцький Іван Антонович Теж 1,35 Теж
902 Неліпович  Адам Людвигович Теж 7,54 Погоріла
903 Неліпович  Яків Георгійович Теж 0,11 Клитенка
904 Неліпович  Роман Георгійович Теж 0,11 Теж
905 Новицький Станіслав Ілліч Теж 0,5 Демидівка
906 Носальський  Павло Гавриїлович Теж 8,15 Витава
907 Носальський  Роман Павлович Теж 0,25 Теж
908 Носальський  Іосиф Григорович Теж 2,85 Теж
909 Носальський  Северин Миколайович Теж 1,91 Теж
910 Носальський  Гелярій Петрович Теж 0,5 Теж
911 Носальський  Едуард Петрович Теж 2,65 Теж
912 Носальський  Бернард Петрович Теж 1,25 Теж
913 Носальський  Целестин Петрович Теж 2 Теж
914 Носальський  Андрій Іванович Теж 1,25 Теж
915 Носальський  Леонард Іванович Теж 0.40 Теж
916 Носальський  Гелярій Іванович Теж 1,55 Теж
917 Носальський  Вікентій Іванович Теж 1,3 Теж
918 Носальський  Іосиф Іванович Теж 1,3 Теж
919 Обиртинський Іван Вікентійович Теж 9 Кудіївці
920 Обиртинський Станіслав Іванович Теж 9 Теж
921 Окульський Павло Михайлович Теж 3,56 Витава
922 Окульський Іван Михайлович Теж 1,7 Теж
923 Олевинський Деонисій Якович Теж 2,43 Журавка
924 Олевинський Базилій Дженджемович Теж 0,17 Теж
925 Піотровський Ігнатій Домінікович Теж 0,34 Кліщева
926 Піотровський Іван Матвійрвич Теж 0,25 Теж
927 Піотровський Ігнатій Октавіанович Теж 1,03 Теж
928 Піотровський Ігнатій Матвійович Теж 0,13 Теж
929 Погорський Марян Филиціанович Теж 6,36 Новоселиця
930 Подвинський Іосиф Порфирійович Теж 0,33 м.Н.Пиків
931 Подгурський Іван Йосипович Теж 0,47 Грижинці
932 Подгурський Іван Мартинович Теж 0,47 Теж
933 Протасевич Франц Титович Теж 5,25 Витава
934 Протасевич Октавій Іосифович Теж 5,25 Теж
935 Протасевич Марян Йосипович Теж 5,25 Теж
936 Прушинський Венцеслав Аполінарійович Теж 4,66 Теж
937 Прушинський Іосиф Аполінарійович Теж 4,65 Теж
938 Прушинський Броніслав Аполінарійович Теж 4,45 Теж
939 Прушинський Іосиф Іванович Теж 13,97 Теж
940 Прушинський Адам Вікентійович Теж 6,24 Теж
941 Прушинський Іосиф Вікентійович Теж 6,45 Теж
942 Прушинський Василь Фомич Теж 4,66 Теж
943 Прушинський Степан Фомич Теж 4,66 Теж
944 Прушинський  Франц Фомич Теж 4,65 Теж
945 Прушинський Аплрей Миколайович Теж 0,73 Теж
946 Прушинський Іосиф Миколайович Теж 0,73 Теж
947 Прушинський Бернард Миколайович Теж 0,73 Теж
948 Прушинський Іван Миколайович Теж 0,73 Теж
949 Пшедзіцкий Валеріан Августинович Теж 6,98 Теж
950 Пшездзіцкий Цезарій Августинович Теж 6,98 Теж
951 Пясецький Петро Гілярович Теж 16 Хомутинці
952 Пясецький-Петровський Іван Антонович Теж 5,32 Пеньківка
953 Пясецький Шимон Гілярович Теж 45 Мончинці
954 Радзиховський Тимофій Каспрович Теж 0.50 Витава
955 Радзиховський Вікентій Каспрович Теж 0,34 Теж
956 Радзиховський Петро Каспрович Поляк 0,33 Теж
957 Радзиховський Іосиф Каспрович Теж 0,33 Теж
958 Радзиховський Іосиф Тимофійович Теж 5,13 Теж
959 Радзиховський Даниїл Іосифович Теж 0,33 Теж
960 Радзиховський Тимофій Іосифович Теж 0,33 Теж
961 Радзиховський Сильвестр Іосифович Теж 0,33 Теж
962 Радзиховський Антон Іосифович Теж 0,33 Теж
963 Ралинський Валентин Миколайович Теж 0,87 Лозна
964 Ровинський Іван Каспрович Теж 1,5 Витава
965 Ровинський Кароль Антонович Теж 1 Теж
966 Ровинський Лукіян Костянтинович Теж 1,01 Теж
967 Ровинський Рудольф Антонович Теж 1 Теж
968 Ровинський Франц Антонович Теж 1 Теж
969 Ростоцький Корнелій Адольфович Теж 2,12 м.С.Пиків
970 Ростоцький Станіслав Адольфович Теж 2,12 Теж
971 Ростоцький Євстафій Адольфович Теж 2,12 Теж
972 Ростоцький Цезарій Адольфович Теж 2,12 Теж
973 Ружицький Валерян Северинович Теж 3,33 Витава
974 Ружицький Антон Северинович Теж 3,33 Теж
975 Ружицький Степан Антонович Теж 4,34 Теж
976 Ружицький Брумон Миколайович Теж 5,46 Теж
977 Ружицький Фауст Якович Теж 30 Хомутівці
978 Савицький Іван Михайлович Теж 0,4 Слобода Янова
979 Скоцовський Вікентій Францевич Теж 4,4 Журавне
980 Скршешевський Адах Степанович Теж 0,76 Тарабанівка
981 Славинський Василь Іосифович Теж 2,5 Новоселиця
982 Славинський Ян Іосифович Теж 2,5 Теж
983 Славинський Іоаким Іванович Теж 5 Теж
984 Старчевський Петро Казимирович Теж 1,05 Витава
985 Старчевський Кипріян Казимирович Теж 2,53 Теж
986 Старчевський Іван Андрійович Теж 1,95 Лозна
987 Страшевський Василь Августинович Теж 2,36 Теж
988 Страшевський Ігнатій Іванович Теж 3,66 Теж
989 Страшенський Ігнатій Іванович Теж 4,48 Теж
990 Стрільбицький Рафаїл Карлович Теж 2,28 Витава
991 Стрільбицький Юліан Михайлович Теж 1,27 Теж
992 Тарнавський Кароль Гриціанович Теж 4,35 Теж
993 Тржегалинський Роман Рафаїлович Теж 4,98 м.С.Пиків
994 Тройницький Генрік Северинович Теж 4,5 Витава
995 Тройницький Шимон Юліанович Теж 2,29 Теж
996 Тройницький Микола Данилович Теж 0,54 Теж
997 Тройницький Андріан Даниїлович Теж 0,54 Теж
998 Тройницький Даниїл Ваврфоломійович Теж 7 Теж
999 Туржанський Каетан Іосифович Теж 2,06 Теж
1000 Туржанський Цезар Никодимович Теж 2,05 Теж
1001 Туржанський Іван Петрович Теж 1,15 Теж
1002 Туржанський  Іосиф Петрович Теж 1,15 Теж
1003 Туржанський Калікст Петрович Теж 0,17 Теж
1004 Тичинський Іван Войціхович Теж 9 Кудіївці
1005 Тичинський Леопольд Іванович Теж 9 Теж
1006 Тичинський Іоси ф Іванович Теж 9 Теж
1007 Урбанський Іван Сигізмундович Теж 4,98 Рижавка
1008 Уханський Захарій Іванович Теж 1,4 Витава
1009 Уханський Терентій Федорович Теж 1,08 Теж
1010 Уханський Григорій Васильович Теж 0,37 Теж
1011 Уханський Іосиф Іванович Теж 1,47 Теж
1012 Уханський Франц Лукіянович Теж 1,2 Теж
1013 Уханський Вікентій Лукіянович Теж 0,31 Теж
1014 Уханський Карл Лукіянович Теж 0,46 Теж
1015 Уханський Іван Лукіянович Теж 0,15 Теж
1006 Ходник Адольф Іванович Теж 6,4 Новоселиця
1007 Ходницький Іван Лукіянович Теж 7,41 Теж
1018 Череповський Адам Іванович Теж 4 Витава
1019 Шиманський Іосиф Федорович Теж 0,92 Павлівка
1020 Шиманський Павло Федорович Теж 0,92 Теж
1021 Шиманський Іван 1-й Федорович Теж 9,47 Теж
1022 Шиманський Іван 2-1 Федорович Теж 4,79 Теж
1023 Яворський Іван Іосифович Теж 0,09 Клище
1024 Яворський Леонтій Казимирович Теж 2,39 Витава
1025 Яворський Казимир Казимирович Теж 4,62 Теж
1026 Яворський Фелікс Казимирович Теж 2,3 Теж
1027 Яворський Вільгельм Михайлович Теж 90 Забуж
1028 Ягодзинський Іван Васильович Теж 1,03 Витава
1029 Якубовський Вікентій Тимофійович Теж 1,17 Журавне
1030 Якубовський Станіслав Тимофійович Теж 1,17 Теж
1031 Янковський Леонтій Йосипович Теж 10,12 Погоріле
1032 Ясинський Сигизмунд Августинович Теж 125,33 Кайда…(?)
На основі п.5 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу
Православне духовенство
1. Акаловський Крескент Лукич 68.22 Лозна
2. Антоновський Олександр Олексійович 53,01 Слобода Носківецька
3. Баришевський Федір Северянович 41,76 Голики
4. Беневський Іоан Стефанович 89,95 Сокиринці і Старі Хутори
5. Богданович Платон Даниїлович 107,25 Гавришівка
6. Боржковський Василь Васильович 93,04 м.Нов.Пиків
7. Боржковський Василь Григорович 106,77 м.Мізяків
8. Бохневич Іоан Гавриїлович 50 Лемешівка
9. Бутник Іоан Іоанович 43,93 Майдан-Супруновський
10. Варениця Іван Петрович 42,19 Слобода Сутиська
11. Василевський Василь Антонович 36,91 Байківка
12. Василевський Євменій Михайлович 46,12 Будьки
13. Вильчинський Деонисій Лукич 47,79 Хижинці
14. Вильчинський Лука Тимофійович 94,9 Сосонка
15. Волинецький Сергій Михайлович 40,6 Рижавка
16. Волошановський Веніамін Іоанович 50,18 Широка Гребля
17. Воскобойников Володимир Матвійович 49,28 Крушлинці
18. Гадзинський Євгеній Гавриїлович 59,3 м.Янів
19. Гадзяцький Костянтин Олександрович 47,13 В.Жмеринка
20. Гандзюк Іоан Григорович 66,45 Слобода Сутиська
21. Глуговський Іоан Матвійович 75,26 Глинськ
22. Губаржевський Іоан Венедиктович 77,13 Писарівна
23. Гудзовський Мартин Петрович 33 Василівка
24. Добранський Михайло 40,03 Кудіївці
25. Диткевич Пимен Іустинович 62,13 Вишенька
26. Єзерницький Микола 54,6 Лисіївка
27. Желіховський Михайло Васильович 47,24 Кривошиїнці
28. Зимбровський Хрисаф Іванович 39,76 Супрунова
29. Зіневич Костянтин Петрович 35 Гуменне
30. Івфимовський Іоан Петрович 38,81 м.Калинівка
31. Клопотовський Мефодій Даниїлович 92,8 м.Тиврів
32. Ковердинський Григорій Васильович 39,43 Пятничани
33. Кодоколович Леконтій Онисимович 60,02 Стадниця
34. Козловський Олександр Миколайович 68,39 Селище
35. Козловський Дмитро Антонович 54,07 Ільківка
36. Колаковський Олександр Тимофійович 42,75 Бобрик
37. Комарницький Степан Васильович ? М.Кутищі
38. Комашко Василь Васильович 112,5 Рогинці
39. Конотоп Лука Васильович 106,11 Миколаївка і Уладівка
40. Короп ачинський Арсеній Іульянович 72,85 Міз.Хутори
41. Коцюбинський Олександр Іполітович 57,04 М.Крушлинці
42. Креминський Авксентій Кирилович 50,16 Якушинці
43. Кулицький Михайло Андрійович 77,45 Кліщево
44. Лапинський  Олександр Григорович 59,92 Сьомаки
45. Лашков Феодот Георгійович 54,46 Журавка
46. Левандовський Микола Євгенійович 41,49 Лисянка
47. Левандовський Євгеній Іоанович 91,42 Щереметка
48. Левицький Григорій Петрович 55,2 Клатенка
49. Лозаревич Віктор Володимирович 62 Немиринці
50. Лотоцький Полікарп Семенович 35,58 Шершні
51 Лужинський Пантелеймон Андрійович 43 Мончинці
52. Лювипецький Петро Євфимович 40,83 Людавка
53. Лясковський Семен Феодотович 102,64 Косаківка і Сиваківці
54. Ляхомський Василій Феодосійович 44,82 М.Жмеринка
55. Малишевський Феодот Михайлович 38 Радівка
56. Манжуловський Андрій Васильович 54,16 Шкуринці
57. Маньковський Іустин Филимонович 39,59 м.Тиврів
58. Мельницький Антон Євфимійович 54,64 Слобода Янівська
59. Мельницький Григорій Антонович 51,11 Ступник
60. Миськевич Феофіл Григорович 32 Нападівка
61. Млотовський Артем Іванович 38,05 Коханівка
62. Ольшевський Федір Васильович 49 Шепіївка
63. Піснічевський Онуфрій Ігнатович 76 Цвіжин і Янків
64. Попіль Лавр Степанович 58,9 м.Стрижавка
65. Прокопович Орест Федорович 54,89 Лелеки
66. Ралзієвський Олександр Миколайович 53,21 Медвідка
67. Радзієвський Михайло Федорович 48,73 Люлинці
68. Речпер Єлізарій Павлович 105,15 Махнівка
69. Рожанковський Олександр Іуліанович 45,79 Демидівка
70. Рудич Калиник Несторович 46,27 м.Стара Вінниця
71. Савкевич Олександр Феофілович 47,74 м.Станіславчик
72. Свінцицький Іустин Федорович 36 Сальник
73. Свидзинський Захарій Авксентійович 59,86 Черлинків
74. Селезньов Михайло Михайлович 35,48 Сідава
75. Сендерко Макарій Іванович 49,99 Носківці
76. Синькевич Василій Федорович 56,82 Гулівці
77. Синьковський Євменій Іванович 54,1 Лаврівка
78. Смолянський Федір Михайлович 75,93 Медвеже Вушко
79. Співачевський Єлисей Євфимович 44,04 Могилівка
80. Співачевський Василь Васильович 122,3 В.Острожок
81. Співачевський Євгеній Єлисейович 52,6 Ярошівка
82. Станкевич Пилип Євфимович 37,96 Бохоники
83. Степанковський Яків Степанович 61,01 м.Пиків
84. Стрільчевський Сергій Іоанович 58,93 Кордилівка
85. Стиранкевич Григорій Гавриїлович 60,55 Жигалівка
86. Судилковський Лука Потапович 163,34 м.Браїлів і Москалівка
87. Судилковський Антоній Іакович 36,09 Козинці
88. Танасієнко Стефон Григорович 57,84 Порпурівці
89. Танашевич Василь СІльвестрович 48,3 Майдан Юзвинський
90. Танашевич Євгеній Васильович 54 Слобода Кустовецька
91. Тарнавський Євгеній Васильович 46,45 Черепа шинці
92. Тарнавський Петро 58,04 Слобода Стрижавська
93. Татомир Євгеній Никифорович 45 Ворощилівка
94. Теравський Володимир Якович 44,78 Новоселиця
95. Теравський Карпо Степанович 61,48 Потоки
96. Трембовецький Антон Іустинович 60,57 Потоки
97. Трублаєвич Євгеній Іоанович 39,94 Зарванці
98. Трублаєвич Флор Іоанович 33,35 Кропивна
99. Турчинський Арсеній Васильович 38,79 Лука-Мелешківська
100. Хилитинський Лука Сиепанович 77,21 Дзялів
101. Хотовицький Михайло Григорович 71,85 Коли бабинці
102. Цапукевич Володимир Лукич 51,73 Павлівка
103. Чепурковський Ніл Васильович 70,01 Гущинці
104. Шакуцевич Сергій Віталійович 81,21 Кустівці
105. Шатковський Іуліан Якович 35,31 Педьки
106. Шведовський Фауст Іванович 45,56 Заливанщина
107. Яворський Олександр Георгійович 47,95 м.Вінниця
108. Янович Іоан Петрович 39 Хутори Кривошиїнські
109. Яновський Володимир Миколайович 50,77 м.Станіславчик
110. Ятвинський Євгеній Феофілович 100,68 м.Юзвин
Римсько-католицьке духовенство
111. Буяльський Антон-Роман Іванович-Феліксович 1,15 м.Янів
112. Гутовський Альбін Олександрович 8 м.Станіславчик
113. Пташинський Владислав Вікентійович 14 пос.Гнівань
114. Радлинський Станіслав Антонович 48 м.Вінниця
115. Сервинья Антон Михайлович 39 м.Пиків
116 Шнарбаховський Фелікс Миколайович 2 м.Браїлів

