Для всіх українців 2022 рік, у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення військ РФ, перетворився на суцільний жах. Коли, в першу чергу, потрібно було думати про те, як рятувати життя своє та рідних.  Згодом всім, як внутрішньо переміщеним особам, так і тим, що виїхали за кордони нашої держави, потрібно було потурбуватись про облаштування свого життя в нових реаліях. І цілком зрозуміло, що за таких обставин можна було дуже легко пропустити деякі важливі новини.

Саме тому в цій статті ми проллємо світло на ті зміни, що були внесенні до Закону про Карту Поляка ще з початку 2022 року, однак і досі для переважної більшості українців залишаються маловідомими. А дізнатись про них буде дуже корисно всім тим, хто має бажання та намір її отримати. 

Тож іще в грудні 2021 року президент Польщі Анджей Дуда підписав «Закон від 17 грудня про внесення змін до закону про іноземців та деяких інших законів» («Ustawа z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw»). 14 січня 2022 року вона була опублікована в т.зв. Журналі законів (Dzienniku ustaw) і вже 29 січня того ж року вступила в свою юридичну силу. 

Цей Закон є нічим іншим як пакетом поправок до різних польських законів, що стосуються іноземців, в тому числі і до Закону про Карту Поляка. До найбільш істотних змін у вказаному документі, що пов’язані з її отриманням, відносяться наступні:

  • відтепер підставою для отримання іноземцем Карти Поляка є також Карта Поляка одного з його батьків або ж бабусь/дідусів:  

«(1) w art. 13 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

 „9) Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.”»;

  • заява про видачу Карти Поляка неповнолітній особі може бути подана одночасно з одним з батьків, процес отримання ним Карти Поляка почнеться автоматично після отримання Карти дорослим:

«c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wniosek o wydanie Karty Polaka małoletniemu może być dołączony do wniosku o wydanie Karty Polaka rodzicowi, przy czym wszczęcie postępowania o przyznanie Karty Polaka małoletniemu następuje z dniem przyznania Karty Polaka rodzicowi. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.” »;

  • згоду на отримання Карти Поляка дитини другий з батьків може оформити в нотаріуса, присутність в консульстві не обов’язкова:

« a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jeden z rodziców posiada Kartę Polaka – za zgodą drugiego z rodziców wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem lub notariuszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewodą, chyba że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.”»;

  • у випадку, якщо один з батьків дитини помер, але за життя отримав Карту Поляка на підставі приналежності до польського народу, – дитина може отримати Карту за заявою другого з батьків; якщо обоє батьків неповнолітнього померли, але за життя один з них отримав Карту за вищевказаних обставин, – неповнолітній має право отримати Карту за заявою опікуна:

«2) w art. 16:

  1. b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku śmierci jednego z rodziców, który spełniał warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej polskiej narodowości, Karta Polaka może być przyznana małoletniemu na wniosek żyjącego rodzica w przypadku wykazania, że małoletni spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej polskiej narodowości. W przypadku śmierci obojga rodziców, z których przynajmniej jeden spełniał warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej polskiej narodowości, Karta Polaka może zostać przyznana małoletniemu na wniosek przedstawiciela ustawowego w przypadku wykazania, że małoletni spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej polskiej narodowości.”»;
  • заяву на продовження Карти Поляка можна буде подати не раніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії Карти (для повнолітніх):

«3) w art. 17: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie jej ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat. Wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu jej ważności.”»;

  • у випадку втрати або ж знищення Карти Поляка консул або ж воєвода на прохання власника Карти Поляка видає її дублікат. Причому тепер не обов’язково звертатися до того самого консула чи воєводи, який її видавав. Можна й до іншого:

«4) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka właściwy konsul lub wojewoda, na wniosek jej posiadacza, wydaje duplikat Karty Polaka.”».

 

Таким чином бачимо, поправок до Закону про Карту Поляка цим документом було внесено досить багато. Та все ж невирішеним залишалось ще одне з найважливіших питань, яке вже довгий час створювало проблеми багатьом власникам польських коренів, що знаходились на території Польщі. Мова йде про можливість подавати документи на Карту Поляка безпосередньо в Польщі. А після закриття переважної більшості консульств Речі Посполитої в Україні, яке було спричинене початком російської агресії на нашу країну, це питання й взагалі стало наріжним.

 

Тому нещодавно, 18 липня 2022 року, після досить тривалого очікування Рада Міністрів Польщі за ініціативою Міністерства Закордонних Справ ухвалила новий порядок отримання Карти Поляка, що вступив в силу з 29 липня цього року. Так, якщо раніше подати заявку на її отримання можна було лише в польському консульстві в Україні, то за оновленими правилами зробити це можна безпосередньо у Польщі в будь-якому воєводському управлінні абсолютно безкоштовно.

 

Всі зазначені вище нововведення свідчать лише про одне. Тепер можливостей отримати Карту Поляка в українців, які прагнуть цього, стало на порядок більше. Бо ж якщо раніше, наприклад, повнолітнім дітям батьків, які мають Карту Поляка, не вистачало коріння для цього (були предки глибше прадідусів/прабабусь) і їхні батьки не встигли зробити їм  Карту автоматично напередодні досягнення ними повноліття, то тепер для цього їм буде цілком достатньо Карти Поляка їхніх батьків чи то дідусів/бабусь. А, отже, отримати її зможе ще більше коло родичів, ще 2 покоління вперед.

 

Тож якщо серед наших читачів є такі, що вже було втратили надію отримати Карту Поляка через те, що пропустили свій час на це, впевнені, що цією статтею ми її відродили. Залишилось лише взятись до роботи. 

 

Ну а якщо самому шукати документи для підтвердження свого польського походження у вас немає ані бажання, ані часу, то Центр вивчення генеалогії «Пращур» вам в цьому радо і професійно допоможе. Звертайтесь. 

 

Вас можуть зацікавити інші наші публікації по темі:

Про операцію «Вісла» і Карту Поляка на ТікТок 
Про підтвердження польського походження на території заходу України
Важлива інформація для власників Карти Поляка (стаття) 

 

P.S.

  Статтю підготовлено спеціально для Пращур.укр. Якщо ви зацікавлені в дослідженні своїх сімейних коренів, хочете створити генеалогічне дерево, знайти документи про походження для Карти Поляка – звертайтеся до нас. Ми допоможемо!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*
*