Dziękujemy bardzo za wizytę! Na niniejszej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące kosztu drzewa genealogicznego i zasad kształtowania cen.

Szacunkowa cena za badanie genealogiczne do 7-10 pokolenia trwające około roku wynosi od 2-3 tysięcy dolarów amerykańskich. Zapłaty dokonuje się w ratach w ciągu jednego roku.

Końcowy koszt tworzenia drzewa genealogicznego jest uzależniony od wielu czynników (które zostały określone poniżej). Prognozy dotyczące kosztu i perspektyw badania robimy już po pierwszym etapie badania. Końcowy koszt może wynosić od 500$ do 5000$ w zależności od tego, jak pełna jest informacja o drzewie, którą chcą Państwo otrzymać.

Czynniki kształtujące cenę badania genealogicznego:

  1. Liczba osiedli, odnośnie do których będzie dokonane badanie;
  2. Liczba opracowanych dokumentów w archiwach;
  3. Liczba ujawnionych faktów;
  4. Liczba faktów włączonych do genealogicznej bazy danych;
  5. Liczba podroży genealogicznych;
  6. Liczba skopiowanych dokumentów.

Cena robót:

1. Analiza bazy dokumentów — przeszukiwanie katalogów archiwów oraz opisów funduszy materiałów archiwalnych o charakterze genealogicznym (księgi metrykalne, wykazy spowiedzi, skazki rewizyjne, listy rodzinne, księgi aktów stanu cywilnego itp.) i sporządzenie sprawozdania z wykazem materiałów ujawnionych — 50$.

 

2. Przegląd dokumentów za jeden rok — zamówienie na sprawę w czytelni archiwum i przeszukiwanie w niej faktów o rodzinie 30$.

3. Ujawnienie zapisu — ujawnienie faktu o rodzinie i wyciąg informacji oraz kopiowanie strony z ujawnionym faktem — 3$.

4. Dokonanie zapisu w drzewie genealogicznym – włączenie ujawnionego faktu o rodzinie do jednolitej bazy danych ze zjednoczeniem wszystkich związków rodzinnych oraz ze wskazaniem odnośnika do źródła informacji – 3$.

5. Podróż genealogiczna — podróż do osiedla i zbieranie informacji w miejscu (przesłuchanie bliskich i mieszkających od dawna we wsi ludzi; rozmawianie z przewodniczącym i sekretarzem rady wsi; przesłuchanie krajoznawców, kapłanów, bibliotekarzy; przeszukiwanie dokumentów kościoła, które nie zostały przekazane do archiwum; ujawnienie ksiąg gospodarskich, fotografowanie obiektów upamiętniających i pomników) — 200$. (bez uwzględnienia kosztów podroży).

Każdy ujawniony przez nas fakt zostanie potwierdzony dokumentem archiwalnym.

Zapłaty dokonuje się w ratach 200 dolarów każda. Po zakończeniu robót na wymienioną kwotę jest wydane sprawozdanie z wykonanych prac ze szczegółowym sprawozdaniem finansowym. Zostaną omawiane plany dotyczące następującego etapu.

Wzór sprawozdania z wykorzystania środków i wykonania pracy                                                                                     

  

     Jak pracujemy?

1.Wypełnij formularz dotyczący na stronie (www.prashhur.com)

2.Przedpłata

3.Tworzymy drzewo genealogiczne

4.Przeglądamy dokumenty archiwalne i organizujemy fakty w programie Family Tree Builder

5.Rozpoczynają się pierwsze etapy badań genealogicznych

6.Rozpoczynają się pierwsze etapy badań genealogicznych

Na postawie informacji o drzewie będących w Państwa posiadaniu: osiedle, w którym urodzili się Państwa przodkowie, religia, status społeczny, nazwisko, zagłębiamy się podczas badania. Po pierwsze, przeglądamy dokumenty priorytetowe i po ujawnieniu koniecznych faktów posuwamy się dalej. Zaczynamy od analizy obecności i stanu zachowania dokumentów w archiwach dotyczących pewnej miejscowości (analiza bazy dokumentów), wyznaczamy priorytetowe kierunki i zaczynamy przeszukiwać informacje o przodkach.

Badania dokonuje się w etapach. Przed początkiem każdy etap jest omawiany i zatwierdzony przez Państwa na podstawie życzeń i możliwości.

Końcowa cena badania genealogicznego przede wszystkim obejmuje liczbę przeglądanych dokumentów i ujawnionych faktów, podroży genealogicznych (jeżeli dotyczy), sporządzenie plakatu, książeczki rodzinnej lub zwoju na podstawie ujawnionych informacji i drzewa genealogicznego (na życzenie zgodnie z wynikami przeprowadzonej pracy omówimy oddzielnie taką możliwość i obliczymy koszt).

 

Na naszym terytorium zazwyczaj istnieje możliwość badania genealogicznego wzdłuż pewnej linii do 7-10 pokolenia. Łącznie praca trwa około roku.

W celu zamówienia badania genealogicznego prosimy pisać na nasz e-mail: prashhur.zakaz@gmail.com

Dane kontaktowe:
Email: prashhur.zakaz@gmail.com
Telefony: +38 (093) 799-68-97 (Viber) 
Adres: m. Winnica, ul. 600-lecie, 66-G, biuro 2

 

Dane bankowe w celu dokonania płatności:

Beneficjent płatności:
Nazwa organizacji: Podmiot działalności przedsiębiorczej Doletskyi Viktor

Kod beneficjenta: 3143205011
Nazwa banku: WINNICKI ODDZIAŁ KB „PRIVATBANK” 

Rachunek beneficjenta: UA473026890000026003060727505

Kod banku (MFО): 302689