За нашої підтримки вийшов в світ Географічний покажчик справ з персоналіями по дореволюційних фондах Державного архіву Вінницької області.

Знизу на сторінці є посилання, за яким можете скачати пдф варіант покажчика безкоштовно. Друкований варіант можна придбати за ціною 300 грн, здійснивши оплату за реквізитами:

Найменування організації: СПД ДОЛЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Номер рахунку: UA473026890000026003060727505
ЄДРПОУ/ІПН: 3143205011
Код Банку (МФО): 302689
В призначенні вказати “За довідкник (і адреса та телефон для відправки)”

А поки – трохи слів про нас, далі – слово від упорядника Ігоря Гуменюка. 

ЦВГ “Пращур” проводить комплексні генеалогічні дослідження до 7-10 покоління, за результатами яких створюється електронний “Родинний сайт”. Досліджені родоводи оформляються у виді плакатів, ексклюзивних родових книг. Також здійснює пошук архівних документів для підтвердження національності предків. Долучається до розвитку архівної галузі та популяризує сімейні цінності і традиції пращурів. Реалізовує проект «Родове дерево прихожан Погребищенського костелу».

Працівники Центру щиро люблять свою роботу та допомагають «знайомити» людей з їх предками. Через архіви, факт за фактом, сторінка за сторінкою відновлюється історична та родинна пам’ять.

Місія ЦВГ “Пращур” – сприяти, щоб якомога більше людей дізналися історії своїх родин, зважаючи на те, що такі історії замовчувалися поколіннями.

Слово від упорядника – Ігоря Гуменюка

     Для роботи над «Географічним покажчиком справ з персоналіями по дореволюційних фондах Державного архіву Вінницької області» мене спонукали спостереження як за пересічними відвідувачами, так і дослідниками, науковцями, які масово звертаються до державних  архівних установ та працюють в читальних залах архівів.  Як простому студенту-початківцю, котрий вперше  прийшов до читальної зали архіву, так науковцю та генеалогу, які є частими «гостями» в архівних установах,  досить складно розібратися в масиві матеріалів, які зберігаються в фондах архівів, та мінімізувати час на пошуки потрібних документів.  

В останнє десятиліття досить популярними стали як наукові дослідження історії населених пунктів України, так і дослідження історії окремих родин (укладання родинних дерев), не кажучи вже про велику кількість звернень для підтвердження національності предків. Тому і було  вирішено внести хоч маленьку частинку своїх знань та для полегшення пошукових зусиль дослідників у архівних установах. 

Варто зупинитися на структурі покажчика та провести екскурс-пояснення по роботі з ним. 

До укладеного покажчика не увійшла інформація з фондів Д-904 та Д-905, оскільки по них вже укладений «Каталог метричних книг» доступний усім охочим в  електронному варіанті. Також до перегляду не брались фонди судових установ та місцевих нотаріусів у зв’язку з тим, що вони дуже великі за обсягом, і робота з ними потребує багато часу. 

Щодо фондів закладів освіти, вважаю, що по них варто  створити окремий покажчик.  

Віднайдені матеріали аналізувалися і формувалися  в блоки за географічною приналежністю відповідно до дореволюційного адмінподілу як за повітами, так і за населеними пунктами. Тобто спочатку поданий перелік справ (за системою зростання нумерації фондів, з назв яких зрозуміло, що в них містяться документи за персоналіями за повітами загалом, а потім подані справи, з назв яких чітко визначається приналежність до населеного пункту  (населені пункти подаються в алфавітному порядку).  

Для прикладу:

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ПО ВІННИЦЬКОМУ ПОВІТУ:

Д-2 «Вінницьке відділення Російського Торгово-Промислового банку»

Опис 1, Справа 7 «Книга запису термінових кредитів» 1906 р., 99 арк.;
Справа 13 «Книга особових рахунків кредитувальників» 1909 р., 99 арк.
Опис 2, Справа 19 «Заяви селян-чиншовиків про надання чиншових прав на землю» 27 грудня 1887 р.-28 січня 1892 р., 79 арк.

Д-5 «Вінницьке повітове по чиншовим справам присутствіє»

Опис 1, Справа 127 «Настільний реєстр виданих паспортів» 1 січня-грудень 1910 р., 102 арк.

Д-23 «Острожоцьке волосне правління»

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ЗА НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ ВІННИЦЬКОГО ПОВІТУ:

Д-24 «Мало-Кутищанське волосне правління»
Опис 1, Справа 370 «Посімейний список» 1884 р.;
Опис 2, Справа 9 «Посімейний список селян» 1894 р., 68 арк.;
Справа 10 «Списки домогосподарств та відомості страхових зборів, 68 арк.;

C. Антонопіль, Вінницький повіт, Подільська губернія: за 1904-1906 рр.», 15 арк.

Д-26
 «Люлинецьке волосне правління»

Опис 1, Справа 41 «Іменний список платників страхового збору» 1913-1915 рр., 13 арк.

С. Байківка, Вінницький повіт, Подільська губернія:

Д-334 «Янівське волосне правління»
Опис 1, Справа 26 «Список селян» 1878 р., 53 арк.