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][:][:ru][et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.92″ background_layout=”light”]

Структура документу:

 1. Про систему виборів в Державну думу
 2. Частина списку – перший з’їзд міських виборців (розміщена на окремій сторінці) 
 3. Частина списку – другий з’їзд міських виборців, розміщена з посиланнями на окремі сторінки, відповідно алфавітного порядку
 4. Таблиця з розширеним списком

Про систему виборів в Державну думу

Система виборів в Державну Думу Російської Імперії 1912 року ґрунтувалась на «Положенні про вибори в Державну Думу від 3 червня 1907 року», яке було прийняте після розпуску ІІ Думи. Положення сприймали як антидемократичне, оскільки щойно прийнятий виборчий закон збільшував кількість виборців від землевласницької курії (так офіційно називались списки виборців), заможних міщан, скорочував від селянської, особливо зменшував виборчі права робітників, суттєво врізав представництво деяких окраїн імперії. Все це посилило непропорційність у виборчій системі. До виборчих списків також не входили особи жіночої статі, особи, молодші 25 років, особи, які навчались в навчальних закладах, військові чини армії і флоту, які перебували на дійсній військовій службі, «бродячі інородці» та іноземні піддані. Загалом було 5 основних курій: волосна (сільська), землевласницька, 1-ша міська (вищий виборчий ценз), 2-га міська (нижчий виборчий ценз) та робітнича.

     По Подільській губернії було сформовано наступні  списки:

 1. Списки осіб Подільської губернії, які мають право участі у виборах на з’їздах землевласників та міських виборців (вказано прізвища, імена, по батькові, національність, розміри земельних ділянок і місце проживання осіб):

–  на основі п.1 ст. 28 Положення про вибори в Державну Думу («В з’їзді землевласників беруть участь: 1) особи, які володіють не менше одного року в повіті на праві власності чи довічного володіння обкладеною збором на земські повинності землею в кількості, визначеній для кожного повіту до цієї статті») – 63 особи, росіяни та поляки.

– на основі п.4 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу («В з’їзді землевласників беруть участь: … 4) уповноважені від осіб, які володіють землею (п.1) чи іншою нерухомою власністю (п.3), якщо кількість такої землі або вартість такої власності не досягає розмірів, які дають право безпосередньої участі в з’їзді землевласників») – 1032 особи, росіяни та поляки.

– на основі п.5 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу  («В з’їзді землевласників беруть участь: … 5) уповноважені від настоятелів церков і молитовних домів всіх віросповідань, якщо церква або прихід або молитовний дім володіють в повіті землею») – 116 осіб, серед яких православного духовенства – 110, римсько-католицького – 6.

 1. Список осіб, які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії (вказано прізвища, імена, по батькові, національність, виборчий ценз і місце проживання осіб):

– в першому з’їзді міських виборців на основі Статті 32 Положення про вибори 3 червня 1907 року («В першому з’їзді міських виборців беруть участь: 1) особи, які володіють не менше року, в межах міських поселень повіту, на правах власності або довічного володіння, нерухомою власністю, що стоїть на оцінці, визначеній для зняття земського або міського збору: в містах губернських, обласних чи тих, що входять в склад градоначальств, і рівно й в тих, в яких населення перевищує двадцять тисяч душ, – не менше тисячі рублів, а в інших міських поселеннях – не менше трьохсот рублів і 2) особи, які не менше року володіють в межах повіту потребуючим вибірки промислового свідоцтва торгово-промисловим підприємством, торговим – одного з перших двох розрядів, промисловим – одного з перших п’яти розрядів чи пароплавним, з якого оплачується основного промислового податку не менше п’ятдесяти рублів в рік») – 1067 осіб (росіяни, поляки, євреї).

– в другому з’їзді міських виборців на основі Статті 33 Положення про вибори 3 червня 1907 року («В другому з’їзді міських виборців беруть участь: 1) особи, які не менше року володіють в межах міського повіту на правах власності або довічного володіння, нерухомим майном, яке стоїть на оцінці, визначеній для зняття земського або міського збору: в містах губернських, обласних чи тих, що входять в склад градоначальств, і рівно й в тих, в яких населення перевищує двадцять тисяч душ, – менше тисячі рублів, а в інших міських поселеннях – не менше трьохсот рублів, 2)  особи, які не менше року володіють в межах повіту потребуючим вибірки промислового свідоцтва торгово-промисловим підприємством, за виключенням тих, хто бере участь в першому з’їзді міських виборців, 3) особи, які платять в межах повіту не менше року державний квартирний податок, 4) особи, які платять в межах повіту не менше року основний промисловий податок на особисті промислові заняття, 5) особи, які не менше року займають в межах міських поселень повіту на своє ім’я окрему квартиру, 6) особи (за виключення нижчих служачих і робочих), які не менше року проживають в межах повіту і не менше року отримують певне утримання або пенсію по службі державній чи по службі в земських, міських або станових організація або на залізничних дорогах») – 5990 осіб (росіяни, поляки, євреї). 


Списки виборців, м. Вінниця 1912 року

Список осіб,

які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії

Прізвища, імена, по батькові, національність, виборчий ценз і місце проживання

І.

В першому з’їзді міських виборців

(Стаття 32 Положення про вибори 3 червня 1907 року)

Перейти на сторінку зі списком

ІІ.

Список осіб,

які мають право участі в з’їздах міських виборців по м.Вінниця і Вінницькому повіту Подільської губернії

В другому з’їзді міських виборців

(Стаття 33 Положення про вибори 3 червня 1907 року)

