За нашої підтримки вийшов в світ Географічний покажчик справ з персоналіями по дореволюційних фондах Державного архіву Вінницької області.

Знизу на сторінці є посилання, за яким можете скачати пдф варіант покажчика безкоштовно. Друкований варіант можна придбати за ціною 300 грн, здійснивши оплату за реквізитами:

Найменування організації: СПД ДОЛЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Номер рахунку: UA473026890000026003060727505
ЄДРПОУ/ІПН: 3143205011
Код Банку (МФО): 302689
В призначенні вказати “За довідкник (і адреса та телефон для відправки)”

А поки – трохи слів про нас, далі – слово від упорядника Ігоря Гуменюка.

ЦВГ “Пращур” проводить комплексні генеалогічні дослідження до 7-10 покоління, за результатами яких створюється електронний “Родинний сайт”. Досліджені родоводи оформляються у виді плакатів, ексклюзивних родових книг. Також здійснює пошук архівних документів для підтвердження національності предків. Долучається до розвитку архівної галузі та популяризує сімейні цінності і традиції пращурів. Реалізовує проект «Родове дерево прихожан Погребищенського костелу».

Працівники Центру щиро люблять свою роботу та допомагають «знайомити» людей з їх предками. Через архіви, факт за фактом, сторінка за сторінкою відновлюється історична та родинна пам’ять.

Місія ЦВГ “Пращур” – сприяти, щоб якомога більше людей дізналися історії своїх родин, зважаючи на те, що такі історії замовчувалися поколіннями.

Слово від упорядника – Ігоря Гуменюка

Для роботи над «Географічним покажчиком справ з персоналіями по дореволюційних фондах Державного архіву Вінницької області» мене спонукали спостереження як за пересічними відвідувачами, так і дослідниками, науковцями, які масово звертаються до державних  архівних установ та працюють в читальних залах архівів.  Як простому студенту-початківцю, котрий вперше  прийшов до читальної зали архіву, так науковцю та генеалогу, які є частими «гостями» в архівних установах,  досить складно розібратися в масиві матеріалів, які зберігаються в фондах архівів, та мінімізувати час на пошуки потрібних документів.

В останнє десятиліття досить популярними стали як наукові дослідження історії населених пунктів України, так і дослідження історії окремих родин (укладання родинних дерев), не кажучи вже про велику кількість звернень для підтвердження національності предків. Тому і було  вирішено внести хоч маленьку частинку своїх знань та для полегшення пошукових зусиль дослідників у архівних установах.

Варто зупинитися на структурі покажчика та провести екскурс-пояснення по роботі з ним. 

До укладеного покажчика не увійшла інформація з фондів Д-904 та Д-905, оскільки по них вже укладений «Каталог метричних книг» доступний усім охочим в  електронному варіанті. Також до перегляду не брались фонди судових установ та місцевих нотаріусів у зв’язку з тим, що вони дуже великі за обсягом, і робота з ними потребує багато часу.

Щодо фондів закладів освіти, вважаю, що по них варто  створити окремий покажчик.

Віднайдені матеріали аналізувалися і формувалися  в блоки за географічною приналежністю відповідно до дореволюційного адмінподілу як за повітами, так і за населеними пунктами. Тобто спочатку поданий перелік справ (за системою зростання нумерації фондів, з назв яких зрозуміло, що в них містяться документи за персоналіями за повітами загалом, а потім подані справи, з назв яких чітко визначається приналежність до населеного пункту  (населені пункти подаються в алфавітному порядку).

Для прикладу:

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ПО ВІННИЦЬКОМУ ПОВІТУ:

Д-2 «Вінницьке відділення Російського Торгово-Промислового банку»

Опис 1, Справа 7 «Книга запису термінових кредитів» 1906 р., 99 арк.;
Справа 13 «Книга особових рахунків кредитувальників» 1909 р., 99 арк.
Опис 2, Справа 19 «Заяви селян-чиншовиків про надання чиншових прав на землю» 27 грудня 1887 р.-28 січня 1892 р., 79 арк.

Д-5 «Вінницьке повітове по чиншовим справам присутствіє»

Опис 1, Справа 127 «Настільний реєстр виданих паспортів» 1 січня-грудень 1910 р., 102 арк.

Д-23 «Острожоцьке волосне правління»

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ЗА НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ ВІННИЦЬКОГО ПОВІТУ:

Д-24 «Мало-Кутищанське волосне правління»
Опис 1, Справа 370 «Посімейний список» 1884 р.;
Опис 2, Справа 9 «Посімейний список селян» 1894 р., 68 арк.;
Справа 10 «Списки домогосподарств та відомості страхових зборів, 68 арк.;

C. Антонопіль, Вінницький повіт, Подільська губернія: за 1904-1906 рр.», 15 арк.

Д-26
 «Люлинецьке волосне правління»

Опис 1, Справа 41 «Іменний список платників страхового збору» 1913-1915 рр., 13 арк.

С. Байківка, Вінницький повіт, Подільська губернія:

Д-334 «Янівське волосне правління»
Опис 1, Справа 26 «Список селян» 1878 р., 53 арк.

Загалом було класифіковано віднайдені справи по 11 повітах, а саме Бердичівський повіт Київської губернії (справи по якому частково зберігаються в фондах ДАВіО, хоч і в досить незначній кількості), Брацлавський, Вінницький, Гайсинський повіти Подільської губернії, Липовецький повіт Київської губернії, Літинський повіт Подільської губернії, Махнівський повіт Київської губернії (територія якого з 1842 року увійшла до Бердичівського повіту), Могилівський, Новоушицький, Ольгопільський та Ямпільський повіти Подільської губернії.