Загалом було класифіковано віднайдені справи по 11 повітах, а саме Бердичівський повіт Київської губернії (справи по якому частково зберігаються в фондах ДАВіО, хоч і в досить незначній кількості), Брацлавський, Вінницький, Гайсинський повіти Подільської губернії, Липовецький повіт Київської губернії, Літинський повіт Подільської губернії, Махнівський повіт Київської губернії (територія якого з 1842 року увійшла до Бердичівського повіту), Могилівський, Новоушицький, Ольгопільський та Ямпільський повіти Подільської губернії.

Також були виокремлені справи, в яких містяться матеріали, що стосуються населених пунктів інших повітів та губерній (зокрема, Київського повіту, Кам’янець-Подільського повіту, Одеси, Рівного, Житомира, Харкова, Умані, Майкопа, Очакова та інші), а інколи і до території інших держав (Молдови, Китаю та Росії).

Для прикладу:


АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ПО НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ:


М. Біла Церква, Київська губернія:

Д-737 «Могилів-Подільська римсько-католицька духовна консиcторія»
Опис 1, Справа 2 «Метрична книга про народження, шлюб і смерть по костелу» січень 1794 рік-грудень 1820 р.;
Справа 138 «Метрична книга про народження дітей в парафіян, шлюб та смерть парафіян костелу» 5 січня-3 грудня 1847 р.

М-ко Жорнище, Київська губернія:

Д-737 «Могилів-Подільська римсько-католицька духовна консисторія»
Опис 1, Справа 19 «Метрична книга про смерть парафіян костелу» 14 лютого 1827 р.-1 вересня 1835 р.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ЗА НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ РІЗНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ЯКІ НА ДАНИЙ ЧАС ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ МОЛДОВИ, КИТАЮ ТА РОСІЇ):

М. Бендери:

Д-49 «Вінницька міська міщанська управа»

Опис 1, Справа 200 «Переписка з приставом м. Бендери, заяви міщан про видачу паспортів» 29 березня 1899 р.-15 червня 1900 р., 101

М. Харбін:

Д-49 «Вінницька міська міщанська управа»
Опис 1, Справа 209 «Переписка з Хабаровським поліцмейстером про видачу паспортів вінницьким міщанам, які проживають в м. Харбін» 9 січня-12 вересня 1901 р., 306 арк.

М. Новоросійськ:

Д-49 «Вінницька міська міщанська управа»

Опис 1, Справа 191 «Переписка з приставом 1-го стану м. Новоросійськ про обмін паспортів вінницьким міщанам, які проживають в інших містах» 20 лютого-18 жовтня 1895 р., 278 арк.

М. Пермь:

Д-49 «Вінницька міська міщанська управа»

Опис 1, Справа 246 «Переписка з Іркутським поліцейським управлінням про видачу паспортів вінницьким міщанам, які проживають в м. Перм, паспорти міщан» 7 червня 1907 р.-22 грудня 1908 р., 426 арк.

В окремий розділ було сформовано справи з персоналіями, відомості про яких містяться у фондах цукрових заводів.

Для прикладу:

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ З ПЕРСОНАЛІЯМИ НА ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ:

Д-6 «Товариство Корделівського цукрового заводу»
Опис 1, Справа 3 а «Табель виплати заробітної плати працівникам цукрового заводу» 1902-1903 рр.

Д-8 «Товариство Калинівського цукрового заводу»
Опис 1, Справа 2 «Розрахункові рахунки працівників» 1912-1918 рр., 123 арк.;
Справа 6 «Розрахункові рахунки працівників» 1913-1919 рр., 24 арк.;

Також варто зазначити, що в покажчику задіяна система уточнень по окремих справах, а саме: частина справ в ДАВіО оцифровані, фото та скан-копії яких справ знаходяться в вільному доступі на архівному сервері і кожний зареєстрований дослідник має право з ними ознайомитись, не замовляючи оригіналу; в покажчику навпроти таких справ є примітка «цифрова копія». Інший вид документів, який довелось окремо позначити, це документи, що були оброблені отрутохімікатами (у 1950-х-1960-х рр.. ХХ ст.), тому ці справи не видаються до читальної зали архіву для досліджень, і навпроти таких (відомих мені справ) є примітка «справа оброблена отрутохімікатами». На жаль таких справ є досить багато і не всі вони виявлені, тому позначені, мабуть не всі оброблені справи. Вважаю, що навіть зазначена кількість виявлених справ значно полегшить роботу дослідників.

Саме в такому форматі і були систематизовані переглянуті мною справи. Звичайно, 90% описів складалися ще в радянські часи і великий відсоток назв не відповідають змісту документів, тому вірогідність похибки завжди існує. Але сподіваюсь, що ця праця стане в нагоді широкому колу дослідників.

На сам кінець хочу зазначити, що вагома частина матеріалів по населених пунктах Поділля розкидані по архівних установах Києва та області, Хмельницького, Житомирського та ряду інших архівів, і було б чудово, якби і по фондах вказаних архівних установ з’явились покажчики.

Тому працюймо і далі.

 

Географічний покажчик справ з персоналіями по дореволюційних фондах Державного архіву Вінницької області (Посилання для скачування пдф-версії) 

Коментарі

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*

Loading Facebook Comments ...