А-В

Г-Є

Ж-І

К-Л

М-О

П-С

Т-Ф

Х-Я

Списки осіб Подільської губернії,

які мають право участі у виборах

на з’їздах землевласників

та

міських виборців

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Національність Власницький ценз Місце проживання
Десятини
На основі п.1 ст. 28 Положення про вибори в Державну Думу
1. Вальков Людвік Федорович Рос. 1070,94 м. Калинівка
2. Василевський Михайло Євменьєвнч (по довірен, батька) Теж 582 Потоки
3. Гейден граф Дмитрій Федорович Теж 2905 Сутиски
4. Гижицький Олександр Степанович Теж 295,5 Носківці
5. Грабовський Амвросій Михайлович Теж 328,28 Ступник
6. Давидович Степані Феофілович Теж 163,26 Кропивна
7. Деменчук Матвій Артемович Теж 1319,14 Коханівка
8. Длусський Костянтин Михайлович Теж 434,78 Кудіївці
9. Добровольський Євграф Іванович (по довір. дружини) Теж 348,7 Носківецька Слобода
10. Добротворський Даниїл Ісидорович Теж 184,89 Жуківці
11. Єленєв Рафаіл Федорович Теж 2277,74 Гущинці
12. Зозуля Мефодій Петрович Теж 159,28 Косаківка
13. Куксин Василь Семенович Теж 526,45 Радвіка
14. Михнов Олексій Дмитрович Теж 160,42 Нападівка
15. Михнов Сергій Дмитрович Теж 150,29 Теж
16. Михнов Павло Дмитрович Теж 192,34 Теж
17. Пихно Дмитро Іванович Теж 1814,68 Заливанщина
18. Рейн Георгій Єрмолайович Теж 549,27 Гулівці
19. Репенкампф Павло Миколайович Теж 227,52 Носківецька Слобода
20. Спасович Євгеній Кипріянович Теж 1420 Лемошівка
21. Стамеров Микола Васильович Теж 418,5 Дзялів
22. Станкевич Емануїл Діонісович Теж 193,49 Маянів
23. Станкевич Микола Денисович Теж 158,09 Теж
24. Тарутин Микола Андрійович Теж 798,64 Бохоники
25. Тихомиров Ігор Михайлович (по довір.матері) Теж 246,59 Павлівка
26. Шабанов Семен Петрович Теж 303,93 Зарванці
27. ШургаєвичЄвгеній олександрович Теж 167,28 Приборівка
28. Бельзецький Януш Ігнатієвич Поляк 208,3 Пеньківка
29. Бондаржевський Віктор Калікстович Теж 227,9 Дзялів
30. Бондаржевський Казимір Калікстович Теж 227,9 Дзялів
31. Борейко Ксаверій Володимирович Теж 1034,54 Писарівка-Гулевецька
32. Букраба Владислав Йосипович Теж 705,61 Жуківці
33. Биковський Болеслав Адольфович Теж 228,84 Витава
34. Грохольський граф Здислав Станіславович Теж 4095,54 Пятничани
35. Грохольський граф Фаддій Генріхович Теж 7661,88 Стрижавка
36. Добровольський Олександр Олександрович Теж 2195,07 Станіславчик
37. Жабоклицький Ярослав Казимірович Теж 422,65 Ввасилівка
38. Жабоклицький Едмунд Казимірович Теж 422,65 Ввасилівка
39. Здзиховський Фелікс Адамович Теж 2903,88 Черепашинці
40. Качановський Микола Йосипович Теж 635,51 Кордилівка
41. Кнотте Вацлав Вільгельмович Теж 167 Сідава
42. Кнотте Іван Вільгельмович Теж 167 Сідава
43. Красицький граф Іван Євстафієич Теж 400,6 Ворошилівка
44. Красицький граф Еразм Євстафієич Теж 400,6 Ворошилівка
45. Лехно-Васютинський Антон Людвикович Теж 646,41 Немиринці
46. Маквецький Михайло-Федір Георгійович Теж 445,06 Коханівка
47. Менцинський Михайло Михайлович Теж 535,6 Писарівка
48. Ольшевський Антон Адольфович Теж 407,34 Мончинці
49. Оскерко Рафаїл Іванович Теж 491,11 Глинськ
50. Подгорський Вітольд Цезарієвич Теж 201,88 Попівка
51 Позюмський Едуард Генріхович Теж 294,01 Махнівка
52. Пеньковський Казимир Людвигович Теж 426,06 Б.Острожок
53. Пеньковський Сигизмунд Людвигович Теж 399,03 Теж
54. Пеньковський Станіслав Людвигович Теж 416,01 Теж
55. Раковський Леон Олександрович Теж 627,76 Козинці
56. Рокицький Яків Августинович Теж 548,56 Олексіївка
57. Руссановський Артур Каетанович Теж 991,61 Будьки
58. Смульський Карл Станіславович Теж 453,63 Королівка
59. Старжа-Якубовський Едуард Карлович Теж 1598,31 Люлинці
60. Старжа-Якубовський Цеслав Северинович Теж 257,72 Шерієвка
61. Урбанський Антон Сигизмундович Теж 915,77 Рижавка
62. Холоневський граф Андрій Йосипович Теж 3572,08 м.Янів
63. Ярошинський Франц Йосипович Теж 3010,86 Гнівань і Селище
б)  На основі п.4 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу
1. Абрамов Потап Варфоломійович Рос. 3,47 Борсків
2. Абрамов Афанасій Михайлович Теж 5,53 Теж
3. Абрамов Микита Зіновєвич Теж 1 Теж
4. Абрамов Григорій Федорович Теж 5,84 Теж
5. Абрамов Зіновій Варфоломійович Теж 2,02 Теж
6. Абрамов Петро Федорович Теж 2,72 Теж
7. Адамович Онисим Йосипович Теж 3,51 Уладівка
8. Алексин Лаврентій Степанович Теж 21,06 Пеньківка
9. Александров Павло Миколайович Теж 53 Кудіївці
10. Андрієв Євстигній Онисимович Теж 2,88 Борсків
11. Андрієв Афанасій Боніфатійович Теж 4,75 Теж
12. Андрієв Іван Боніфатійович Теж 8,88 Теж
13. Антохов Архип Іванович Теж 9 Кудіївці
14. Антохов Гавриїл Іванович Теж 6 Теж
15. Артемчук Іван Савович Теж 86,67 Кропивна
16. Архипов Петро Сисоєвич Теж 0,05 Борсків
17. Архипов Кузьма Сисоєвич Теж 0,15 Теж
18. Архипов Іульян Іванович Теж 1,46 Теж
19. Астанцев Федів Наумович Теж 24,75 Павлівка
20. Афанасьєв Дорофей Гавриїлович Теж 15 Потоки
21. Афанасьєв Дементій Семенович Теж 15 Теж
22. Бакулин Клим Семенович Теж 2,29 Людавка
23. Бакулин Федот Єфремович Теж 1,42 Теж
24. Бакулин Фома Григорович Теж 0,77 Теж
25. Бакулин Яків Микитович Теж 2,67 Люлинці
26. Бакулин Кирило Семенович Теж 0,72 Людавка
27. Бакулин 1-й Іван Кипріянович Теж 2,12 Борсків
28. Бакулин Єгор Єфремович Теж 4 Людавка
29. Бакулин Трофим Єгорович Теж 1,14 Теж
30. Бакулин Панфіл Кирилович Теж 0,72 Теж
31. Бакулин Євтихій Кирилович Теж 0,72 Теж
32. Бакулин Лука Кирилович Теж 0,72 Теж
33. Бакулин Власій Мефодійович Теж 1,78 Теж
34. Бакулин Феоктист Григорович Теж 0,21 Борсків
35. Бакулин Федот Климович Теж 1,07 Людавка
36. Бакулин Іван Климович Теж 2,5 Борсків
37. Бакулин Іван Артемович Теж 0,38 Теж
38. Бакулин Логгін Пилипович Теж 3,74 Теж
39. Бакулин Павло Пилипович Теж 3,74 Теж
40. Бакулин Ігнатій Єфремович Теж 1,5 Людавка
41. Бакулин Іван Гаврилович Теж 1,91 Теж
42. Бакулин Сергій Филимонович Теж 1,14 Теж
43. Бакулин Клим Филимонович Теж 1,14 Теж
44. Бакулин Пантелеймон Якович Теж 2,27 Теж
45. Бакулин Іван Демидович Теж 2,57 Теж
46. Бакулин Філарет Іванович Теж 2,2 Борсків
47. Барановський Євфимій Антонович Теж 7 Новоселиця
48. Басюк Трофим Павлович Теж 9 Кудіївці
49. Березов Костянтин Лаврентійович Теж 6,29 Борсків
50. Березов Карпо Микитович Теж 0,78 Теж
51 Березов Прокопій Микитович Теж 0,3 Теж
52. Березов Іван Семенович Теж 0,02 Теж
53. Березов Яків Олександрович Теж 2,9 Теж
54. Березов Григорій Никифорович Теж 3,19 Теж
55. Березов Йосип Климович Теж 3,54 Теж
56. Березов Харитон Онисимович Теж 0,89 Теж
57. Березов Федір Климович Теж 1,48 Теж
58. Березов Дрефій Климович Теж 1,48 Теж
59. Березов Федір Васильович Рос. 5,72 Теж
60. Березов Фома Лаврентійович Теж 2,46 Теж
61. Березов Мартин Лаврентійович Теж 4,93 Теж
62. Березов Григорій Лаврентійович Теж 3,8 Теж
63. Березов Андрій Терентійович Теж 2,23 Теж
64. Березов Парфеній Терентійович Теж 0,02 Теж
65. Березов Лазар Семенович Теж 5,54 Теж
66. Березов Василь Сергійович Теж 7,5 Теж
67. Березов Максим Федорович Теж 1,39 Теж
68. Березов Іван Єгорович Теж 1,73 Теж
69. Березов Іван Григорович Теж 2,98 Теж
70. Березов Єлисей Павлович Теж 3 Теж
71. Березов Прокіп Микитович Теж 0,06 Теж
72. Березов Іов Микитович Теж 0,39 Теж
73. Березов Фома Федорович Теж 0,5 Теж
74. Березов Харитон Федорович Теж 1,29 Теж
75. Березов Ювеналій Федотович Теж 1,29 Теж
76. Березов Кіндрат Якович Теж 6,6 Теж
77. Березов Харитон Онисимович Теж 0,11 Теж
78. Березов Гавриїл Федорович Теж 1,39 Теж
79. Березов Іван Йосипович Теж 0,6 Теж
80. Березов Антон Йосипович Теж 0,6 Теж
81. Березов Іван Тихонович Теж 3,46 Теж
82. Березов Степан Павлович Теж 0,87 Теж
83. Березов (Маслов) Сергій Васильович Теж 0,02 Теж
84. Березов Петро Єгорович Теж 1,73 Теж
85. Березов Самсон Єгорович Теж 1,73 Теж
86. Березов Андрій Антонович Теж 5 Кудіївці
87. Бернасовський Афанасій Георгійович Теж 8 Медвеже Вушко
88. Беша Феодот Павлович Теж 9 Кудіївці
89. Беша Микита Павлович Теж 3 Теж
90. Бобров Антон Осипович Теж 0,09 Борсків
91. Бобров Іустин Сергійович Теж 1,76 Теж
92. Бобров Сергій Михайлович Теж 2,92 Теж
93. Бобров Арефа Васильович Теж 2,3 Теж
94. Бобров Семен Васильович Теж 2,78 Теж
95. Бобров Порфирій Савелійович Теж 0,06 Теж
96. Бобров-Кравцов Іуланій Андрійович Теж 6,17 Теж
97. Бобров Іван Ларіонович Теж 0,51 Теж
98. Богданов Артем Кононович Теж 2,07 Людавка
99. Богданов Євстафій Кононович Теж 2,08 Теж
100. Богданов Федір Григорович Теж 0,64 Борсків
101. Бородулин Тит Гордієвич Теж 2,14 Людавка
102. Бородулин Денис Гордієвич Теж 2,14 Теж
103. Братанич Никифор Семенович Теж 8,67 Зарванці
104. Братанич Артемій Никифоров Теж 8,95 Теж
105. Бруханов (Жупанов) Давид Андрійович Теж 1,06 Борсків
106. Бруханов (Жупанов) Олексій Андрійович Теж 1,06 Теж
107. Бруханов Йосип Панфілович Теж 1,05 Теж
108. Бруханов Киріяк Панфілович Теж 1,05 Теж
109. Бубела Олексій Павлович Теж 12,03 Вишенька
110. Бубела Степан Іванович Теж 21 Хомутинці
111. Буров Олександр Теж 4,66 Людавка
112. Буров Іван Терентійович Теж 2,76 Теж
113. Білоножка Михайло Мартиович Теж 6,36 Борсків
114. Білий Олексій Карпович Теж 9 Кудієвці
115. Василинич Климентій Іонович Теж 6 Олександрівка
116 Василинич Кіндрат Каленикович Теж 4 Теж
117 Величко Петро Максимович Теж 9 Теж
118 Власов Савелій Іванович Теж 0,69 Людавка
119 Власов Варфоломей Іванович Теж 0,7 Теж
120 Вусатюк Максим Карпович Теж 7 Олександрівка
121 Вусатюк Іван Васильович Теж 6 Теж
122 Вусатюк Микита Порфирович Теж 5 Теж
123 Гадасюк Іван Максимович Теж 4 Кудіївці
124 Гажук Роман Дмитрович Теж 7 Теж
125 Гайдамака Макарій Савнич Рос. 3 Теж
126 Галух (Малий) Іулан Степанович Теж 4 Теж