Також були виокремлені справи, в яких містяться матеріали, що стосуються населених пунктів інших повітів та губерній (зокрема, Київського повіту, Кам’янець-Подільського повіту, Одеси, Рівного, Житомира, Харкова, Умані, Майкопа, Очакова та інші), а інколи і до території інших держав (Молдови, Китаю та Росії).

Для прикладу:


АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ПО НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ:


М. Біла Церква, Київська губернія:

Д-737 «Могилів-Подільська римсько-католицька духовна консиcторія»
Опис 1, Справа 2 «Метрична книга про народження, шлюб і смерть по костелу» січень 1794 рік-грудень 1820 р.;
Справа 138 «Метрична книга про народження дітей в парафіян, шлюб та смерть парафіян костелу» 5 січня-3 грудня 1847 р.

М-ко Жорнище, Київська губернія:

Д-737 «Могилів-Подільська римсько-католицька духовна консисторія»
Опис 1, Справа 19 «Метрична книга про смерть парафіян костелу» 14 лютого 1827 р.-1 вересня 1835 р.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ЗА НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ РІЗНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ЯКІ НА ДАНИЙ ЧАС ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ МОЛДОВИ, КИТАЮ ТА РОСІЇ):

М. Бендери:

Д-49 «Вінницька міська міщанська управа»

Опис 1, Справа 200 «Переписка з приставом м. Бендери, заяви міщан про видачу паспортів» 29 березня 1899 р.-15 червня 1900 р., 101

М. Харбін:

Д-49 «Вінницька міська міщанська управа»
Опис 1, Справа 209 «Переписка з Хабаровським поліцмейстером про видачу паспортів вінницьким міщанам, які проживають в м. Харбін» 9 січня-12 вересня 1901 р., 306 арк.

М. Новоросійськ:

Д-49 «Вінницька міська міщанська управа»

Опис 1, Справа 191 «Переписка з приставом 1-го стану м. Новоросійськ про обмін паспортів вінницьким міщанам, які проживають в інших містах» 20 лютого-18 жовтня 1895 р., 278 арк.

М. Пермь:

Д-49 «Вінницька міська міщанська управа»

Опис 1, Справа 246 «Переписка з Іркутським поліцейським управлінням про видачу паспортів вінницьким міщанам, які проживають в м. Перм, паспорти міщан» 7 червня 1907 р.-22 грудня 1908 р., 426 арк.

В окремий розділ було сформовано справи з персоналіями, відомості про яких містяться у фондах цукрових заводів.

Для прикладу:

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ З ПЕРСОНАЛІЯМИ НА ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ:

Д-6 «Товариство Корделівського цукрового заводу»
Опис 1, Справа 3 а «Табель виплати заробітної плати працівникам цукрового заводу» 1902-1903 рр.

Д-8 «Товариство Калинівського цукрового заводу»
Опис 1, Справа 2 «Розрахункові рахунки працівників» 1912-1918 рр., 123 арк.;
Справа 6 «Розрахункові рахунки працівників» 1913-1919 рр., 24 арк.;

Також варто зазначити, що в покажчику задіяна система уточнень по окремих справах, а саме: частина справ в ДАВіО оцифровані, фото та скан-копії яких справ знаходяться в вільному доступі на архівному сервері і кожний зареєстрований дослідник має право з ними ознайомитись, не замовляючи оригіналу; в покажчику навпроти таких справ є примітка «цифрова копія». Інший вид документів, який довелось окремо позначити, це документи, що були оброблені отрутохімікатами (у 1950-х-1960-х рр.. ХХ ст.), тому ці справи не видаються до читальної зали архіву для досліджень, і навпроти таких (відомих мені справ) є примітка «справа оброблена отрутохімікатами». На жаль таких справ є досить багато і не всі вони виявлені, тому позначені, мабуть не всі оброблені справи. Вважаю, що навіть зазначена кількість виявлених справ значно полегшить роботу дослідників.

Саме в такому форматі і були систематизовані переглянуті мною справи. Звичайно, 90% описів складалися ще в радянські часи і великий відсоток назв не відповідають змісту документів, тому вірогідність похибки завжди існує. Але сподіваюсь, що ця праця стане в нагоді широкому колу дослідників.

На сам кінець хочу зазначити, що вагома частина матеріалів по населених пунктах Поділля розкидані по архівних установах Києва та області, Хмельницького, Житомирського та ряду інших архівів, і було б чудово, якби і по фондах вказаних архівних установ з’явились покажчики.

Тому працюймо і далі.

Географічний покажчик справ з персоналіями по дореволюційних фондах Державного архіву Вінницької області (Посилання для скачування пдф-версії) 

3 thoughts on “Географічний покажчик справ з персоналіями по дореволюційних фондах Державного архіву Вінницької області

  1. Тільки що на швидку руку переглянув та скачав для особистого використання Географічний покажчик авторства Ігоря Петровича Гуменюка, дуже зручний покажчик
    видно що праця виконувалася власноручно оскільки все викладено настільки продумано та розставлено по своїх місях, без зайвого та другорядного, що і боюсь щоб не перехвалити.Щож, будемо чекати нових досліджень.

    • Доброго дня. Дякуємо вам за відгук!

    • Також пропоную, за бажання, придбати друкований варіант, щоб трохи окупити видання.

Comments are closed.