127 Галух (Малий) Євфимій Матвійович Теж 5 Теж
128 Галушка Михайло Микитов Теж 8,69 Дашківецька Слобідка
129 Галушка Іван Микитов Теж 8,3 Зарванці
130 Глазков Федір Тимофійович Теж 0,1 Борсків
131 Глухов Созоп Фомич Теж 1,63 Людавка
132 Глібов Яків Микитич Теж 3,2 Борсків
133 Глібов Яким Микитич Теж 2,2 Теж
134 Глібов Федір Якимов Теж 1 Теж
135 Глібов Матвій Микитич Теж 0,3 Теж
136 Глібов Варфоломій Йосипович Теж 6,74 Теж
137 Глібов Василій Михайлович Теж 3,52 Теж
138 Глібов Киріяк Онуфрієвич Теж 0,41 Теж
139 Глібов Тимофій Євдокимович Теж 1,7 Теж
140 Глібов Дій Йосипович Теж 4,2 Теж
141 Глібов Кузьма Якимович Теж 2 Теж
142 Глібов Семен Андрійович Теж 1,75 Теж
143 Глібов Пилип Андрієв Теж 0,37 Теж
144 Глібов Петро Варфоломійович Теж 0,12 Теж
145 Глібов Матвій Якимович Теж 0,37 Теж
146 Глібов Євстигній Варфоломійович Теж 0,03 Теж
147 Глібов Яким Тимофійович Теж 0,85 Теж
148 Глібов Сидір Тимофійович Теж 1,85 Теж
149 Гнидюк Маркіян Йосипович Теж 5,5 Новоселиця
150 Голованенко Захарій Космич Теж 6,18 Теж
151 Голованенко Трифон Іванович Теж 10,72 Теж
152 Гончарук Кіндрат Грогорович Теж 0,03 Хомутинці
153 Горкун Павло Емельянович Теж 21 Кропивна
154 Горкун Григорій Емельянович Теж 21 Теж
155 Горкун Василь Емельянович Теж 21 Теж
156 Горкун Антон Емельянович Теж 21 Теж
157 Грабовський Йосип Грогорович Теж 0,88 Погоріле
158 Грепачевський Антон Миколайович Теж 56,44 Медвеже Вушко
159 Грибенюк Іван Кузьмич Теж 8 Кудіївці
160 Гринаковський Матвій Іванович Теж 0,49 Демидівка
161 Гринюк Андрій Фодосійович Теж 5 Кудіївці
162 Грищенко Василь Степанович Теж 3,97 Кропивна
163 Гродецький Іван Іванович Теж 32 Дашківецька Слобідка
164 Гродецький Фома Вікторович Теж 2,5
165 Гродецький Лука Іванович Теж 7,1 Медвеже Вушко
166 Гуссаков Микола Арсенович Теж 120 Слобода Дашківецька
167 Дажук Лука Романович Теж 3 Кудіївці
168 Данильченко Тимофій Сергійович Теж 6,6 Новоселиця
169 Дзеба Лука Іванович Теж 0,89 Людавка
170 Добржанський Пилип Данилович Теж 0,39 Демидівка
171 Довбня Авксентій Матвійович Теж 113,27 Олександрівка
172 Довбня Федір Матвійович Теж 9,17 Пеньківка
173 Довбня Корній Матвійович Теж 54,86 Теж
174 Донцов Афанасій Федорович Теж 2,19 Людавка
175 Донцов Марк Іванович Теж 0,61 Теж
176 Донцов Яків Іванович Теж 1,15 Борсків
177 Донцов Йосип Іванович Теж 3,42 Людавка
178 Донцов Олексій Семенович Теж 2,8 Теж
179 Донцов Купріян Іванович Теж 0,05 Теж
180 Донцов Емельян Іванович Теж 2,05 Теж
181 Драгунов-Паршин Тимофій Ігнатович Теж 3 Кудіївці
182 Драчук Євфим Якович Теж 6 Олександрівка
183 Драчук Мирон Олександрович Теж 6 Теж
184 Дробаха Йосип Амвросійович Теж 5,94 Теж
185 Дробаха Петро Амвросійович Теж 8,76 Теж
186 Дьяков Кипріян Несторович Теж 8,76 Людавка
187 Дьяков Сидір Лазарович Теж 0,97 Теж
188 Дьяков Євфимій Йосипович Рос. 1,25 Борсків
189 Дьяков Кирило Титович Теж 4,75 Людавка
190 Дьяков Авраам Кирилович Теж 4 Теж
191 Дьяков Яків Кирилович Теж 6,01 Борсків
192 Дьяков Семен Йосипович Теж 2,52 Теж
193 Дьяков Єгор Йосипович Теж 0,68 Теж
194 Дьяков Олексій Григорович Теж 0,26 Шершняхи
195 Єлізаров Феодосій Сидоров Теж 1,58 Борсків
196 Єлізаров Йосип Феодосійович Теж 0,05 Теж
197 Єлізаров Онуфрій Петрович Теж 5,79 Теж
198 Єльворський Іван Іванович Теж 5,75 Новоселиця
199 Єндржієвський Олександр Вальтазарович Теж 2,41 Колібабинці
200 Єндржієвський Антон Діонісович Теж 2,42 Теж
201 Єсаульцев Антон Олексійович Теж 1,35 Борсків
202 Єсаульцев Лазар Якович Теж 3,15 Теж
203 Єсаульцев Ігнатій Фокич Теж 3,6 Теж
204 Єсаульцев Федір Якович Теж 3,08 Теж
205 Єсаульцев Василь Михайлович Теж 1,9 Теж
206 Єсаульцев Єрмолай Сидорович Теж 3,67 Теж
207 Єсаульцев Ізот Іванович Теж 3,21 Теж
208 Єсаульцев Карпо Олексійович Теж 1,56 Теж
209 Єсаульцев Григорій Феоктистович Теж 5,53 Теж
210 Єсаульцев Степан Андрійович Теж 6,06 Теж
211 Єсаульцев Панфіл Олександрович Теж 1,35 Теж
212 Єфимов Зіновій Пилипович Теж 5,48 Людавка
213 Желіховський Павло Михайлович Теж 1 В.Жмеринка
214 Жуковський Яків Федорович Теж 0,17 Теж
215 Жупанов Іван Васильович Теж 4 Борсків
216 Жупанов Сидір Кипріянович Теж 4,74 Теж
217 Жупанов Микита Васильович Теж 4,45 Теж
218 Жупанов Іван Іванович Теж 5,91 Теж
219 Жупанов Григорій Іванович Теж 4,35 Теж
220 Жупанов-Прусаков Михайло Філатович Теж 5,74 Теж
221 Жупанов Полікарп Кіприянович Теж 1,63 Теж
222 Жупанов Дій Іванович Теж 1,19 Теж
223 Жупанов Іван пилипович Теж 3,39 Теж
224 Жупанов Назар Пилипович Теж 4,76 Теж
225 Жупанов Микола Давидович Теж 0,33 Теж
226 Жупанов Михайло Северянович Теж 4,43 Теж
227 Жупанов-Москвичов Онисій Северянович Теж 2,01 Теж
228 Жупанов Федір Спиридонович Теж 1,87 Теж
229 Жупанов Іван Антонович Теж 3,76 Теж
230 Жупанов Євфим Антонович Теж 3,26 Теж
231 Жупанов Тимофій Євфимович Теж 1,91 Теж
232 Жупанов Назар Теж 1,54 Теж
233 Жупанов Іван Теж 1,54 Теж
234 Жупанов Савва Теж 3,13 Теж
235 Жупанов Тит Теж 1,54 Теж
236 Жупанов Федір Теж 1,54 Теж
237 Жупанов Мирон Никифорович Теж 3,12 Теж
238 Жупанов Феодот Михайлович Теж 0,24 Теж
239 Жупанов Кипріян Дмитрович Теж 0,3 Теж
240 Завроцький-Зарицький Василь Степанович Теж 9 Кудіївці
241 Загарій Павло Андрійович Теж 20,28 Пеньківка
242 Задачин Пахом Никонович Теж 0,07 Людавка
243 Задачин Панфіл Павлович Теж 15 Потоки
244 Задоянний Іван Андрійович Теж 8,05 Вишенька
245 Захаревич Леонтій Варламович Теж 81,96 Ступник
246 Зазуля Матвій Якович Теж 10,13 Вишенька
247 Іванов (Вареников) Афіноген Ісидорович Теж 0,43 Борків
248 Іванов Афіноген Іванович Теж 0,36 Теж
249 Іванов Фома Гавриїлович Теж 3,65 Людавка
250 Іванов Ісаак Теж 2,95 Борсків
251 Калеников Архип Кузьмич Рос. 0,29 Теж
252 Калеников Кіндрат Євтієвич Теж 0,37 Теж
253 Калеников Микола Петрович Теж 1,93 Теж
254 Калеников Феодосій Никифорович Теж 3,1 Теж
255 Калеников Аверіян Петрович Теж 1,93 Теж
256 Калеников Євфим Петрович Теж 4,5 Теж
257 Калеников Логін Кіндратович Теж 0,03 Теж
258 Качановський Іван Якимович Теж 4 Олександрівка
259 Качоровський Леонід Іванович Теж 74,19 Носківці
260 Ковальов Євсевій Мефодійович Теж 4,5 Людавка
261 Ковальов Яків Євдокимович Теж 1 Теж
262 Ковальов Євфим Євдокимович Теж 1 Теж
263 Ковальов Яким Іванович Теж 1,33 Теж
264 Ковальов Леонтій Онисимович Теж 1,31 Людавка
265 Ковальов Полікарп Мефодієвич Теж 0,05 Теж
266 Ковальов Петро Миколайович Теж 0,35 Борсків
267 Ковальов Іван Миколайович Теж 0,13 Теж
268 Ковальов Євдоким Ананієвич Теж 2,91 Людавка
269 Ковальов Петро Ананієвич Теж 4,22 Теж
270 Ковальов Яким Андрійович Теж 2,4 Теж
271 Ковальов Зіновій Афанасійович Теж 3,65 Лисянка
272 Ковальов Леонтій Афанасійович Теж 1,37 Теж
273 Ковальов Хризанф Арефович Теж 0,01 Теж
274 Ковальов Іван Андрійович Теж 0,62 Теж
275 Ковальов Даниїл Мойсейович Теж 1,91 Теж
276 Ковальов Сергій Мойсейович Теж 1,9 Теж
277 Ковальов Федів Мойсейович Теж 1,9 Теж
278 Ковальов Євфим Євдокимович Теж 1 Теж
279 Ковальов Кузьма Петрович Теж 5,58 Теж
280 Ковальов Євдоким Петрович Теж 5,58 Теж
281 Ковальов Єрофей Петрович Теж 0,91 Теж
282 Ковальов Євдоким Андрійович Теж 0,62 Теж
283 Ковальов Леонтій Афанасійович Теж 1,12 Теж
284 Ковальов Кирило Пименович Теж 1 Теж
285 Ковальов Кипріян Зіновєвич Теж 0,53 Людавка
286 Ковальов Іван Петрович Теж 1,09 Теж
287 Ковальов Онисій Петрович Теж 0,55 Теж
288 Ковальов Михайло Мефодійович Теж 0,67 Теж
289 Ковальов Євфимій 2-й Іванович Теж 0,86 Теж
290 Ковальов Євфим Іанович Теж 0,86 Теж
291 Ковальов Пимен Іванович Теж 0,76 Теж
292 Ковальов Ларіон Іванович Теж 2,89 Теж
293 Ковальчук Володивир Діонісович Теж 7 Кудіївці
294 Ковальчук Григорій Діонісович Теж 12 Теж
295 Ковбасюк Каленик Тихонович Теж 3 Теж
296 Ковбасюк Тихан Афанасійович Теж 7 Теж
297 Козелок Козловський Ілларіон Емельянович Теж 32,93 Павлівка
298 Козел Григорій Павлович Теж 5,4 Кропивна
299 Козел Андрій Емельянович Теж 0,5 Павлівка
300 Козел Афанасій Емельянович Теж 0,5 Теж
301 Козловський Авдій Олександрович Теж 98,45 Шкуринці
302 Козубський Дорофей Андрійович Теж 7 Кудіївці
303 Кокоруза Михайло Тарасович Теж 9 Теж
304 Комісаров Савелій Лукіянович Теж 3,56 Борсків
305 Кондратюк Василь Пилипович Теж 23,56 Коханівка
306 Коновал Трофим Іванович Теж 3 Кудіївці
307 Конотоп Іван Феофілактович Теж 3,96 Олександрівка
308 Коптелов Михайло Іустинович Теж 4,83 Медвеже Вушко
309 Копистинський Михайло Мартинович Теж 5,41 Писарівка
310 Королюб Олександр Матвійович Теж 0,49 Демидівка
311 Костишець Василь Васильович Теж 5,95 Новоселиця
312 Кравець Василь Маркович Теж 6 Кудіївці
313 Кравцов Олексій Терентійович Теж 2,99 Борсків
314 Кравцов-Калеников Сидір Євдокимович Теж 5,11 Теж
315 Кравцов Василь Микитович Теж 2,85 Теж
316 Кравцов Лика Микитович Теж 2,99 Теж
317 Кравцов Микита Олексійович Теж 0,2 Теж
318 Кравцов Антон Теж 0,2 Теж
319 Кравцов Трохим Іванович Теж 0,52 Теж
320 Кравцов Прокопій Єгорович Теж 0,45 Теж
321 Кравцов Єгорій Йосипович Теж 0,28 Теж
322 Кравцов Олександр Пилипович Теж 6,08 Теж
323 Кравцов Малахій Максимович Теж 2,11 Теж
324 Кравцов Федір Никифорович Теж 0,89 Теж
325 Кравцов Феопентій Панфілов Теж 8,11 Теж
326 Кравцов Трохим Самуїлович Теж 2,74 Теж
327 Кравцов Іван Самуїлович Теж 2,74 Теж
328 Кравцов Павло Самуїлович Теж 2,74 Теж
329 Кравцов Пилип Григорович Теж 2,35 Теж
330 Кравчук Сергій Петрович Теж 9,9 Кудіївці
331 Кравчук Фома Васильович Теж 9 Теж
332 Кравчук Василь Петрович Теж 9 Теж
333 Кравчук Тимофій Григорович Теж 7,05 Вишенька
334 Красиловський Федір Леонтійович Теж 5 Кудіївці
335 Красильников Трохим Васильович Теж 0,2 Борсків
336 Красильников Євлампій Васильович Теж 3,32 Теж
337 Кривонос Іван Дмитрович Теж 5,94 Олександрівка
338 Кривонос Антон Дмитрович Теж 4,96 Теж
339 Кривонос Антон Дмитрович Теж 4,96 Теж
340 Криворука Кузьма Фомич Теж 14,51 Теж
341 Криворука Михайло Кузьмич Теж 7,93 Теж
342 Крушинський Северин Каетанович Теж 0,65 Коханівка
343 Крижановський Венедикт Філіксович Теж 3,51 Уладівка
344 Крижановський Северіан Афанасійович Теж 2,6 Теж
345 Крижановський Митрофан Григорович Теж 0,58 Селище
346 Кузьмин Наум Семенович Теж 4,98 Медвеже Вушко
347 Кузьмин Зіновій Федорович Теж 14 Потоки
348 Кулик Григорій Ісаакович Теж 0,29 Вишенька
349 Куличенко Емельян Захарович Теж 7,83 Кропивна
350 Куличенко Михайло Емельянович Теж 5,47 Теж
351 Кульчицький Павло Онуфрієвич Теж 4 Теж
352 Кульчицький Василій Онуфрієвич Теж 4 Теж
353 Кульчицький Феодор Онуфрієвич Теж 4 Теж
354 Кульчицький Іван Іосифович Теж 0,68 Теж
355 Кульчицький Петро Іосифович Теж 0,68 Теж
356 Кульчицький Іполит Іосифович Теж 0,68 Теж
357 Кульчицький Роман Іосифович Теж 0,68 Теж
358 Кульчицький Леонтій Іосифович Теж 0,68 Теж
359 Кучер Андрій Григорович Теж 8 Кудіївці
360 Лагадовський Євфимій Аркадійович Теж 0,65 Пеньківка
361 Лєбєдєв Іван Мартинович Теж 2 Людава
362 Лєбєдєв Філарет Трохимович Теж 6,58 Борсків
363 Лєбєдєв Іларіон Микитич Теж 6,85 Лисянка
364 Лєбєдєв Гурій Афанасійович Теж 3,9 Людавка
365 Лєбєдєв Іуліан Костянтинович Теж 2,32 Людавка
366 Лєбєдєв Мартин Костянтинович Теж 3,73 Людавка
367 Лєбєдєв Степан Тихонович Теж 3 Теж
368 Лєбєдєв Яків Іванович Теж 3,49 Борсків
369 Лєбєдєв Никон Афанасійович Теж 1,94 Людавка
370 Лєбєдєв Євстратій Аристархович Теж 16,91 Теж
371 Лєбєдєв Сільвестр Іванович Теж 1,75 Теж
372 Лєбєдєв Панфіл Іванович Теж 1,93 Теж
373 Лєбєдєв Григорій Іванович Теж 1,92 Теж
374 Лєбєдєв Андрій Тихонович Теж 2,5 Теж
375 Лєбєдєв Петро Мартинович Теж 3,49 Теж
376 Лєбєдєв Іван Мартіянович Теж 1,92 Теж
377 Лєбєдєв Лаврентій Мартіянович Теж 2,47 Теж
378 Лєбєдєв Леонтій Онуфрієвич Теж 1,77 Теж
379 Лєбєдєв Лукіян Онуфрієвич Теж 1,77 Теж
380 Лєбєдєв Пилип Онуфрієвич Теж 1,77 Теж
381 Лєбєдєв Федір Самуїлович Теж 1,7 Теж
382 Лєбєдєв Тарас Самуїлович Теж 0,79 Теж
383 Лєбєдєв Прокіп Самуїлович Рос. 1,91 Теж
384 Лєбєдєв Пилип Микитович Теж 2,67 Теж
385 Лєбєдєв Яків Михайлович Теж 2,52 Теж
386 Лєбєдєв Тимофій Іванович Теж 0,75 Теж
387 Лєбєдєв-Єфремов Зіновій Пилипович Теж 2,96 Теж
388 Лєбєдєв Іван Костянтинович Теж 8,69 Теж
389 Лєбєдєв Міхей Євфремович Теж 0,46 Теж
390 Лєбєдєв Яків Євфремович Теж 0,46 Теж
391 Лєбєдєв Анфим Євдокимович Теж 1,46 Теж
392 Лєбєдєв Мартин Євстафієвич Теж 2 Лисянка
393 Лемешов Іосиф Полікарпович Теж 2,6 Людавка
394 Линдрик Михайло Антонович Теж 4 м.Станіславчик
395 Ловцов Григоорій Микитович Теж 1,86 Борсків
396 Ловцо Степан Григорович Теж 0,01 Теж
397 Ловцов Семен Григорович Теж 0,03 Теж
398 Ловинський Йосиф Іустинович Теж 15 В.Жмеринка
399 Лукянюк Антон Якович Теж 2,23 Коханівка
400 Лукіянов Іван Митрофанович Теж 3,37 Людавка
401 Лукіянов Автоном Митрофанович Теж 1 Теж
402 Луцик Микола Петрович Теж 1,65 Пеньківка
403 Лучинський Єлисей Іосифович Теж 6 Кудіївці
404 Люблінський Адам Валерянович Теж 9 Теж
405 Люти Ісидор Костянтинович Теж 12,78 Новоселиця
406 Мазуренко Конон Кіндратович Теж 8 Теж
407 Малиников Никифор Емельянович Теж 0,02 Борсків
408 Малиников Феодот Сергійович Теж 0,05 Теж
409 Малиников Сергій Іванович Теж 3,13 Теж
410 Малиников Спиридон Теж 0,03 Теж
411 Малиников Іван Титович Теж 0,1 Теж
412 Малиников Фома Іванович Теж 10,25 Теж
413 Малиников Архип Афанасійович Теж 0,38 Теж
414 Малиников-Калеников Архип Кузьмич Теж 0,69 Теж
415 Малиников Фаддій Тимофійович Теж 0,42 Теж
416 Малиников Фаддій Потапович Теж 2,82 Теж
417 Мартинов Назар Антонович Теж 0,22 Теж
418 Мартинов Фока Максимович Теж 1,67 Теж
419 Мартинов Аверіан Максимович Теж 1,68 Теж
420 Мартинов Сидір Леонович Теж 5,17 Теж
421 Мартинов Трифон Леонович Теж 6,07 Теж
422 Мартинов Максим Олександрович Теж 0,49 Теж
423 Мартинов Матвій Єрофійович Теж 1,33 Теж
424 Мартинов Ілля Іванович Теж 1,12 Теж
425 Мартинов Савва Онуфрійович Теж 0,5 Теж
426 Мартинов-Жупанов Кузьма Йосипович Теж 3,95 Теж
427 Мартинов Лазар Теж 0,52 Борсків
428 Мартинов Яким Теж 0,52 Теж
429 Мартинов Степан Кирилович Теж 2,67 Теж
430 Мартинов Кирило Йосипович Теж 4,34 Теж
431 Мартинов-Яблочников Азот Пилипович Теж 6,92 Теж
432 Мартинов Максим Кирикович Теж 0,64 Теж
433 Мартинов Онуфрій Йосипович Теж 5,56 Теж
434 Мартинов Пилип Антонович Теж 0,01 Теж
435 Мартинов Андрій Демянович Теж 5,53 Теж
436 Мартинов Авакум Андрійович Теж 0,3 Теж
437 Мартинов Артем Сергійович Теж 1,85 Теж
438 Мартинов Ксенофонт Вавилович Теж 0,25 Теж
439 Мартинов Арефа Вавилович Теж 0,25 Теж
440 Мартинов Михайло Вавилович Теж 0,25 Теж
441 Мартинов Петро Михайлович Теж 6,18 Теж
442 Масловський Федір Федорович Теж 6 Кудіївці
443 Маслов Адріан Кіндратович Теж 0,8 Борсків
444 Маслов Євстигній Кіндратович Теж 2,01 Теж
445 Маслов Хрисанф Єгорович Теж 5,82 Теж
446 Маслов Єремій Сільвестрович Теж 3,77 Теж
447 Маслов (він же Дяків)Іван Федорович Теж 5,49 Теж
448 Маслов Степан Іванович Теж 13,99 Теж
449 Маслов Никифір Якович Рос. 5,61 Теж
450 Маслов Петро Михайлович Теж 5,43 Теж
451 Маслов Олексій Михайлович Теж 0,05 Теж
452 Маслов Андрій Іванович Теж 1 Теж
453 Маслов Авксентій Лукич Теж 1,15 Теж
454 Маслов Микита Лукич Теж 1,15 Теж
455 Маслов Автоном Лукич Теж 1,15 Теж
456 Маслов Микола Власович Теж 0,28 Теж
457 Маслов Олексій Олександрович Теж 5,24 Теж
458 Маслов Онуфрій Власович Теж 0,28 Теж
459 Маслов Григорій Григорович Теж 1,36 Теж
460 Маслов Іван Іванович Теж 1,47 Теж
461 Маслов Самуїл Калістратович Теж 2,46 Теж
462 Маслов Агафен Кіндратович Теж 1,19 Теж
463 Маслов Петро Калістратович Теж 2,46 Теж
464 Маслов Мина Іванович Теж 4,62 Теж
465 Маслов Ананій Григорович Теж 1,36 Теж
466 Маслов Галактіон Іванович Теж 3,12 Теж
467 Маслов Євфим Григорович Теж 1,36 Теж
468 Матвієв Кіндрат Андрійович Теж 3,41 Теж
469 Матвієв Йосип Андрійович Теж 3,41 Теж
470 Матковський Андрій Михайлович Теж 8 Кудіївці
471 Матковський Панфіл Михайлович Теж 3 Теж
472 Мельник Вікор Карпович Теж 29,73 Дашківецька Слобода
473 Мельник Микита Демянович Теж 7,19 Новоселиця
474 Мельник Микола Демянович Теж 4,89 Теж
475 Мельник Семен Гавриїлович Теж 43 Хомутинці
476 Мойсеєв Ісай Архипович Теж 3,17 Борсків
477 Мойсеєв Іван Ісаїв Теж 0,17 Теж
478 Мойсеєв Степан Ісаїв Теж 0,5 Теж
479 Мойсеєв Яким Пилипович Теж 0,02 Теж
480 Мойсеєв-Березов Сергій Семенович Теж 1,21 Теж
481 Молчан Никифір Іосифович Теж 9 Олександрівка
482 Молчан Євфим Іосифович Теж 6 Теж
483 Моргун Зіновій Емельянович Теж 0,09 Людавка
484 Моргун Аристарх Олексійович Теж 3,37 Теж
485 Моргун Василь Семеенович Теж 5,59 Теж
486 Морозов Семен Тихонович Теж 1,8 Людавка
487 Морозов Фока Тихонович Теж 0,77 Теж
488 Москвичов Афанасій Євфремович Теж 2 Борсків
489 Москвичов Іван Іванович Теж 1,46 Теж
490 Москвичов 1-й Іван Тимофійович Теж 0,16 Теж
491 Москвичов 2-й Іван Тимофійович Теж 3,02 Теж
492 Москвичов Єлізар Іванович Теж 5,93 Теж
493 Москвичов Тимофій Єлізарович Теж 0,2 Теж
494 Москвичов Кирило Єлізарович Теж 0,03 Теж
495 Москвичов Калістрат Іванович Теж 0,29 Теж
496 Москвичов Яків Іванович Теж 0,29 Теж
497 Москвичов Пилип Іванович Теж 0,29 Теж
498 Москвичов Семен Леонович Теж 0,19 Теж
499 Москвичов Іван Якимович Теж 0,48 Теж
500 Москвичов Карпо Патрикійович Теж 1,4 Теж
501 Москвичов Йосип Іванович Теж 3,39 Теж
502 Москвичов Євтихій Іванович Теж 3,33 Теж
503 Москвичов Ілля Варфоломійович Теж 2,56 Теж
504 Москвичов Михайло Афанасійович Теж 2 Теж
505 Москвичов Терентій Іванович Теж 2,34 Теж
506 Москвичов Михайло Сидорович Теж 1,34 Теж
507 Москвичов Мина Іванович Теж 8,01 Теж
508 Москвичов Іван Васильович Теж 6,09 Теж
509 Москвичов Іван Олександрович Теж 3,17 Теж
510 Москвичов 1-й Феоктист Микитович Теж 3,72 Теж
511 Москвичов Міхей Леонтійович Теж 0,15 Теж
512 Москвичов Дій Іванович Теж 2,72 Теж
513 Москвичов Антон Онисимович Теж 0,73 Теж
514 Москвичов Борис Іванович Теж 0,45 Теж
515 Москвичов Міхей Іванович Рос. 0,45 Теж
516 Москвичов Єгор Афанасійович Теж 2 Теж
517 Москвичов Єлізар Якимович Теж 0,48 Теж
518 Москвичов Євфим Варфоломійович Теж 1,5 Теж
519 Москвичов Борис Леонтійович Теж 0,37 Теж
520 Москвичов Антон Іванович Теж 1,72 Теж
521 Москвичов Сергій Іванович Теж 3,34 Теж
522 Москвичов 2-й Феоктист Микитович Теж 3,72 Теж
523 Москвичов Пилип Кузьмич Теж 0,49 Теж
524 Мусієнко Петро Демянович Теж 1 Зарванці
525 Нестеров Кирило Титович Теж 7,76 Людавка
526 Нестерук Яків Гаврилович Теж 3 Кудіївці
527 Нефедов Іван Максимович Теж 1,61 Теж
528 Нефедов Єфим Федорович Теж 3,18 Теж
529 Нефедов Степан Федорович Теж 4,74 Теж
530 Нефедов-Прусаков Степан Максимович Теж 0,23 Теж
531 Нефедов-Прусаков Йосип Максимович Теж 3,26 Теж
532 Нефедов Андрій Степанович Теж 3,06 Теж
533 Нефедов Порфирій Назарійович Теж 2,99 Теж
534 Нефедов Яків Назарійович Теж 2,99 Теж
535 Нефедов Семен Кузьмич Теж 0,59 Теж
536 Нефедов Пилип Кузьмич Теж 0,34 Теж
537 Нефедов Варфоломій Лукич Теж 4,84 Теж
538 Нефедов Михайло Лукич Теж 4,84 Теж
539 Нефедов Андрій Ілліч Теж 6,7 Теж
540 Онопрієнко Самуїл Андрійович Теж 47,21 Кропивна
541 Опаченко Іван Михайлович Теж 6 Олександрівка
542 Остапенко Єфим Спиридонович Теж 7 Кудіївці
543 Ошовський Яків Андрійович Теж 4,31 Лозна
544 Павлов Марк Іванович Теж 0,83 Борсків
545 Паламарчук Матвій Галактіонович Теж 9 Кудіївці
546 Паламарчук Галактіон Михайлович Теж 9 Теж
547 Паршин Павло Ігнатович Теж 9 Теж
548 Педина Яким Грогорович Теж 90 Олександрівка
549 Печенюк Пилип Степанович Теж 3 Кудіївці
550 Печенюк Мина Пилипович Теж 7 Теж
551 Пирогов Володимир Миколайович Теж 7,4 Теж
552 Письменний Олексій Ананійович Теж 6 Теж
553 Плахотнюк Мирон Климентійович Теж 7 Теж
554 Плахотнюк Петро Климентійович Теж 3 Теж
555 Подолян Олексій Кіндратович Теж 7 Теж
556 Пожай-Миронюк Мефодій Іванович Теж 5 Олександрівка
557 Покришка Іван Федорович Теж 3 Кудіївці
558 Полубудкін Андрій Васильович Теж 5,03 Медвеже Вушко
559 Полубодкін Харитон Кирсанович Теж 2,48 Людавка
560 Полуботкін Філарет Савович Теж 1,31 Теж
561 Полубодкін Максим Іванович Теж 0,04 Теж
562 Полубодкін Арефа Петрович Теж 3,1 Борсків
563 Полубудкін Єфим Петрович Теж 3,1 Теж
564 Полубудкін Ілларіон Петрович Теж 3,1 Теж
565 Потапов Калістрат Григорович Теж 0,02 Теж
566 Праведний Максим Максимович Теж 0,35 Людавка
567 Праведний Іван Максимович Теж 2,12 Теж
568 Праведний Мартин Максимович Теж 0,35 Теж
569 Прибіга Іван Федотович Теж 5,53 Новоселиця
570 Присяжнюк Іван Іванович Теж 9 Кудіївці
571 Присяжнюк Фірс Трохимович Теж 9 Теж
572 Присяжнюк Яким Михайлович Теж 5,95 Коханівка
573 Прусаков Акиндин Йосипович Теж 0,09 Борсків
574 Пудов Іоаникій Фокич Теж 5,03 Людавка
575 Пудов Євдоким Семенович Теж 4,5 Теж
576 Пудов Клим Миронович Теж 2,78 Теж
577 Пудов Фома Максимович Теж 2,36 Теж
578 Пудов Лазар Максимович Теж 2,36 Теж
579 Ратов Влас Севастьянович Теж 1,56 Борсків
580 Ратов Петро Ігнатович Теж 3,87 Теж
581 Ратов Іван Іванович Теж 5,45 Теж
582 Ратов Федір Олексійович Теж 5,48 Теж
583 Ратов Лаврентій Германович Теж 11,84 Теж
584 Ратов Лаврентій Якович Теж 5,03 Теж
585 Ратов Сафрон Феоктистович Теж 5,85 Теж
586 Ратов Прокіп Сільвестрович Теж 5,52 Теж
587 Ратов Олімпій Михайлович Теж 2,27 Теж
588 Ратов Єфрем Олімпійович Теж 1,12 Теж
589 Ратов Архип Іванович Теж 0,28 Теж
590 Ратов Михайло Іванович Теж 0,28 Теж
591 Ратов Панфіл Іванович Теж 2,38 Теж
592 Ратов федір Теж 0,5 Теж
593 Ратов-Красильников Феодосій Олександрович Теж 2,35 Теж
594 Ратов Трохим Титович Теж 2,31 Теж
595 Ратов Никифір 1-й Ігнатович Теж 3,87 Теж
596 Ратов Никифір 2-й Ігнатович Теж 3,47 Теж
597 Ратов Ілларіон 1-й Теж 0,48 Теж
598 Ратов Ілларіон Іванович Теж 5,03 Теж
599 Ратов Іван Васильович Теж 5,92 Теж
600 Ратов Іван Євтихійович Теж 1,51 Теж
601 Ратов Ілларіон Панфілович Теж 0,32 Теж
602 Ратов Феодосій Васильович Теж 6,08 Теж
603 Ратов Асей Васильович Теж 3,86 Теж
604 Ратов Кипріян Васильович Теж 2 Теж
605 Ратушняк Михайло Корнійовичч Теж 3 Кудіївці
606 Ровинський Яків Григорович Теж 0,8 Павлівка
607 Ровинський Костянтин Григорович Теж 1,3 Теж
608 Ровинський Михайло Іванович Теж 9 Кудіївці
609 Россохацький Степан Іванович Теж 1,32 Борсків
610 Россохацький Федір Іванович Теж 1,32 Теж
611 Россохацький Єлізар Іванович Теж 2,09 Теж
612 Россохацький Яким Іванович Теж 1,32 Теж
613 Россохацький Емельян Іванович Теж 0,06 Теж
614 Россохацький Леонтій Іванович Теж 1,32 Теж
615 Рудаков Пантелеймон Пантелеймонович Теж 0,39 Теж
616 Рудаков Михайло Семенович Теж 0,19 Теж
617 Рудаков Панфіл Іванович Теж 0,1 Теж
618 Рудаков Яким Олексійович Теж 0,12 Теж
619 Рудаков Кирик Федорович Теж 3,06 Теж
620 Рудаков Трифон Федорович Теж 3,06 Теж
621 Рудаков Афанасій Іванович Теж 0,09 Теж
622 Рудаков Іван Іванович Теж 0,37 Теж
623 Рудаков Сергій Теж 0,73 Теж
624 Рудаков Антип Пилипович Теж 2,39 Теж
625 Рудаков Савелій Ілларіонович Теж 0,3 Теж
626 Рудаков Ілля Якович Теж 3,8 Теж
627 Рудаков Феодтот Михайлович Теж 0,55 Теж
628 Рудаков Прокопій Федорович Теж 3,48 Теж
629 Рудаков Логін Прокопович Теж 0,72 Теж
630 Рудаков Кипріян Олексійович Теж 0,38 Теж
631 Рудаков Михайло Семенович Теж 0,82 Теж
632 Рудаков Євфим Семенович Теж 0,03 Теж
633 Рудаков Терентій Єгорович Теж 0,08 Теж
634 Рудаков Іван Єгорович Теж 0,08 Теж
635 Рудаков василь Іванович Теж 0,02 Теж
636 Рудаков Йосип Іванович Теж 0,36 Теж
637 Руденко Василь Савич Теж 6 Кудіївці
638 Рудковський Леонтій Григорович Теж 30 Косаківка
639 Рудов Платон Євстафійович Теж 4 Людавка
640 Рудов Іван Іванович Теж 4,36 Теж
641 Рибак Яків Семенович Теж 6 Кудіївці
642 Римарев Мина Григорович Теж 2,62 Людавка
643 Саврасов Сафон Петрович Теж 0,01 Борсків
644 Сафронов Іван Якимович Теж 0,18 Теж
645 Сафронов  Степан Якимович Рос. 0,18 Теж
646 Сафронов Федір Сидорович Теж 0,98 Теж
647 Сафронов Степан Єгорович Теж 0,02 Теж
648 Сафронов Пимен Єгорович Теж 0,02 Теж
649 Сафронов Степан Сафронович Теж 3,26 Теж
650 Сафронов Пимен Сафронович Теж 3,26 Теж
651 Свинар-Бондар Пагел Тимофійович Теж 7 Кудіївці
652 Свинар-Бондар Семен Павлович Теж 3 Теж
653 Селезньов Дмитро Тихонович Теж 10 Потоки
654 Селезньов Іван Андрійович Теж 1,03 Теж
655 Семенов Кузьма Афанасійович Теж 0,21 Людавка
656 Семенов Гавриїл Кузьмович Теж 01.июл Теж
657 Сидоров Поліївкт Пилипович Теж 1,02 Теж
658 Сидоров Артем Пилипович Теж 2,02 Теж
659 Сизов Іван Степанович Теж 0,13 Теж
660 Сизов Степан Гавриїлович Теж 0,52 Теж
661 Сигнаєвський Севастьян Костянтинович Теж 137 Кобильня
662 Сирачов Ісидор Афіногенович Теж 4,41 Кудіївці
663 Ситников Гавриїл Леонтійович Теж 6 Теж
664 Ситников Євсей Пахомович Теж 0,04 Борсків
665 Скомаровський Олександр Іванович Теж 10 Ступник
666 Славинський Федір Демянович Теж 0,4 Рижавка
667 Сміщко Іван Григорович Теж 6,62 Новоселиця
668 Стебновський Іосиф Степанович Теж 8,93 Павлівка
669 Стелюк Іван Ігнатович Теж 6 Кудіївці
670 Стелюк Ігнатій Антонович Теж 9 Теж
671 Стелюк Андрій Ігнатович Теж 5 Теж
672 Стецкевич Федір Іульянович Теж 1,62 Пиків
673 Стоколяс Деонісій Платонович Теж 9 Кудіївці
674 Стрілецький Михайло Даниїлович Теж 8,7 Лозна
675 Сухин Тимофій Семенович Теж 1,21 Браїлів
676 Тарапута Іван Ілліч Теж 0,25 Махнівка
677 Таранюк Олексій Євфимович Теж 4 Олександрівка
678 Твердохліб Степан Федорович Теж 5 Потоки
679 Тепевич-Корніловський Павло Артемович Теж 69,81 Ступник
680 Торез Григорій Миколайович Теж 7 Кудіївці
681 Терешевський Захарій Андрійович Теж 0,3 Сутиски
682 Титов Єрмил Теж 0,33 Людавка
683 Тихонов Павло Григорович Теж 0,37 Демидівка
684 Ткач Трифон Калеников Теж 9,21 Новоселиця
685 Трохимов Архип Мартинович Теж 6,28 Борсків
686 Трохимов Григорій Архипович Теж 0,33 Теж
687 Трусюк Федір Григорович Теж 5 Олександрівка
688 Трус Іван Васильович Теж 3 Кудіївці
689 Усаневич Андрій Тарасович Теж 4,47 Жмеринка
690 Федоренко Кіндрат Антонович Теж 9 Теж
691 Федоренко Павло Антонович Теж 9 Теж
692 Федоренко Андрій Антонович Теж 9 Теж
693 Федоренко Антон Афанасійович Теж 6.,00 Теж
694 Федотов Порфирій Лазарович Теж 4,84 Борсків
695 Федотов Єрофей Лазарович Теж 4,84 Теж
696 Федотов Гавриїл Іванович Теж 5,06 Теж
697 Федотов Автоном Сільвестрович Теж 0,03 Теж
698 Федотов Василь Герасимович Теж 0,19 Теж
699 Федотов Василь Демидович Теж 0,63 Теж
700 Федотов Семен Теж 0,46 Теж
701 Федотов Олександр Іванович Теж 0,4 Теж
702 Федотов Сільвестр Іванович Теж 5,28 Теж
703 Федотов Фаддій Назарович Теж 1,84 Теж
704 Федотов Іван Якимович Теж 1,66 Теж
705 Федотов Григорій Якимович Теж 1,23 Теж
706 Федотов Артем Якимович Теж 1,36 Теж
707 Федотов Парфеній Федотович Теж 0,88 Людавка
708 Хархута Даниїл Якимович Рос. 45,54 Кобильня
709 Хархута Семен Якимович Теж 32,95 Теж
710 Харченко Матвій Федорович Теж 5,5 Новоселиця
711 Харченко Клим Пилипович Теж 4,91 Теж
712 Хмара Федір Якимович Теж 8 Кудіївці
713 Ходаков Яків Лаірентійович Теж 0,22 Борсків
714 Циркун Іван Теж 10,37 Коханівка
715 Циган-Коваль Іван Прокопович Теж 3 Кудіївці
716 Цимбал Володимир Ілліч Теж 14.00 Вишенька
717 Цинагнський Дмитро Миколайович Теж 1,12 Браїлів
718 Чебань Леонтій Яковлевич Теж 7 Кудіївці
719 Чебань Степан Леонтійович Теж 9 Теж
720 Чекурда Дмитро Фомич Теж 8,4 Зарванці
721 Чекурда Фома Даниїлович Теж 8,61 Теж
722 Череватов Тимофій Антонович Теж 0,75 Людавка
723 Череватов Василь Антонович Теж 2,86 Теж
724 Череватов Єлисей Платонович Теж 1,04 Теж
725 Чернолуцький Афіноген Іванович Теж 7,99 Медвеже Вушко
726 Чернолуцький Порфирій Леонтійович Теж 0,42 Борсків
727 Чернолуцький Іван Леонтійович Теж 0,25 Теж
728 Черпота Олексій Євстафійович Теж 42 Олександрівка
729 Чорний Авксентій Феодотович Теж 7,12 Ступник
730 Чорний Микола Феодотович Теж 3,15 Теж
731 Чорний Григорій Теж 8 Кудіївці
732 Чижевич Василь Антонович Теж 9,46 Борсків
733 Шабанов Михайло Семенович Теж 86,65 Зарванці
734 Шевченко Єлізар Васильович Теж 47,22 Кропивна
735 Шиденко Хрисанф Іванович Теж 9,78 Коли бабинці
736 Шлапаков Микола Семенович Теж 1,31 Людавка
737 Шлапаков Спиридон Мартинович Теж 7,23 Теж
738 Шлапаков Діонісій Мартинович Теж 1,57 Теж
739 Шлапаков Григорій Семенович Теж 1,73 Теж
740 Шлапаков Тарас Семенович Теж 0,46 Теж
741 Щуров-Щуровський Никифір Іванович Теж 9 Кудіївці
742 Юдин Нестор Павлович Теж 0,44 Людавка
743 Юдин Єлизарій Гавриїлович Теж 2,26 Теж
744 Юдин Аполлінарій Павлович Теж 0,44 Теж
745 Юдин Іван Карпович Теж 2,5 Теж
746 Юдин Семен Семенович Теж 2,33 Теж
747 Юдин Мирон Семенович Теж 2,11 Теж
748 Юдин Мина Васильович Теж 2,69 Теж
749 Юхниця Іван Арсенович Теж 7 Новоселиця
750 Юхниця-Яхниця Кирило Іванович Теж 6,29 Теж
751 Юцевич Ісаак Якимович Теж 5,01 м.Браїлів
752 Яблочников Костянтин Антизопович Теж 1,47 Борсків
753 Яблочников Порфирій Микитич Теж 1,88 Теж
754 Яблочников Фока Лаврентійович Теж 0,13 Теж
755 Яблочников Микита Лаврентійович Теж 0,13 Теж
756 Яблочников Іван Лаврентійович Теж 0,13 Теж
757 ЯблочниковАфанасій Олексійович Теж 3,14 Теж
758 Яблочников Макар Олексійович Теж 3,65 Теж
759 Яблочников-Малинников Фаддій Тимофійович Теж 1,96 Теж
760 Яблочников Семен Федотович Теж 3,81 Теж
761 Яблочников Парфеній Федотович Теж 3,81 Теж
762 Яблочников Семен Трохимович Теж 0,08 Теж
763 Яблочников Павло Іванович Теж 0,65 Теж
764 Яблочников Іван 1-й Порфирійович Теж 1,88 Теж
765 Яблочников Іван 2-й Порфирійович Теж 1,88 Теж
766 Яблочников Василь Порфирійович Теж 1,88 Теж
767 Яблочников Михайло Порфирійович Теж 1,88 Теж
768 Яблочников Євстратій Теж 2,2 Теж
769 Яблочников Харитон Андрійович Теж 1,47 Теж
770 Яблочников Каленик Пилипович Теж 0,75 Теж
771 Яблочников Тимофій Пилипович Теж 0,25 Теж
772 Яблочников Сидір Савелійович Теж 0,03 Теж
773 Яблочников Іван Никифорович Теж 2,59 Теж
774 Яблочников Фалагей Михайлович Теж 1,19 Теж
775 Яблочников Кипріян Авдійович Теж 2,74 Теж
776 Яблочников Полікарп Семенович Теж мар.13 Теж
777 Яблочников Яків Никифорович Теж 2,8 Теж
778 Яблочников Федір Іванович Теж 0,36 Теж
779 Яблочников Павло Іванович Теж 1,29 Теж
780 Яблочников Гавриїл Іванович Теж 5,98 Теж
781 Яблочников Кузьма Андрійович Теж 2,95 Теж
782 Яблочников Пилип Прохорович Теж 2,08 Теж
783 Яблочников Іван Павлович Теж 3,05 Теж
784 Янишевич Йосип Григорович Теж 0,3 Москалівна
785 Янишевич Антон Григорович Теж 0,2 Теж
786 Янковський Станіслав Васильлович Теж 0.49 Демидівка
787 Андрушкевич Піуст Михайлович Поляк 0,29 Кустівці
788 Блонський Іполит Петрович Теж 4,23 Витава
789 Блонський Віталій Петрович Теж 2,54 Теж
790 Блонський Генріх Петрович Теж 2,05 Теж
791 Блонський Лаврентій Петрович Теж 2,04 Теж
792 БлонськийПетро Петрович Теж 2,05 Теж
793 Бордзехівський Вікентій Тимофійович Теж 0,4 Павлівка
794 Братковський Каспер Петрович Теж 40,15 Теж
795 Братковський Казимир Касперович Теж 43,14 Теж
796 Братковський Едмунд Флоріанович Теж 45,46 Теж
797 Бржосневський Мирослав Броніславович Теж 2,2 Яку шинці
798 Бушинський Антон Степанович Теж 3,1 Цвіжин
799 Бушинський Петро Матвійович Теж 1,91 Теж
800 Бушинський Домінік Францевич Теж 0,48 Теж
801 Бушинський Павло Францевич Теж 0,48 Теж
802 Бушинський Людвиг Францевич Теж 0,48 Теж
803 Бушинський Іван Францевич Теж 0,48 Теж
804 Бушинський Вікентій Геронімович Теж 0,5 Витава
805 Бушинський Франц Петрович Теж 1,54 Теж
806 Бушинський Микола Петрович Теж 1,5 Теж
807 Бушинський Петро Михайлович Теж 1,17 Теж
808 Бушинський Іосиф Петрович Теж 0,5 Теж
809 Бушинський Степан Венедиктович Теж 2 Теж
810 Бушинський Леонард Томашевич Теж 0,75 Теж
811 Биковський Степан Якович Теж 1,55 Теж
812 Биковський Іван Якович Теж 1,55 Теж
813 Биковський Юліан Якович Теж 2,04 Теж
814 БиковськийПавло Якович Теж 1,54 Теж
815 Биковський Ноберт Якович Теж 1,54 Теж
816 Біговщич Франц Антонович Теж 1,76 Теж
817 Вержховський Франц-Ксаверій Іванович Теж 4,19 Черепа шинці
818 Войціхов Антон Романович Теж 6 Новоселиця
819 Виговський Антон Станіславович Теж 2,51 Уладівка
820 Виговський Іван Гавриїлович Теж 2,51 Теж
821 Виговський Казимир Гавриїлович Теж 2,51 Теж
822 Гажицький  Олександр Адамович Теж 2,49 Витава
823 Гажицький  Каетан Каетанович Теж 0,42 Теж
824 Гажицький  Іосиф Каетанович Теж 0,29 Теж
825 Гажицький  Іван Каетанович Теж 0,62 Теж
826 Гажицький  Роман Іосифович Теж 1 Теж
827 Гажицький  Франц Каетанович Теж 0,42 Теж
828 Гловацький Тимофій Карлович Теж 1,41 Теж
829 Гловацький Вацлав Карлович Теж 1,41 Теж
830 Голендзовський Антон Вікентійович Теж 0,65 Шепіївка
831 Гродецький Фома Іванович Поляк 1,24 Ксаверівка
832 Гродецький Іосиф Іванович Теж 1,24 Теж
833 Гродецький Микола Якович Теж 0,47 Теж
834 Гродецький Василій Станіславович Теж 0,94 Теж
835 Дембовський Іван Людвигович Теж 0,2 Павлівка
836 Де-Морли Чернець-Сигізмунд Теж 32,36 Кудіївці
837 Дембовський Іван Якович Теж 0,75 Витава
838 Домашевський Станіслав Іванович Теж 0,55 Сутиски
839 Домбовський Іван Іосифович Теж 1,1 м.Пиків
840 Домбровський Франц Адамович Теж 0,19 м.Новий Пиків
841 Домбровський Іван Адамович Теж 0,19 Теж
842 Дрогушевський Іван Францович Теж 2,87 Витава
843 Душевськмй Марян Францевич Теж 2,07 Журавка
844 Жураковський Геронім Йосипович Теж 0,24 м.Браїлів
845 Загорський Северин Северіанович Теж 0,67 Тарабанівка
846 Загорський Сильвестр Северіанович Теж 0.27 Теж
847 Загорський Іван Северіанович Теж 0,27 Теж
848 Загорський Іосиф Северіанович Теж 0,27 Теж
849 Загорський Станіслав Іванович Теж 1,06 Теж
850 Запольський Іосиф Ксаверович Теж 95,07 Коханівка
851 Зимбовський  Вікентій Іосифович Теж 2 Витава
852 Зимбовський  Деонисій Іванович Теж 2 Теж
853 Зимбовський  Іван Якович Теж 0,25 Теж
854 Зимбовський  Антон Вікентійович Теж 0,25 Теж
855 Зиньковський Іосиф Лаврентійович Теж 4,82 Погорілля
856 Зиньковський Фелікс Лаврентійович Теж 4,81 Теж
857 Злотницький Тембурій Іосифович Теж 0,82 Витава
858 Злотницький Едуард Іосифович Теж 0,66 Теж
859 Злотницький Леонтій Іосифович Теж 0,66 Теж
860 Знамеровський Адам Ігнатович Теж 0,54 Теж
861 Знамеровський Каетан Ігнатович Теж 2,01 Теж
862 Знамеровський Генріх Францевич Теж 0,25 Теж
863 Зубицький Пилип Іосифович Теж 1,7 Теж
864 Зубицький Броніслав Іванович Теж 0,7 Теж
865 Кардон Іван Карпович Теж 1,25
866 Ковальський Казимир Тимофійович Теж 4,46 Погоріла
867 Ковальський Віктор Тимофійович Теж 4,3 Теж
868 Кондзич Ігнатій Лаврентійович Теж 6 Павлівка
869 Кондзич Леонард Лаврентійович Теж 4,51 Теж
870 Корчевський Вацлав Гаврилович Теж 2,59 Теж
871 Корчевський Григорій-Віталис Гаврилович Теж 4,33 Теж
872 Косинський Петро Францович Теж 0,51 Сутиски
873 Косинський Карл Феліксович Теж 0,51 Теж
874 Косинський Семен Іванович Теж 0,51 Теж
875 Косинський Захарій Петрович Теж 4 Теж
876 Косинський Фелікс Петрович Теж 4 Теж
877 Красницький Владислав Ігнатович Теж 29 Хомутинці
878 Кримковський Домінік Казимирович Теж 5,87 Новоселиця
879 Кульчицький Віктор Андрійович Теж 1 Витава
880 Левицький Яків Петрович Теж 2,36
881 Левицький Олександр Якович Теж 2,74
882 Лоєвський Іван Мартинович Теж 5,28
883 Лоєвський Марян Феліксович Теж 5,57
884 Лоєвський Карл Мартинович Теж 9,97
885 Лоєвський Карл Іосифович Теж 1,5
886 Ліба Едуард Антонович Теж 17,19 Новоселиця
887 Ляхович Іван Олександрович Теж 3 Витава
888 Маленевський  Даниїл Вікентійович Теж 4,54 Лозня
889 Маленевський   Фауст Францович Теж 3,65 Острожок
890 Маленевський  Іосиф Станіславович Теж 7,32 Теж
891 Маліновський Антон Рафаїлович Теж 4,42 Лозна
892 Малицький Іван Павлович Поляк 1 Витава
893 Малишевський Іван Геронімович Теж 4,45 Майдан-Бобр.
894 Милецький Альбін Людвигович Теж 4,81 Теж
895 Михальський Фома Львович Теж 0,34 Уладівка
896 Мисінський Іполит Іванович Теж 0,6 Витава
897 Мисіцький Тимофій Антонович Теж 0,73 Теж
898 Мисіцький Віктор Іполітович Теж 0,12 Теж
899 Мисіцький Пзебій Леонтійович Теж 2,27 Теж
900 Мисіцький Марян Петрович Теж 0,84 Теж
901 Мисіцький Іван Антонович Теж 1,35 Теж
902 Неліпович  Адам Людвигович Теж 7,54 Погоріла
903 Неліпович  Яків Георгійович Теж 0,11 Клитенка
904 Неліпович  Роман Георгійович Теж 0,11 Теж
905 Новицький Станіслав Ілліч Теж 0,5 Демидівка
906 Носальський  Павло Гавриїлович Теж 8,15 Витава
907 Носальський  Роман Павлович Теж 0,25 Теж
908 Носальський  Іосиф Григорович Теж 2,85 Теж
909 Носальський  Северин Миколайович Теж 1,91 Теж
910 Носальський  Гелярій Петрович Теж 0,5 Теж
911 Носальський  Едуард Петрович Теж 2,65 Теж
912 Носальський  Бернард Петрович Теж 1,25 Теж
913 Носальський  Целестин Петрович Теж 2 Теж
914 Носальський  Андрій Іванович Теж 1,25 Теж
915 Носальський  Леонард Іванович Теж 0.40 Теж
916 Носальський  Гелярій Іванович Теж 1,55 Теж
917 Носальський  Вікентій Іванович Теж 1,3 Теж
918 Носальський  Іосиф Іванович Теж 1,3 Теж
919 Обиртинський Іван Вікентійович Теж 9 Кудіївці
920 Обиртинський Станіслав Іванович Теж 9 Теж
921 Окульський Павло Михайлович Теж 3,56 Витава
922 Окульський Іван Михайлович Теж 1,7 Теж
923 Олевинський Деонисій Якович Теж 2,43 Журавка
924 Олевинський Базилій Дженджемович Теж 0,17 Теж
925 Піотровський Ігнатій Домінікович Теж 0,34 Кліщева
926 Піотровський Іван Матвійрвич Теж 0,25 Теж
927 Піотровський Ігнатій Октавіанович Теж 1,03 Теж
928 Піотровський Ігнатій Матвійович Теж 0,13 Теж
929 Погорський Марян Филиціанович Теж 6,36 Новоселиця
930 Подвинський Іосиф Порфирійович Теж 0,33 м.Н.Пиків
931 Подгурський Іван Йосипович Теж 0,47 Грижинці
932 Подгурський Іван Мартинович Теж 0,47 Теж
933 Протасевич Франц Титович Теж 5,25 Витава
934 Протасевич Октавій Іосифович Теж 5,25 Теж
935 Протасевич Марян Йосипович Теж 5,25 Теж
936 Прушинський Венцеслав Аполінарійович Теж 4,66 Теж
937 Прушинський Іосиф Аполінарійович Теж 4,65 Теж
938 Прушинський Броніслав Аполінарійович Теж 4,45 Теж
939 Прушинський Іосиф Іванович Теж 13,97 Теж
940 Прушинський Адам Вікентійович Теж 6,24 Теж
941 Прушинський Іосиф Вікентійович Теж 6,45 Теж
942 Прушинський Василь Фомич Теж 4,66 Теж
943 Прушинський Степан Фомич Теж 4,66 Теж
944 Прушинський  Франц Фомич Теж 4,65 Теж
945 Прушинський Аплрей Миколайович Теж 0,73 Теж
946 Прушинський Іосиф Миколайович Теж 0,73 Теж
947 Прушинський Бернард Миколайович Теж 0,73 Теж
948 Прушинський Іван Миколайович Теж 0,73 Теж
949 Пшедзіцкий Валеріан Августинович Теж 6,98 Теж
950 Пшездзіцкий Цезарій Августинович Теж 6,98 Теж
951 Пясецький Петро Гілярович Теж 16 Хомутинці
952 Пясецький-Петровський Іван Антонович Теж 5,32 Пеньківка
953 Пясецький Шимон Гілярович Теж 45 Мончинці
954 Радзиховський Тимофій Каспрович Теж 0.50 Витава
955 Радзиховський Вікентій Каспрович Теж 0,34 Теж
956 Радзиховський Петро Каспрович Поляк 0,33 Теж
957 Радзиховський Іосиф Каспрович Теж 0,33 Теж
958 Радзиховський Іосиф Тимофійович Теж 5,13 Теж
959 Радзиховський Даниїл Іосифович Теж 0,33 Теж
960 Радзиховський Тимофій Іосифович Теж 0,33 Теж
961 Радзиховський Сильвестр Іосифович Теж 0,33 Теж
962 Радзиховський Антон Іосифович Теж 0,33 Теж
963 Ралинський Валентин Миколайович Теж 0,87 Лозна
964 Ровинський Іван Каспрович Теж 1,5 Витава
965 Ровинський Кароль Антонович Теж 1 Теж
966 Ровинський Лукіян Костянтинович Теж 1,01 Теж
967 Ровинський Рудольф Антонович Теж 1 Теж
968 Ровинський Франц Антонович Теж 1 Теж
969 Ростоцький Корнелій Адольфович Теж 2,12 м.С.Пиків
970 Ростоцький Станіслав Адольфович Теж 2,12 Теж
971 Ростоцький Євстафій Адольфович Теж 2,12 Теж
972 Ростоцький Цезарій Адольфович Теж 2,12 Теж
973 Ружицький Валерян Северинович Теж 3,33 Витава
974 Ружицький Антон Северинович Теж 3,33 Теж
975 Ружицький Степан Антонович Теж 4,34 Теж
976 Ружицький Брумон Миколайович Теж 5,46 Теж
977 Ружицький Фауст Якович Теж 30 Хомутівці
978 Савицький Іван Михайлович Теж 0,4 Слобода Янова
979 Скоцовський Вікентій Францевич Теж 4,4 Журавне
980 Скршешевський Адах Степанович Теж 0,76 Тарабанівка
981 Славинський Василь Іосифович Теж 2,5 Новоселиця
982 Славинський Ян Іосифович Теж 2,5 Теж
983 Славинський Іоаким Іванович Теж 5 Теж
984 Старчевський Петро Казимирович Теж 1,05 Витава
985 Старчевський Кипріян Казимирович Теж 2,53 Теж
986 Старчевський Іван Андрійович Теж 1,95 Лозна
987 Страшевський Василь Августинович Теж 2,36 Теж
988 Страшевський Ігнатій Іванович Теж 3,66 Теж
989 Страшенський Ігнатій Іванович Теж 4,48 Теж
990 Стрільбицький Рафаїл Карлович Теж 2,28 Витава
991 Стрільбицький Юліан Михайлович Теж 1,27 Теж
992 Тарнавський Кароль Гриціанович Теж 4,35 Теж
993 Тржегалинський Роман Рафаїлович Теж 4,98 м.С.Пиків
994 Тройницький Генрік Северинович Теж 4,5 Витава
995 Тройницький Шимон Юліанович Теж 2,29 Теж
996 Тройницький Микола Данилович Теж 0,54 Теж
997 Тройницький Андріан Даниїлович Теж 0,54 Теж
998 Тройницький Даниїл Ваврфоломійович Теж 7 Теж
999 Туржанський Каетан Іосифович Теж 2,06 Теж
1000 Туржанський Цезар Никодимович Теж 2,05 Теж
1001 Туржанський Іван Петрович Теж 1,15 Теж
1002 Туржанський  Іосиф Петрович Теж 1,15 Теж
1003 Туржанський Калікст Петрович Теж 0,17 Теж
1004 Тичинський Іван Войціхович Теж 9 Кудіївці
1005 Тичинський Леопольд Іванович Теж 9 Теж
1006 Тичинський Іоси ф Іванович Теж 9 Теж
1007 Урбанський Іван Сигізмундович Теж 4,98 Рижавка
1008 Уханський Захарій Іванович Теж 1,4 Витава
1009 Уханський Терентій Федорович Теж 1,08 Теж
1010 Уханський Григорій Васильович Теж 0,37 Теж
1011 Уханський Іосиф Іванович Теж 1,47 Теж
1012 Уханський Франц Лукіянович Теж 1,2 Теж
1013 Уханський Вікентій Лукіянович Теж 0,31 Теж
1014 Уханський Карл Лукіянович Теж 0,46 Теж
1015 Уханський Іван Лукіянович Теж 0,15 Теж
1006 Ходник Адольф Іванович Теж 6,4 Новоселиця
1007 Ходницький Іван Лукіянович Теж 7,41 Теж
1018 Череповський Адам Іванович Теж 4 Витава
1019 Шиманський Іосиф Федорович Теж 0,92 Павлівка
1020 Шиманський Павло Федорович Теж 0,92 Теж
1021 Шиманський Іван 1-й Федорович Теж 9,47 Теж
1022 Шиманський Іван 2-1 Федорович Теж 4,79 Теж
1023 Яворський Іван Іосифович Теж 0,09 Клище
1024 Яворський Леонтій Казимирович Теж 2,39 Витава
1025 Яворський Казимир Казимирович Теж 4,62 Теж
1026 Яворський Фелікс Казимирович Теж 2,3 Теж
1027 Яворський Вільгельм Михайлович Теж 90 Забуж
1028 Ягодзинський Іван Васильович Теж 1,03 Витава
1029 Якубовський Вікентій Тимофійович Теж 1,17 Журавне
1030 Якубовський Станіслав Тимофійович Теж 1,17 Теж
1031 Янковський Леонтій Йосипович Теж 10,12 Погоріле
1032 Ясинський Сигизмунд Августинович Теж 125,33 Кайда…(?)
На основі п.5 ст.28 Положення про вибори в Державну Думу
Православне духовенство
1. Акаловський Крескент Лукич 68.22 Лозна
2. Антоновський Олександр Олексійович 53,01 Слобода Носківецька
3. Баришевський Федір Северянович 41,76 Голики
4. Беневський Іоан Стефанович 89,95 Сокиринці і Старі Хутори
5. Богданович Платон Даниїлович 107,25 Гавришівка
6. Боржковський Василь Васильович 93,04 м.Нов.Пиків
7. Боржковський Василь Григорович 106,77 м.Мізяків
8. Бохневич Іоан Гавриїлович 50 Лемешівка
9. Бутник Іоан Іоанович 43,93 Майдан-Супруновський
10. Варениця Іван Петрович 42,19 Слобода Сутиська
11. Василевський Василь Антонович 36,91 Байківка
12. Василевський Євменій Михайлович 46,12 Будьки
13. Вильчинський Деонисій Лукич 47,79 Хижинці
14. Вильчинський Лука Тимофійович 94,9 Сосонка
15. Волинецький Сергій Михайлович 40,6 Рижавка
16. Волошановський Веніамін Іоанович 50,18 Широка Гребля
17. Воскобойников Володимир Матвійович 49,28 Крушлинці
18. Гадзинський Євгеній Гавриїлович 59,3 м.Янів
19. Гадзяцький Костянтин Олександрович 47,13 В.Жмеринка
20. Гандзюк Іоан Григорович 66,45 Слобода Сутиська
21. Глуговський Іоан Матвійович 75,26 Глинськ
22. Губаржевський Іоан Венедиктович 77,13 Писарівна
23. Гудзовський Мартин Петрович 33 Василівка
24. Добранський Михайло 40,03 Кудіївці
25. Диткевич Пимен Іустинович 62,13 Вишенька
26. Єзерницький Микола 54,6 Лисіївка
27. Желіховський Михайло Васильович 47,24 Кривошиїнці
28. Зимбровський Хрисаф Іванович 39,76 Супрунова
29. Зіневич Костянтин Петрович 35 Гуменне
30. Івфимовський Іоан Петрович 38,81 м.Калинівка
31. Клопотовський Мефодій Даниїлович 92,8 м.Тиврів
32. Ковердинський Григорій Васильович 39,43 Пятничани
33. Кодоколович Леконтій Онисимович 60,02 Стадниця
34. Козловський Олександр Миколайович 68,39 Селище
35. Козловський Дмитро Антонович 54,07 Ільківка
36. Колаковський Олександр Тимофійович 42,75 Бобрик
37. Комарницький Степан Васильович ? М.Кутищі
38. Комашко Василь Васильович 112,5 Рогинці
39. Конотоп Лука Васильович 106,11 Миколаївка і Уладівка
40. Короп ачинський Арсеній Іульянович 72,85 Міз.Хутори
41. Коцюбинський Олександр Іполітович 57,04 М.Крушлинці
42. Креминський Авксентій Кирилович 50,16 Якушинці
43. Кулицький Михайло Андрійович 77,45 Кліщево
44. Лапинський  Олександр Григорович 59,92 Сьомаки
45. Лашков Феодот Георгійович 54,46 Журавка
46. Левандовський Микола Євгенійович 41,49 Лисянка
47. Левандовський Євгеній Іоанович 91,42 Щереметка
48. Левицький Григорій Петрович 55,2 Клатенка
49. Лозаревич Віктор Володимирович 62 Немиринці
50. Лотоцький Полікарп Семенович 35,58 Шершні
51 Лужинський Пантелеймон Андрійович 43 Мончинці
52. Лювипецький Петро Євфимович 40,83 Людавка
53. Лясковський Семен Феодотович 102,64 Косаківка і Сиваківці
54. Ляхомський Василій Феодосійович 44,82 М.Жмеринка
55. Малишевський Феодот Михайлович 38 Радівка
56. Манжуловський Андрій Васильович 54,16 Шкуринці
57. Маньковський Іустин Филимонович 39,59 м.Тиврів
58. Мельницький Антон Євфимійович 54,64 Слобода Янівська
59. Мельницький Григорій Антонович 51,11 Ступник
60. Миськевич Феофіл Григорович 32 Нападівка
61. Млотовський Артем Іванович 38,05 Коханівка
62. Ольшевський Федір Васильович 49 Шепіївка
63. Піснічевський Онуфрій Ігнатович 76 Цвіжин і Янків
64. Попіль Лавр Степанович 58,9 м.Стрижавка
65. Прокопович Орест Федорович 54,89 Лелеки
66. Ралзієвський Олександр Миколайович 53,21 Медвідка
67. Радзієвський Михайло Федорович 48,73 Люлинці
68. Речпер Єлізарій Павлович 105,15 Махнівка
69. Рожанковський Олександр Іуліанович 45,79 Демидівка
70. Рудич Калиник Несторович 46,27 м.Стара Вінниця
71. Савкевич Олександр Феофілович 47,74 м.Станіславчик
72. Свінцицький Іустин Федорович 36 Сальник
73. Свидзинський Захарій Авксентійович 59,86 Черлинків
74. Селезньов Михайло Михайлович 35,48 Сідава
75. Сендерко Макарій Іванович 49,99 Носківці
76. Синькевич Василій Федорович 56,82 Гулівці
77. Синьковський Євменій Іванович 54,1 Лаврівка
78. Смолянський Федір Михайлович 75,93 Медвеже Вушко
79. Співачевський Єлисей Євфимович 44,04 Могилівка
80. Співачевський Василь Васильович 122,3 В.Острожок
81. Співачевський Євгеній Єлисейович 52,6 Ярошівка
82. Станкевич Пилип Євфимович 37,96 Бохоники
83. Степанковський Яків Степанович 61,01 м.Пиків
84. Стрільчевський Сергій Іоанович 58,93 Кордилівка
85. Стиранкевич Григорій Гавриїлович 60,55 Жигалівка
86. Судилковський Лука Потапович 163,34 м.Браїлів і Москалівка
87. Судилковський Антоній Іакович 36,09 Козинці
88. Танасієнко Стефон Григорович 57,84 Порпурівці
89. Танашевич Василь СІльвестрович 48,3 Майдан Юзвинський
90. Танашевич Євгеній Васильович 54 Слобода Кустовецька
91. Тарнавський Євгеній Васильович 46,45 Черепа шинці
92. Тарнавський Петро 58,04 Слобода Стрижавська
93. Татомир Євгеній Никифорович 45 Ворощилівка
94. Теравський Володимир Якович 44,78 Новоселиця
95. Теравський Карпо Степанович 61,48 Потоки
96. Трембовецький Антон Іустинович 60,57 Потоки
97. Трублаєвич Євгеній Іоанович 39,94 Зарванці
98. Трублаєвич Флор Іоанович 33,35 Кропивна
99. Турчинський Арсеній Васильович 38,79 Лука-Мелешківська
100. Хилитинський Лука Сиепанович 77,21 Дзялів
101. Хотовицький Михайло Григорович 71,85 Коли бабинці
102. Цапукевич Володимир Лукич 51,73 Павлівка
103. Чепурковський Ніл Васильович 70,01 Гущинці
104. Шакуцевич Сергій Віталійович 81,21 Кустівці
105. Шатковський Іуліан Якович 35,31 Педьки
106. Шведовський Фауст Іванович 45,56 Заливанщина
107. Яворський Олександр Георгійович 47,95 м.Вінниця
108. Янович Іоан Петрович 39 Хутори Кривошиїнські
109. Яновський Володимир Миколайович 50,77 м.Станіславчик
110. Ятвинський Євгеній Феофілович 100,68 м.Юзвин
Римсько-католицьке духовенство
111. Буяльський Антон-Роман Іванович-Феліксович 1,15 м.Янів
112. Гутовський Альбін Олександрович 8 м.Станіславчик
113. Пташинський Владислав Вікентійович 14 пос.Гнівань
114. Радлинський Станіслав Антонович 48 м.Вінниця
115. Сервинья Антон Михайлович 39 м.Пиків
116 Шнарбаховський Фелікс Миколайович 2 м.Браїлів